NM – 3.1.171 és 3.1.172

Tájékoztatjuk, hogy Partnerközpontunkból mostantól aktuális programverzióként a 171-es verzió tölthető le, továbbá következő programverzióként megjelent a Nagy Machinátor Integrált Ügyviteli Rendszerünk legfrissebb 172-es verziója.

Az alábbiakban összefoglaltuk a 171-es  és 172-es verziók fontosabb fejlesztéseit. Részletes információkat a fejlesztési ciklusokhoz tartozó összefoglaló súgó topikokban és a Fejlesztések, javítások fejezetben olvashatnak.

A bérszámfejtés 2022/2023 év váltáshoz igazodó jogszabálykövetésekről és januárban esedékes webináriumokról egy külön levélben tájékoztatjuk ügyfelelinket.

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések

  Pénzügy

Számlák lekérése akár 1 évre a NAV Importerben

A NAV Importerben lehetőség nyílt az eddigi 35 napnál nagyobb, akár 1 éves lekérési időtartam megadására.

A NAV részéről a 35 napos lekérési korlát továbbra is megmaradt, ezért a program az ennél nagyobb időszakot több részletben, a háttérben kéri le, majd az eredményt a már megszokott módon, egyben jeleníti meg.

Devizás bank automatikus újrakalkulálása

Bank törzsben a devizás bankoknál beállítható az automatikus újrakalkulálás kezdődátuma. A program frissítés után meghatározott algoritmus alapján feltölti ezt a dátumot, ami utólag módosítható vagy törölhető. Amennyiben egy banknál van ilyen dátum és az kisebb, mint a rendszerdátum, a Bank forgalomban felvétel, módosítás, ill. törlés után automatikusan lefut az újrakalkulálás a kezdődátum és a rendszerdátum közötti év(ek)re. Amennyiben a bankra be van állítva Módosítások letiltása, a beállított idő előttre nem történik újrakalkulálás.

Adott/kapott előleg lista változása

Bővült az új típusú előlegek listázási lehetősége.

Ezentúl az Adott/kapott előlegek listában lekérhetőek az új típusú előlegek is, listázva a felhasznált és a még szabad, felhasználható részt.

A beviteli ablak Állomány mezője új értéket kapott, ill. a megadásának módja is változott, megjelent az Előlegszámla érték, mellyel az új típusú, számlatételes felhasználású előlegek kerülnek a listába. A mező értékei pipálással választhatók ki (akár mindegyik, ekkor a régi és az új típusú előlegek is megjelennek a listában). A mezőnek mezőparaméterezéssel lehet fix vagy ajánlott értékeket adni.

Számlatételes (új) előlegszámla készítés pénzügyi teljesítés nélkül

Lehetőség nyílt a programban úgy kibocsátani új típusú előlegszámlát, hogy a korábban kiállított előlegbekérő technikailag még nincs kiegyenlítve bank/pénztár tétellel, mégis lehet rá hivatkozni az előlegszámlában. Ez akkor lehet hasznos, ha a valóságban már megtörtént a pénzügyi teljesítés, így ki kell állítanunk az előlegszámlát, azonban a bank/pénztár tétel könyvelése csak később fog megtörténni.

Az előlegbekérő kismenüjében új menüpont készült: Előlegszámla generálás, mellyel a bekérőből (a teljesítés dátumának megadásával) előlegszámlát lehet generálni, ill. az előlegszámla kismenüjében új menüpont: Kitöltés bekérőből, mellyel a megadott bekérő adatai alapján generálódik előlegszámla. Mindkét esetben létrejön a kapcsolat a bekérő és az előlegszámla között.

Adott/kapott előleg lista

 

Bérszámfejtés

Rezsitámogatás jogcím

A jelenlegi helyzetben többen jelezték, hogy ilyen jellegű juttatást adnának a dolgozóknak, így létrehoztunk egy központi jogcímet: J192074-es kódon, amin egyéb juttatásként Rezsitámogatást lehet a dolgozónak számfejteni. A ’08-as bevallás 304-es sorába, Más nem önálló tevékenységből származó jövedelemként kerül bevallásra.

 

Logisztika

Csomagkezelés webáruházakban

Az alábbi megoldás webáruházban csomagot értékesítő felhasználóinknak ajánljuk figyelmébe.

Az elvárás az, hogy amikor a felhasználó csomagot választ a webáruházban, a rendelést a Nagy Machinátor tételesen dolgozza fel, vagyis a csomagban található minden termék külön szerepel majd a rendelésen.

Ezenkívül minden tétel eladási ára részesül abból a kedvezményből, amennyivel a csomag ára olcsóbb volt a csomagban található termékek áránál.

Ezzel biztosítva van, hogy a logisztikai rendszerben, és az árrés listákban tételesen lesz kezelve a rendelés.

Viszont további elvárás, hogy a számlán újra a csomag neve és annak eladási ára szerepeljen.

Ez utóbbi igény lett megvalósítva az alábbiak szerint:

MakróKitölt paraméter új értéket kapott: EgyTételMakróMegnevezés. Használatával elérhető, hogy a makróból létrehozott szállítólevél alapján kitöltött számlán a makró megnevezésével jöjjön létre egy tétel (az össz makró mennyiséggel és értékkel).

Bővebben

Bolthálózat kitárolása

A Raktár-irányítási rendszer alkalmassá vált Bolthálózatok komissióutasításainak egyszerű kezelésére.

Bolthálozat számára történő komissióutasítások elkészítése során az az alapvető cél, hogy egyértelműen el lehessen különíteni az egyes boltok számára összekészítendő árukat.

Ennek az igénynek az ún. kitárolási terv alkalmazásával lehet megfelelni.

A kitárolási terv ennek az igénynek úgy tud megfelelni, hogy minden egyes bolt számára külön komissió utasítás sorozatot tud generálni.

A kiszedést végzők az utasítás sorozatának megnevezése alapján tudják külön gyűjteni az árut.

Bővebben

Kitárolható termékek lekérdezése és a legenerált utasítások

Keretszerződés

A keretszerződés felhasználásának folyamata a következő lehetőségekkel egészült ki:

Keretszerződés termékkörre

A keretszerződéseket nem ritkán nem egy konkrét termékre kötik meg, hanem valamilyen termékkörre vonatkozik a megállapodás. Ebben az esetben a keretszerződés felhasználása során a termékkörbe tartozó bármelyik termékkel össze kell tudni kapcsolni a vevőrendelést.

A program új verziójában el lehet érni, hogy a vevőrendelést össze lehessen kapcsolni a keretszerződéssel akkor is, ha a nem konkrétan a keretszerződésben megadott termék van a rendelésen, hanem az adott termékkörbe tartozó cikk.

Keretszerződés hozzákapcsolása a rendeléshez

Keretszerződés nélkül ne lehessen vevőrendelést felvenni

Amennyiben arra van igény, hogy egyes termékeket ne lehessen keretszerződés nélkül felrögzíteni, a  program új verziójában el lehet érni, hogy a Keretszerződés mező mindig megjelenjen a vevőrendelés rögzítése során és kötelező legyen kitölteni azt.

Bővebben

Bizományosi raktár kitárolása

A Raktár-irányítási rendszer alkalmassá vált Bizományos ügyfeleknek történő kitárolási utasítások egyszerű kezelésére.

Bizományos vevőnek számára történő komissióutasítások elkészítése során az az alapvető cél, hogy amikor az utasítások jóváhagyása megtörténik, a normál vevőrendeléssel ellentétben ne eladás irányú szállítólevél, hanem raktárközi szállítólevél készüljön, vagyis kerüljön át az áru a bizományosi raktárba.

Ennek az igénynek az ún. kitárolási terv alkalmazásával lehet megfelelni.  

A kitárolási terv ennek az igénynek úgy tud megfelelni, hogy a bizományos besorolásba tartozó vevőknek külön komissióutasítást tud generálni.

Ez az utasítás lesz úgy paraméterezve, hogy raktárközi szállítólevél készüljön az vevő raktárába.

Bővebben

Komissiógenerálás rendelésenként

A komissió utasítások generálása során a program szolgáltatásai közé tartozott, hogy egy új komissió utasítás kiadása előtt megvizsgálta, hogy van-e olyan utasítás, amit még nem kezdtek el, kiszedni, és valamilyen adata alapján az új utasítás hozzá kapcsolható ehhez az el nem kezdett feladathoz. (Például ugyanannak az ügyfélnek a rendelése volt)

A programban mostantól lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ne vizsgálja meg a program a korábban kiadott utasításokat és rendelésenként új utasítást készüljön.

Ehhez működéshez a komissió utasítás paraméterei között az Utasításgenerálás fülön az utasítások csoportosítása Rendelésenként beállítást kell alkalmazni.

Kosárban gyártási számos termék rendelésfelvétele

A kosár alapműködése szerint a gyártási számos termékek gyártási számonként jelennek meg a cikkválasztó ablakban.

Abban az esetben, ha a gyártási számos termékből készlet nincs, de rendelést kell tudni leadni rá, a kosár értékesítési felülete azzal a lehetőséggel egészült ki, a termék legalább egyszer megjelenik a cikkválasztó ablakban.

Bővebben

Adhoc rendelés leadása rendelésajánlás funkcióban

szállítórendelés ajánlás funkcióval az ajánlási algoritmus által ajánlott tételek mellett, egyedileg meghatározott rendeléseket is fel lehet rögzíteni.

Ellenőrzés – szavatossági idő pontosítás

A két fázisú kiszedési folyamat (Kiszedés után Ellenőrzés) a termék szavatosságának dátumának módosításával egészült ki. Erre akkor kerülhet sor, ha a kiadott áru szavatossági idejére vonatkozóan a gyártói felelősségvállalás időpontja attól függően, hogy milyen jellegű kereskedőnek adja el az árut, változhat. Amennyiben a kereskedő bizonyos tárolási feltételek betartását nem tudja vállalni, a gyártói felelősségvállalás a termék szavatossági idejére vonatkozóan csökkenni tud. Az alábbi esettanulmányban bemutatandó folyamatban, biztosítva lesz a kiszedő és az ellenőr számára is, hogy a termék szavatossági idejét módosítsa.

Bővebben

Felhasználó azonosítás bizonylat készítésekor

Kosár funkciót boltban használó Partnereinknek ajánljuk figyelmébe a következő működési lehetőséget. A boltokban általában egy terminálon több ember dolgozik. Amíg az egyik ember egy vevővel foglalkozik, addig egy másik ember számlát készít.

Az ilyen munkavégzés nem engedi meg, hogy a felhasználók ki-be lépjenek a programból, viszont az elkészített bizonylatról szeretnék tudni, hogy ki készítette el.

Ennek a problémának a feloldására készült egy paraméter, aminek használata esetén egyes funkciókban a bizonylatgeneráló műveletek elindítása után megkérdezi a program, hogy melyik felhasználó hajtotta végre a művelet, majd a kapott információ el lesz tárolva az adatállományba. A megadott felhasználóhoz tartozó helyes jelszó megadása után történik meg a művelet végrehajtása.

Bővebben

Adhoc rendelés leadása rendelésajánlás funkcióban

szállítórendelés ajánlás funkcióval az ajánlási algoritmus által ajánlott tételek mellett, egyedileg meghatározott rendeléseket is fel lehet rögzíteni.

Alapalgoritmus szerinti elosztás

Bővebben