sERPa 3.0.117

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.117-es verziója! A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a Partnerközpontból letölthető Módosítási tájékoztatóból, a módosításokat főbb modulonként kiemelve a 3.0.117-es sERPa Súgóból.

Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy 2021. novemberétől változni fognak a sERPa vállalatirányítási rendszerünk működésének rendszerkövetelményei: megszűnik az SQL szerver 2014 adatbázis-kezelő sERPa támogatása!
A változásról részletesen korábbi cikkünkből tájékozódhatnak.

Kiemelt jelentősebb fejlesztések, jogszabálykövetések
Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe

Keretrendszer

Képszerkesztő
Megújult a képszerkesztő a teljes programban: a HTML szerkesztőhöz hasonlóan választható a ’Szerkesztés külön ablakban” is a kényelmesebb munkavégzéshez. A részletes leírást az ERP rendszerünk súgójában olvashatnak.

Képszerkesztő – Szerkesztés külön ablakban

Bérszámfejtés

2108 bevallás
A 2019. évi LXXX. törvény 107.§ (3b) bekezdése, valamint az új 2108-as bevallás (v7.0) kitöltési útmutatója alapján szükséges változásokat a 3.0.117-es programverzióban valósítottuk meg. A változásokról bővebb tájékoztatást a sERPa súgóban olvashatnak.

Személy helyettes automatikus üzenet
Elkészítettük azt a fejlesztést, melynek köszönhetően a programban a dolgozókat egy automatikus üzenet beállításával értesíthetjük arról, hogy hány nap múlva milyen időszakra, kit fognak helyettesíteni.
Ehhez szükséges, hogy a Személy törzsben megadjuk a közvetlen helyettesítéseket, majd az Automatikus üzenet típus funkcióban fel kell vegyük a „Személy (Struktúra)” típusú üzenetet. Az itt beállítottaknak megfelelően fogja a program értesíteni a helyettesítő személyt. Bővebb leírást a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer súgójában olvashatnak.

Pénzügyi évből átkerültek a bérszámfejtéssel összefüggő beállítások
A Pénzügyi év funkcióból áthelyezésre került a bérszámfejtéssel összefüggő „TB kifizetőhely” és „Szakképzési hozzájárulás számfejtése” jelölő négyzetek. Helyettük a Bérszámfejtés paraméterben Bér konstans segítségével van lehetőség megadni, hogy TB kifizetőhelyek vagyunk-e, illetve, hogy mentesülünk-e a szakképzési hozzájárulás számfejtése alól.

Az alapértelmezett értékeket nem szükséges a konstansokkal felrögzíteni, melyek: nem vagyunk TB kifizetőhely, számfejtjük a szakképzési hozzájárulást. Csak az ettől való eltérést kell rögzíteni. A beállításhoz két új Bér konstanst hoztunk létre, melyek elnevezése „TB kifizetőhely” és „Szakképzési hozzájárulás számfejtése”.

A Pénzügyi években az eddig beállított – alapértelmezéstől eltérő – értékek automatikusan átkonvertálásra kerülnek a frissítéssel, mely a Bérszámfejtés paraméter Konstans fülén látható.

Bérszámfejtés paraméter / Konstans – TB kifizetőhely beállítása

Adóazonosító jelből születési dátum
Kifejlesztésre került a Személy törzsben a születési dátum automatikus kitöltése az adóazonosító jel alapján. Így rögzítéskor elegendő az adóazonosító jelet megadni a személynél vagy a hozzátartozói esetében, amelyből a program automatikusan kitalálja a születési dátumot. Ha már ki van töltve a születési dátum, akkor az nem kerül felülírásra; amennyiben nem az adóazonosító jelhez tartozó születési dátum került rögzítésre, akkor a program figyelmeztet rá.

Pénzügy

Webshop adózás EU-ban OSS rendszerben
A 2021.07.01-től érvényes jogszabályi változások alapján módosítottuk a program működését távértékesítéssel összefüggő bizonylat készítésekor. A törvénynek megfelelően új analitikát készítettünk, amely segítségével az Európai Unió tagállamaiban érvényes áfa kulcsokkal is lehetőség van számlát kiállítani. Az új analitika elnevezése a közös egyablakos rendszer megnevezéséhez igazodva az OSS nevet kapta. A módosítás azon felhasználóinkat érinti, akik összesen 10 000 eurót meghaladó értékben értékesítenek weben keresztül (távértékesítés) bármely EU tagállamban magánszemély/nem adóalany vevő részére.

Előlegszámla automatizálás
Új számla generálási lehetőséget készítettünk a Pénztárbizonylat és a Kivonat funkciókban. Előlegbekérő kiegyenlítése típusú tétel rögzítése esetén lehetővé tettük az automatikus előlegszámla generálásának lehetőségét. Készítettünk két új beállítást az említett funkciók paraméterében, amelyek segítségével meghatározható, hogy melyik vevőszámla sorozaton készüljenek el az előlegszámlák, továbbá az is szabályozható, hogy csak a számlák generálása vagy azok nyomtatása is végbe menjen-e.

Kivonat paraméter – automatikus előlegszámla kiállítás beállítása

Térítésmentes átadás – számlázás
2021.01.01-től az OSA 3.0 bevezetésével minden tranzakcióról számlát kell kiállítani. Abban az esetben, ha térítésmentes átadás történik, az online adatszolgáltatásban külön kell jelezni a tételnél.
Ezért felvételre került 2 új ÁFA analitika arra a két esetre vonatkozóan, amikor a térítésmentes átadásnál:
• Megfizetésre kerül az ÁFA a vevő által
• Az ÁFA nem kerül kiterhelésre, ezért az átadó fizeti meg és számolja el ráfordításként.

Rendelés-nyilvántartás

Rendelés változás Automatikus üzenet típusok
Nagyobb értékű rendeléseiket monitorozni kívánó partnereink számára jelent segítséget, hogy a Rendelés – Ajánlat, Rendelés – Szállító rendelés, Rendelés – Szállító visszáru, Rendelés – Vevő rendelés és a Rendelés – Vevő visszáru automatikus üzenet típusaink szűrését bővítettük Nettó végösszeg megadási lehetőséggel. Kitöltése esetén, csak akkor megy ki üzenet, ha a bizonylat nettó végösszege eléri, vagy meghaladja a beállított értéket.

Webáruház kapcsolat

Netgo
NetGo típusú webáruház kapcsolatunkat fejlesztettük tovább, melynek köszönhetően, amennyiben egy termék még nem volt kiküldve a webáruház felé (nem volt besorolva a megfelelő termék kategória tételbe), de például mostantól szeretnénk a weben látni, akkor a besorolás után nem csak a termékkel együtt a termék képeket, leírásokat, iratokat és készletet is felküldjük. Ezt csak akkor tesszük meg, amikor a termék a megfelelő besorolásba kerül, egyéb esetben csak a változások kerülnek ki továbbra is.

Termelés

Anyag és bérmunka igény törlés
Módosítottuk az Anyag és bérmunka igény törlés funkciót.
Az alapanyag tervezett mennyiségéhez generált feladatra rendelést és annak rendelésfoglalásában szereplő belső rendeléseket és tételeket is töröljük, amennyiben a belső rendelésben:
– megegyeznek a tételmennyiségek és ugyanannyi mennyiség van foglalva (1:1 kapcsolat)
– nincs diszponálva
– nincs teljesítve
– nem szerepel rendelésfoglalásban

Alapanyag visszahelyezés külön mozgásnemmel
Bővítettük az anyagkihelyezéshez kapcsolódó folyamatokat. Ennek eredményeképpen a gyártáshoz kiadott, de fel nem használt alapanyagokat külön mozgásnemmel is vissza lehet adni az alapanyag raktárba.