sERPa 3.0.126

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.126-os verziója. A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a 3.0.126-os sERPa Súgóból.

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések


Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe

Bérszámfejtés

EGT tagállamban biztosított EKHO-s személy
Kifejlesztettük, hogy az EGT tagállamban biztosított személyek EKHO adózása is számfejthető legyen a programban. A Személy törzsben a Jogviszony / Éves adatok EKHO táblázatában már lehetőség van jelölni, hogy EGT tagállamban biztosított-e a személy. A jelölés hatására a számfejtésben a magánszemélytől levont EKHO csak 9,5% és nem kerül kiszámításra a munkáltatót terhelő EKHO. Ezzel összefüggésben módosításra került a 2208-as bevallás átadása és az EKHO igazolás is.

EKHO igazolás
Elérhető egy új „EKHO igazolás (2022)” nyomtatvány az EKHO igazolás funkcióban. Az új nyomtatványból kivettük a korábbi években használt 11,1%-os levont EKHO oszlopot, mert már nincsen rá szükség.

2208-as bevallás KATA 40% átadása, Kata összesítő lekérdezés
Kifejlesztettük, hogy a KATÁ-s szállítószámlák jogszabályban előírt értékhatárt meghaladó kiegyenlítései, mint KATA adóalap, és az ebből számított 40%-os adó, valamint a KATÁ-s ügyfél szükséges adatai átadhatók legyenek a 2208-as bevallásba. Ezen adatok 2208-as bevallásba történő átadási szándékát a „Havi bevallás (xx08A)” funkció párbeszédablakán a „KATA 40%” jelölő négyzet bejelölésével tudjuk jelezni, tehát ebben az esetben kerülnek csak átadásra. Ahhoz, hogy könnyen ellenőrizhessük, hogy az átadott adatok megfelelőek-e, létrehoztunk egy új „Kata összesítő lekérdezés” funkciót. A funkcióval a KATÁ-s szállítók felé történt kiegyenlítéseket, valamint a KATÁ-s szállítóktól befogadott számlákat van lehetőségünk lekérni. Ez az új funkció azokba az egyéni felhasználói menükbe kerül be automatikusan a frissítéssel, ahol a „Kata összesítő” lista megtalálható, egyéb esetben át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe. Bővebb leírás a súgóban olvasható.

Pénzügy

Nyomtatási nyelv – vevőszámlán
Módosítottuk a Vevőszámla lista párbeszédablakán található Nyomtatás az ügyfél levelezési nyelvén mezőt. A módosítást követően az új mező neve Nyomtatási nyelv lett, amelynek három lehetséges értéke lehet: Ügyfél levelezési nyelvén/Ügyfél ország nyelvén/ Kiválasztott nyelven. A beállításról részletes leírás a súgóban olvasható.

Elhatárolás generálás Vevő- és Szállítószámla funkcióban
Az új Elhatárolás generálás művelet segítséget nyújt aktív és passzív időbeli elhatárolások generálására Vevő – és Szállítószámla funkcióban egyaránt. A művelettel az adott számlán állva tudunk azonos értékű, több időszakra vonatkozó elhatárolást generálni. A beállításokról és a részletes működésről a Vevőszámla vagy Szállítószámla / Műveletek / Elhatárolás generálás pontban olvashatunk.

Szerződéskezelés újdonságok
Szerződéskezelés modulunkban az alábbi újdonságokat készítettük el, melyek részletesen a Szerződéskezelés – Módosítási tájékoztatóban olvashatók:
• Számlázási terv adott során TIG-től való eltérés esetén beállítható tiltás vagy figyelmeztetés számlázás előtt
• Jogosultság kiterjesztése menüparaméterrel
• Vevőszámlában módosítás tiltása számlagenerálás után (paraméterrel szabályozható)
• Teljesítésigazolás irat drag&drop csatolás

Készlet

Raktárközi szállítólevél Eladási ár ajánlás célraktár ügyfele alapján
Vevőkhöz kihelyezett (konszignációs) készletekkel dolgozó ügyfeleink munkáját segítheti, hogy kifejlesztettük a célraktár alapján történő eladási ár ajánlást. Ha a célraktár ügyfél alábontásos, akkor az alábontás-, ellenkező esetben, a célraktár Cím-ben ügyfél van megadva, akkor az alapján ajánlunk eladási árat.

Szállítmány Csomag gridben ügyfél megjelenítés raktárközi szállítólevél esetén is
Vevőkhöz kihelyezett (konszignációs) készletekkel dolgozó ügyfeleink munkáját segítheti, hogy kifejlesztettük a Szállítmány funkcióban, hogy a vevőhöz történő kiszállítást bizonylatoló raktárközi szállítólevél esetén is próbálunk ügyfél adatot mutatni. Ha a cél raktár ügyfél alábontásos, akkor a szállítólevél első tételében megadott alábontás ügyfele kerül be, ha ez a raktár nem ügyfél alábontásos, akkor, ha van a raktárban megadva ügyfél, akkor az. Ha ezek közül egyik eset sem áll fenn, akkor üresen marad.

Komissió

Komissió foglalás automatikus generálásakor is figyeljük a hitelkeretet és a lejárt tartozást
A Komissió modult a beépített automatizmusokkal használó ügyfeleink pénzügyi ellenőrzési folyamatait segítve, a Rendelés – Vevő/Feladatra rendelés készletkiírása automatikus üzenettípust egészítettük ki hitelkeret és lejárt tartozás figyeléssel. Amennyiben az általános paraméterben a hitelkeret kezelési beállítok alapján az adott ügyfélnek nem szabad diszponálni, úgy ez az automatikus üzenet sem hajtja végre a készlet foglalást (komissió foglalás generálást) a vevőrendelésre, hiszen az egy diszponálással egyenértékű cselekmény.

Áttárolási utasítás esetén célraktár szűrés
Az Áttárolási utasítást frekventáltan használó ügyfeleink komissiózási feladatait segíti új fejlesztésünk. A Komissió generálás funkcióba készítettünk cél raktár szűrési lehetőséget, mely áttárolások kezelése esetén áll rendelkezésre. Erre a szűrésre lehetőség van a komissiózandó bizonylatok leválogatásakor, vagy akár a leválogatás után is, a komissiózandó tételek összeállításánál. Ez utóbbi esetben az ügyfélnévrész szűrés helyett cél raktárnévrészre lehet szűrni. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, áttárolások esetén ügyfélnév oszlop helyett célraktár kód és név kerül a komissiózandó bizonylatok táblázatba.