Óramű

sERPa 3.0.97

A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a honlapon található fejlesztési tájékoztatóból, vagy a jelentősebb módosításokat főbb modulonként kiemelve az internetről is elérhető 3.097 sERPa Súgóból.

Kiemelt jelentősebb fejlesztések, jogszabálykövetések

Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa rendszermenüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

Hamarosan

Hamarosan új ikonok jelennek meg a sERPában. Az új ikonok méretezhető vektorgrafikák (scalable vector graphics, SVG), ami azt jelenti, hogy kisebb és nagyobb felbontású képernyőn is jól láthatóak lesznek az élesség romlása nélkül. A merészebb vonalak és a nagyobb színkontraszt is segítik az ikonok láthatóságát.

Régi (bal oldal) és új (jobb oldal) ikonok

Keretrendszer:

Több fejlesztés készült annak érdekében, hogy a rendszerbeállítások a sERPa indításakor, vagy a felhasználói funkcióbeállítások – több gépen történő munkavégzés esetén – könnyebben, egyszerűbben kezelhetők legyenek. Részletes leírás a Súgóban olvasható.

Tulajdonság: Felsorolt adattípusú tulajdonságokkal dolgozó ügyfeleink számára lehetővé válik a tulajdonság tételek használhatóságának szabályzása. A tulajdonság funkcióban a felsorolt adattípus értékek táblázatban a Használható pipát hamisra állítva, az adott tulajdonságérték nem lesz kiválasztható a bevitelekben. A szűrésekre ez a beállítás természetesen nincs hatással. A korábban kiválasztott, de immár nem használható értékek továbbra is megjelennek a listákban, lekérdezésekben. Szűrhetünk is rájuk.

Struktúra:

Naptár: A 2020-as naptárban beállítottuk a munka- és pihenőnap áthelyezéseket. Felhasználóinknak semmi teendője sincs ezzel kapcsoltban.

Termék: A Termékkategória tételben található Színezés táblázatban beállítás újabb két funkcióra van hatással: a terméktörzsben a Besorolás táblázatban és a Szállítólevél funkcióban a Termék Besorolás Adatok műveletben megjelenített adatokra. Ezen a két helyen a színezendő oszlopok (Egész sor, Termék kód, Termék név, Termék kód és név) beállítás nincs semmilyen hatással, mert a Termék kód és név mezők nem jelennek meg, ezért mindig egész sort színezünk.

Bérszámfejtés:

Havi bevallás analitika lista: Két új oszloppal bővült a havi bevallás analitika: „bérként adózó juttatások” és „levont szociális hozzájárulási adó”. Ennek hatására sokkal átláthatóbb képet mutat a lista a leszámfejtett adatokról. A bérként adózó juttatások oszlopba azok a nettó bért nem növelő, vagy akár növelő juttatások kerülnek, melyek 2019-től jogviszony szerint adóznak. A levont szociális hozzájárulási adó oszlopba a magánszemélytől levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó kerül, például osztalék számfejtése esetén.

TB kifizetőhely:

Lezárt keresőképtelen esetek, TGYÁS-t igénybevevők, GYED-et igénybevevők: Átalakítottuk a negyedéves statisztikák párbeszédablakait és a nyomtatványképek fejléceit. A fejlesztésnek köszönhetően már lehetőség nyílik a kitöltő személy, valamint a felelős vezető személy adatainak megjelenítésére a nyomtatási képen.

Vevőanalitika:

Nem vásárló ügyfelek: Azon kereskedéssel foglalkozó ügyfeleinknek készítettük el a következő fejlesztést, akik időközönként ellenőrzik, mely partnerük nem vásárolt az elmúlt időszakban. Erre a „Nem vásárló ügyfelek” listát lehet használni, amely a mostani fejlesztésnek köszönhetően email-ben kiküldhető akár a dolgozóknak. A fejlesztés üzembe helyezéséhez szükséges a funkció adatforrásba történő felvétele. Ezt az adatforrást lehet automatikus üzenet típusban kiválasztani. Az üzleti folyamatban fontos információt jelent, ha a korábban aktív ügyfelek valami miatt egy ideje nem vásárolnak. Őket minél rövidebb időn belül érdemes felkeresni. A listát az adott ügyfél ügyintéző rendszeresen megkaphatja e-mailben.

Vevőszámla: A vevőszámla funkciókba a hibás felhasználói adatrögzítés megakadályozása érdekében beillesztettünk egy ellenőrzést. Az ellenőrzés akkor jelenik meg, amikor módosítás üzemmódban egy „készpénz típusú fizetési mód” mezőt változtatunk meg „nem készpénz típusú fizetési mód” mezőre, és a számlasorozat paraméterében a Pénztárbizonylat mező értéke Generálás, vagy Generálás és nyomtatás. Ilyenkor egy információs ablak jelenik meg a következő kérdéssel: „Figyelem! A számlához már pénztárbizonylat lett generálva! Amennyiben fizetési módot változtat, gondoskodnia kell a pénztár rendezéséről. Vagy törölje a pénztárbizonylatot, ha még lehet, vagy adja vissza a pénzt.”

Szállítóanalitika:

Annak érdekében, hogy az alanyi adómentes vállalkozások is tudjanak KATA összesítő listát készíteni, elkészítettünk egy új mezőt. A 97-es verziótól kezdve a normál típusú számlaérkeztetésben, szállítószámlában, bankkivonat tételben, és pénztárbizonylat tételben, ha a kisadózó pipa be van pipálva, akkor megjelenik az áfa kulcs mező. A mezőben tárolt százalék alapján számolja ki a KATA összesítő lista a tétel értékéből, hogy mennyi volt a tétel nettó értéke. Így képes a lista bruttó és nettó értékeket megjeleníteni áfa alanyi adómentes beállítás estén is.

Készlet:

Termékbesorolásonkénti összesítő táblázatban a termékkategória tétel leírása is megjeleníthető: A termékbesorolásonkénti összesítő táblázatot használók számára segít, hogy már a kategória tétel leírása is megjeleníthető a táblázatban ezzel olyan hosszú szövegeket is használhatunk, amik korábban a tétel névben nem fértek el.

Rendelés-nyilvántartás:

Szállító- és belsőrendelés generálásban szabályozható kért szállítási határidő: Továbbrendelés esetén a generálásra kerülő rendelések kért szállítási határideje vált szabályozhatóvá. Korábban ez fixen az adott (mai) nap volt. Jelen fejlesztésnek köszönhetően az eredményképernyőn a Rendelendő oszlop után kiírásra kerül egy kért szállítási határidő, mely az igényt támasztó rendelésekből a legkorábbi kért határidőt mutatja meg. A mező módosítható. Az itt megadott érték kerül a generált rendelés „kért szállítási határidő” mezejébe. Kért szállítási határidő hiányában az ajánlott szállítási határidő értékek közül a legkorábbit írja be a rendszer.

Új rendezettség a Rendelés bevitelekben: A vevőrendelés bizonylatok közötti keresést segíti, hogy új keresőfület hoztunk létre a Rendelés Bevitel funkcióban. A funkció bal oldali hasábjában készült új kereső fül a rendelések Szállítási határidő / Vevő név / Telephely név/ Iktatószám / Hivatkozási szám adatait mutatja meg. A rendezettség is a felsoroltak szerinti, tehát elsődlegesen szállítási határidőre rendez, majd vevő név ABC sorrendre, stb. Mivel a rendelésben a (Kért) szállítási határidő mindig tétel adatként van tárolva, ezért azok közül a legkorábbi fog itt szerepelni, annak hiányában az ajánlott határidők közüli legkorábbi. Az új rendezettség elérhető a Vevő- és Szállítórendelés, valamint az Ajánlat és Szállítói ajánlat kérés bevitelekben.

Rendelés válasz fülről is elérhető műveletek: A rendelések visszaigazolásához nyújt támogatást, hogy a rendelésnyilvántartás bizonylatok válasz műveletéből és válasz füléről külön-külön is elérhetővé tettük a jól ismert „Raktárankénti adatok” és a „Várható beérkezés részletezés” műveleteket. Segítségükkel áttekinthetők a rendelkezésre álló és a várhatóan beérkező készletek. Mivel a háttérben nem mindig látható, ezért mindkét művelet fejlécében megjelenítjük, hogy éppen melyik termékre vonatkozó adatokat mutatjuk.

sERPa Mobil:

Hiba esetén hangjelzés: Bővítettük a sERPaMobil hiba visszajelzését, az új verziótól a piros hibaüzenetek esetén hangjelzést is adunk. Célja, hogy amennyiben hibára fut a program (pl.: negatív készlet), akkor ne csak kiírjuk, hanem hangjelzés segítségével nyomatékosítsuk.

Egyszerűsített ügyfél komissió: A funkcióban egy nagyon komoly és átfogó fejlesztés valósult meg. A legfontosabbak a teljesség igénye nélkül:

  • Beépítésre került az asztali verzióban már régebb óta megadható kiszedés eredmény, melynek választható értékei felhasználói csoportonként szabályozhatók a komissió paraméterben beállítottak szerint.
  • A PDA-val történő komissiózás megkezdésekor az „utasítás állapota kiszedés alatt”-ra áll. Ennek jelentősége kettős. Egyrészt megakadályozza, hogy másik raktáros is fel tudja venni ezt a komissió feladatot, továbbá a PC-t használó munkatársak számára is látható a kiszedési folyamat aktuális állása.
  • Az előkészítő térbe már korábban kikészített és mások által már egyszer ellenőrzött tételek egyetlen gombnyomásra történő feldolgozása gyorsítja a munkavégzést.
  • Lehetővé vált az, hogy ha egy raktárosnak valamiért meg kell szakítania a kiszedést és ezt másik raktárosnak kell helyette elvégezni, akkor egy gombnyomásra vissza lehet tenni „Átadott” állapotba az utasítást.

További részletek a Súgóban.

Iratkezelés:

Irat: Elkészítettük azt a fejlesztést, mely segítséget nyújt az Irat funkció „Kapcsolat” fülén szereplő iratok beazonosításában. Ez azt jelenti, hogy a program új verziójától az irat iktatószáma mellett zárójelben megjelenik az adott irat tárgy mezőjében szereplő szöveg is.