https://www.progen.hu/
serpa 3.0.98 frissítés

sERPa 3.0.98

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.98-as verziója! A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a honlapon található fejlesztési tájékoztatóból, vagy a jelentősebb módosításokat főbb modulonként kiemelve az internetről is elérhető 3.0.98 sERPa Súgóból.

Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy a 2020-as bérszámfejtések elvégzéséhez szükséges változásokat a 98-as programverzió tartalmazza, továbbá a 2020-as Áfa bevallás átadása a 99-es programverzióban lesz elérhető, melyről frissítési értesítőben tájékoztatást küldünk.
sERPa 98: Kiemelt jelentősebb fejlesztések, jogszabálykövetések
Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa rendszermenüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

Keretrendszer:
Új ikonok jelennek meg a sERPában. Az új ikonok méretezhető vektorgrafikák (SVG), ami azt jelenti, hogy kisebb és nagyobb felbontású képernyőn is jól láthatóak lesznek, az élesség romlása nélkül.

sERPa 3.0.98-1

Struktúra:
Személykategória-ajánlás: A paramétert akkor kell alkalmazni, ha biztosítani akarjuk, hogy egy újonnan felvett személy mindenképpen egy előre meghatározott kategóriába és annak tételébe legyen besorolva. A paraméter alkalmazása esetén a “Besorolás” táblázat automatikusan kitöltődik, és igény esetén nem is lehet módosítani a megajánlott értékeket. Bővebb leírás a Súgóban olvasható.

Bérszámfejtés:
Jogszabálykövetés 2020: Elérhetőek az eddig megjelent új nyomtatványok: 19M30, 20T1041, 20T1042E, 20TMUNK, Adatlap 2020, Adóelőleg nyilatkozatok, valamint a 2020-as évvel összefüggő jogszabályi változásokkal kapcsolatos módosítások. A Súgóban részletesen leírtuk a változásokat.
Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről: 2019-es évet megelőző évekre vonatkozóan ez az adatszolgáltatás az NFSZ-hez tartozott. A 2019-es évre vonatkozóan a KSH felé kell a beküldést teljesíteni. A beküldési határidő 2020. január 30.
A KSH-Elektra rendszerébe feltölthető fájl készítése folyamatban van. Elérhetőségéről hírlevélben értesíteni fogjuk bérszámfejtést használó kedves ügyfeleinket. A paraméterezésére a korábbi NFSZ 1405-ös adatszolgáltatáshoz hasonlóan lesz lehetőség. Addig is javasoljuk, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett ügyfeleink a jelentendő dolgozók végzettség adatait a személy törzsben ellenőrizzék, szükség esetén módosítsák, mert az adatszolgáltatásban kötelezően jelentendő adat.

Adó:
Áfa bevallás: Annak érdekében, hogy a felhasználók eldönthessék, hogy az áfa bevallás melyik sorába kerüljenek be a jóváíró, helyesbítő, vagy sztornó szállítószámla negatív értékű tételei, bekerült a programba a “Korábbi időszak helyesbítése áfa analitika 2” választási lehetőség.
A helyesbítő és sztornó szállítószámlák, ha a helyesbített, vagy sztornózott számlával más bevallási időszakba esnek, akkor a program automatikusan a számlák negatív tételénél a “Korábbi időszak helyesbítése áfa analitika 2”-t ajánlja, mely az áfabevallás 31. sorába kerül. Ellenkező esetben azt az áfa analitikát, ami az eredeti számlatételben is szerepelt, “Normál áfa analitika 2” esetén áfa kulcstól függően, a 64-66-os sorok egyikébe kerül be az áfabevallásában. Jóváíró számlánál csak akkor van ajánlás, ha az áfa keltébe belemódosít a felhasználó a tétel kitöltés után, egyébként maga döntheti el, hogy milyen áfa analitikát választ, és így a bevallás melyik sorában szeretné szerepeltetni a számlát.

Bank:
Átutalási megbízás: Létrehoztuk a Levonás, Biztosítási pénztár, SZÉP – Szálláshely, SZÉP – Vendéglátás, SZÉP – Szabadidő típusokat az átutalási megbízásban annak érdekében, hogy meg lehessen különböztetni a bérszámfejtésből történő kifizetéseket. Az eddigi nettó bérkifizetés kiválasztás helyett “Számfejtéshez kapcsolt kifizetések”-et kell választani és az ezutáni mezőben (Tipus2) lehet megkülönböztetni azt, hogy milyen jogcímen történik a kifizetés. („Nettó bérkifizetés, Levonás, Biztosítási pénztár, SZÉP – Szálláshely, SZÉP – Vendéglátás, SZÉP – Szabadidő”) Az átutalási megbízás javaslat az ajánlást a számfejtett adatok és a személy törzs beállításai alapján hajtja végre és tölti ki a típusokat.
Bankkivonat: A kivonat funkcióban megvalósult egy fejlesztés, melynek célja, hogy a felhasználó a Nettó bérkifizetés típus mellett további számfejtéshez kapcsolódó kifizetéseket tudjon alkalmazni. A fejlesztés első eredménye, hogy a Nettó bérkifizetés típus megnevezése Számfejtésekhez kapcsolódó kifizetésekre módosult, továbbá amennyiben ezt a típust jelöljük ki, megjelenik mellette egy új mező, amelyben további alábontások közül van lehetőségünk választani. A típusok a következők: Nettó bérkifizetés, Levonás, Biztosítási pénztár, SZÉP – Szálláshely, SZÉP – Vendéglátás, SZÉP – Szabadidő. A fejlesztés további célja, hogy a felhasználónak Nettó bérkifizetés vagy SZÉP kártya típusú juttatások választása esetén lehetősége legyen csoportos utalás rögzítésére. Amennyiben a csoportos utalás lehetőségét szeretnénk alkalmazni, a Bankszámla kivonaton belül ki kell választanunk a Csoportos nettó bér vagy Csoportos SZÉP kártya utalás beállításokat. Ennek hatására a Kivonat funkcióban Nettó bérkifizetés és SZÉP kártya típusok kiválasztása esetén megjelenik egy táblázat, melyben több személy számfejtésének rögzítésére nyílik lehetőségünk.

Likviditás tervezés:
Azon ügyfeleinknek, akik az utalási napokon rendelkezésre álló pénzeszközöket az előkészített átutalási megbízások figyelembe vételével szeretnék listázni, új mezőt fejlesztettünk ki a lekérdezésben és a listán. Átutalási megbízás állapot figyelése: Igaz esetén, az “Elküldött” és a “Rögzített” állapotú átutalási megbízásokban szereplő számlák összegei nem jelennek meg, mert ezek az átutalási megbízások, ugyan még banki egyenleget nem módosítanak, de utalásra elő vannak készítve.

Vevő:
Annak érdekében, hogy számla nyomtatásakor is ellenőrizhető legyen a készpénzforgalom-túllépés, elkészült egy új menüparaméter, amelynek a neve: Készpénzforgalom-túllépés nyomtatáskor. A számla bevitelben beállítható készpénzforgalom ellenőrzése változatlan maradt. Működési leírás a Súgóban található.
Kiskereskedelem:
Számlázás: Bolti értékesítésüket Kiskereskedelem számlázással végző felhasználóinknak segít legújabb fejlesztésünk. Mostantól a funkció Fizetendő ablakában, gyűjtőnkénti (áfa kulcsonkénti) bontásban megjelenítjük a fizetendő összegeket számmal és vonalkóddal is. Így a pénztárgéppel összekötött vonalkódolvasó segítségével beolvashatjuk azokat, elkerülve a kézi adatbevitel hibalehetőségeit és gyorsítva a használatot. Ehhez egy “Vonalkód leolvasás” típusú Pénztárgép paramétert kell felvenni a gyűjtők paraméterezéséhez, illetve ezeket a gyűjtőket kell beprogramozni a pénztárgépbe is. Részletek a Súgóban.

Készlet:
Gyártásiszám generálás paraméter: Elsősorban lejárat kezelt termékekkel dolgozó ügyfeleinknek hasznos a most elkészült fejlesztés, melynek segítségével megoldható, hogy bevételezéskor a lejárat dátumot megadva, a program automatikusan kitöltse a gyártási számot az FMCG ágazatban szokásos módon a lejárat dátumával. Ehhez a generált gyártási számos termékek kezelését módosítottuk. Az eddigi működés során minden ilyen termékhez “be” irányú mozgásnál egy adatbázis szinten egyedi gyártási számot generált a program. Annak érdekében, hogy a gyártási szám mezőbe kerülő érték szabályozható legyen, készítettünk egy “Gyártási szám generálás paraméter” funkciót. Ebben termékkategória tételenként szabályozható, hogy milyen algoritmus szerinti érték kerüljön a gyártási szám mezőbe. Jelenleg a lejárat mezőben megadott értékből eredhet a gyártási szám mező értéke különböző variációkban. Például 2019.12.31 lejárat esetén a gyártási szám lehet 2019-12-31 vagy 31/12/2019. Összesen 16 variáció érhető el jelenleg, de – ügyfeleink kérése szerint – ez később tovább bővíthető. Ha tévedésből elírták a lejáratot, akkor a “be” irányú szállítólevélen módosításkor, a lejárat mező korrigálásakor a gyártási szám mező értéke is változik, tehát így javítható is a felvett adat. A paraméterezés részletes működése a Súgóban található.
Átengedés: Előfeldolgozott állapotú szállítóleveleknél korábban előfordulhatott, hogy egy decemberben felvett bizonylat átengedése januárban történt meg. Ezzel a bizonylat dátuma is januárra váltott, de a bizonylatszám év prefixe az előző évét viselte. Mivel a bizonylatszám éve nem változhat meg, ezért a következő szabály szerint lehet átengedni: Csak akkor aktív a művelet, ha a bizonylat évének pénzügyi évében áll a felhasználó. A beajánlott dátum az adott nap. Ha ez a nap nincs benne a pénzügyi évben, akkor a pénzügyi év utolsó napja.

sERPa Mobil:
Termékkép megjelenítés: Két funkcióban valósítottunk meg termékkép megjelenítési lehetőséget, elősegítve ezzel a raktári teendők közben a megtalált termék beazonosítását. A “Készlet Egy termék” funkció esetén be kell állítani a Mozgóértékesítés paraméter Személy fülén a Funkció sávjában, hogy milyen beállítású (Honlap kicsi / nagy, stb.) termékkép jelenjen meg. Ha van a beállításnak megfelelő kép, akkor azok közül az első fixen megjelenik a vonalkód választás után az oldal legalján. Az Egyszerűsített ügyfélkomissióban egy gombra kattintva lehet a termékképet megnézni. Elsősorban a Honlap nagy beállítású képekből az első jelenik meg, ha ilyen nincs, akkor a Honlap kicsiből az első. Ha egyik sincs, akkor a gomb nem látható.
Leltár keresés üzemmód: A leltározást PDA-val végző ügyfeleinknek fejlesztettük ki azt a lehetőséget, mely segítségével a mobil Leltár funkció termék választás oldalán lehetőség van szabályozni, hogy vonalkód alapján szeretnénk keresni, vagy a termék neve, kódja alapján. E két működés között a beviteli mező melletti pipával lehet váltani. A mezőben található súgó szöveg jelzi, hogy vonalkódot (ez az alapértelmezés), vagy termék kód/névrészt vár a kereső. További részletekért és leírásért keresse fel a Súgót!

Partnerközpont:
Tulajdonság érték választás korlátozás: A Partnerközponthoz készítettük el a “Tulajdonság tétel érték korlátozás” kivezetését a Rendelés funkcióba. Ez a működés lehetővé teszi, hogy bizonyos termékeknél meg lehessen adni, hogy milyen tulajdonság kombinációkkal lehet adott terméket rendelni, így a partnereink csak az általunk engedélyezett opciókat választhatják. (Például: Pólókat értékesítünk és tulajdonságokban mondjuk meg, hogy milyen méret, szín és kivitelben értékesítjük az adott pólót.) Az ehhez szükséges beállításokat a Tulajdonság csoport funkcióban és a Termék funkció tulajdonság fülén lehet elvégezni. Az új működéshez a Partnerközpont paraméter funkciójában a “Tulajdonság érték korlátozás” használatát kell igazra állítani. Működéssel és beállítással kapcsolatos információkat a Súgóban olvashatnak.