Óramű

sERPa 3.88 fejlesztési ciklus

A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a honlapon található fejlesztési tájékoztatóból, vagy az internetről is elérhető 3.88 sERPa program Súgójából.

Jogszabálykövetések és fontosabb fejlesztések

Partnerközpont:

A 3.88-as verziótól naplózásra kerül a Partnerközpontban a vevők általi számla letöltés (PDF számlaképre kattintás). A fejlesztés célja, hogy ellenőrizhető legyen az, hogy az egyes vevőkhöz eljutott-e a számla ezen a kommunikációs csatornán (Partnerközpont) keresztül.

A letöltés ténye a sERPa felületén a Vevőszámla funkció Számlakép fülén a „Letöltés dátum” és „Letöltő dolgozó” mezőkben látható. Ugyanezeknek a mezőknek az értékeit megmutatjuk a Partnerközpont számlák oldalon is. Ha nem volt még letöltve a számla, akkor a számlaszám mező melletti PDF link piros színű, „Letöltöm a számlát” mezővel letölthető. Ha már valaki korábban letöltötte, akkor a link zöld színű, mellette feltüntetve, hogy a vevőnk melyik dolgozója, mikor töltötte le.

A Vevőszámla funkcióban ezzel párhuzamosan készült az „Át nem vett számlák” lista, melynek segítségével lekérdezhetők azok a számlák, amelyek a Partnerközpontból, vagy e-számla szolgáltatótól (amennyiben az adatot szolgáltat nekünk) nem kerültek letöltésre. A lista e-mailben való kiküldésével emlékeztetni tudjuk a vevőt arra, hogy van át nem vett számlája tőlünk.

Struktúra:

Termék bevitel:

Gyártási számos termékekkel rendelkező ügyfeleink tapasztalhatták azt a problémát, hogy ha egy tévesen rögzített terméket törölni akartak a rendszerből, akkor bizonyos esetekben ez nem sikerült azzal a hibaüzenettel, hogy „a gyártási szám tábla hivatkozik a termékre”.

Ez olyankor történt, amikor a beszerzésnél új terméket vettek fel, megadták a gyártási számot, rögzítették a szállítólevelet, majd kiderült, hogy a termék már más kóddal és névvel létezett – azaz feleslegesen lett az új termék felvéve – és a szállítólevélben kicserélték a terméket a már korábban létező termékre. Ilyenkor az új termék nem volt törölhető, mert az első rögzítéskor ehhez az új termékhez rendelve legenerálásra került a gyártási szám és ez megakadályozta a termék törlést.

Mostantól, ha csak egy meglévő gyártási szám hivatkozás akadályozza meg a termék törlését és a gyártási szám is törölhető, akkor a termék törlés a gyártási számot is törli.

Bank:

Átutalási megbízás: Az átutalási megbízások összeállításának könnyítésére néhány praktikus módosítás készült:

– A részletfizetéses számlák egyes részleteinek az esedékességét feltüntetjük az átutalási megbízás javaslat esedékesség oszlopában, így kiszűrhetők a nem esedékes részletek.
– Amennyiben az utalás előkészítésekor szeretnénk ellenőrizni a számlázás alapját, megtekinthetjük a kiegyenlíteni kívánt számla tételeit egy felugró ablakban. A felugró ablak a Sz. tétel oszlopban megtalálható „lefúró” ikon segítségével hívható elő.

Bérszámfejtés:

A 3.88-as ciklusban az alábbi fontos változtatásokat hajtottuk végre:

1. Átalakítottuk a bérként adózó juttatások esetében a letiltások kezelését: A nettót nem növelő bérként adózó juttatások a korábbi verzióban nem képezték a letiltások alapját (például helyi bérlet, Erzsébet kártya). A 88-as programverziótól ezt visszamenőlegesen 2019.01.01-jétől módosítottuk. Amennyiben volt ilyen számfejtés, akkor kérjük, ellenőrizzék, mert lehet, hogy szükséges az újra számfejtés. Ha nincs letiltással érintett dolgozó, vagy nem számfejtenek bérként adózó juttatásokat, nincs teendőjük.

2. Kifejlesztettük a Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény kezelését: A törvényi feltételek teljesülése esetén – a többi munkáltatói kedvezményhez hasonlóan – a Személy törzsben az Adókedvezmény fülön a Munkáltatói kedvezmények között van lehetőség beállítani dolgozónként „Kutatás-fejlesztési tevékenység után” megnevezéssel kedvezményt. A kedvezmény egyenlő a bérköltség után a szociális hozzájárulási adómérték 50 százalékával megállapított összeggel.

Ezekről a fejlesztésekről a Bérszámfejtés modulunkat használó kedves Partnereinket már külön Hírlevélben értesítettük.

Készlet:

Szállítmány lista: A Szállítmányhoz tartozó szállítóleveleken gyakran szerepelnek olyan további adatcímke adatok, mint például a szállító jármű rendszáma, vagy egyéb fontos információt tartalmazó bejegyzés, amelyet a listán szeretnénk kinyomtatni. Erre ad lehetőséget az, hogy mostantól a lista visszaadja a szállítmányhoz kapcsolt szállítólevelek további adatait (további adat + címke) egy új sávban (sortípus= 3), melyet egyéni listaváltozatban lehet megjeleníteni.

Szállítólevél bevitel: A gyártási számos termékeket kezelő felhasználók gyakori feladata kiválasztani a szállítólevél tételben a kívánt gyártási számot. Ebben segít a gyártási szám mezőn jobb egérgombbal elérhető helyi menüben található Értékajánlás (Ctrl+A).

Előfordul, hogy azonos gyártási számmal, több különböző lejáratú vagy tulajdonságú sarzs van készleten. Annak érdekében, hogy ilyenkor gyorsan a megfelelő tételt ki lehessen választani, a gyártási szám választás kis ablakban a gyártási számon felül megjelenítjük a hozzá tartozó gyártás, lejárat, megjegyzés, valamint a program egyéb funkcióiban is megjelenített első 30 gyártási szám tulajdonságot és azok értékét.

Tétel import művelet: A Költséghely, Témaszám, Pozíciószám könyvelési dimenziókat széles körben lehet használni a programban. A rendeléseken és szállítóleveleken szabályozhatjuk, hogy tételben, vagy fejlécben lehessen megadni őket. Ezekben a funkciókban van lehetőség a tételeket egy táblázatos felületen beimportálni (másik bizonylatról, vagy egy Excel táblából is).

Mostantól a Szállítólevél és Rendelésnyilvántartás bizonylatokon a Tétel import művelettel a Költséghely, Témaszám, Pozíciószám importálása is lehetséges. Csak olyan érték importálható, amit az egyéb beállítások megengednek.

Módosult az importálás algoritmusa is. Mostantól csak olyan mezőket lehet importálni, amik a bizonylat tétel fülén látszanak és módosíthatók, ezért a művelet elindításakor a párbeszédablakon már csak azok az oszlopok látszanak, amiket importálni is lehet. Tehát ha például a mozgásnemben azt állítjuk be, hogy a költséghely, vagy a raktárhely a fejlécben adható meg, akkor a tételimportban nem látszik a mező és így nem is lehet importálni.