sERPa 4.0.134

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 4.0.134-es verziója.

A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a 4.0.134-es sERPa Súgóból.

 

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések

Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

 

  Bérszámfejtés

A Partnerközpontunkról letölthető, 4.0.134.41109 verziótól érhető el több, a 2023-as bérszámfejtéshez kötődő módosítás.

A fenti verzió az alábbi módosításokat tartalmazza:

  • 2023-as számfejtés
  • Kilépő dolgozó Adatlap 2023
  • 23T1041, 23T1042E és 23TMUNK bejelentő és változás-bejelentő nyomtatványok
  • 30 év alatti anyák kedvezménye
  • súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők családi kedvezménye
  • apasági szabadság változása
  • letiltás módosulásai
  • szülői szabadság

A Bérszámfejtést érintő 2023-as évi változásokról a sERPa súgó Bérszámfejtés/Jogi környezet/2023. évi változások fejezetben olvashatnak részletes és naprakész információkat. A Súgó ezen részén folyamatosan közzétesszük a változásokat, újabb módosítások elérhetőségét, ezért javasoljuk ennek figyelemmel kísérését.

Munkakör

A Munkakör funkció szűrésben létrehoztunk kettő új szűrést, FEOR-93 kód képlet és FEOR-08 kód képlet néven. Ha mindkét szűrés töltve van, akkor ÉS kapcsolat van mezők között.

Számfejtés

A testreszabhatóság érdekében lehetővé tettük, hogy a Személy / Jogviszony / Díjazás fülön a Számfejtendő bérelemek táblázatban megadott „Jogcímcsoport százaléka” számítási módhoz – ha szükséges – tetszőlegesen beállíthassuk, mely jogcímek tartozzanak a beállított jogcímcsoportba. Ehhez 3 db „Definiálható jogcímcsoport” megnevezésű jogcímcsoport áll rendelkezésünkre. A beállítást a Bérszámfejtés paraméter Jogcímek fülén tudjuk megtenni. Bővebb információ a súgóban olvasható.

Pénzügy

MÁK bankkivonat importálás

A Magyar Államkincstár bankkivonatok importálását teszi lehetővé az elkészült új Homebanking típus: MÁK (Számlavezető rendszer). Amennyiben a Pénzintézet funkcióban a Magyar Államkincstár pénzintézethez az új homebanking típust választjuk, lehetőségünk lesz a MÁK bankkivonatok importálására.

A szükséges beállításokról bővebb információ a súgóban olvasható.

Negatív egyenlegű vevőszámla visszautalása

A negatív összegű vevőszámlák visszautalásának folyamatát támogatja a fejlesztés, mely az Átutalásimegbízás-javaslat művelethez került elkészítésre. A Visszautalásos adatok jelölőnégyzet bejelölésének hatására az ügyfél negatív végösszegű (jóváíró) vevőszámlái is megjelennek az eredmény képernyőn.

NAV Számla importer – egyszerűsített számla beolvasása

Módosításra került a NAV számla importer funkció szállítószámla importálása esetén. Egyszerűsített számlák esetén az Online számla adatszolgáltatást eltérő adatokkal és formában szükséges megtenni. Ezen számlák beolvasásához valósítottuk meg a funkcióval sz egyszerűsített bizonylatokat importálását. Az algoritmusról és a működésről részletesebben a súgóban olvashatunk.

 

Készlet

Szállítólevél bevitel

Szállítólevél bizonylatokhoz eddig is lehetett iratot kapcsolni, ezt a lehetőséget bővítettük ki úgy, hogy ne csak egy iratot, hanem többet is lehessen. Ezért az Átváltás dátum mező utáni Iratiktatószám mező megszűnt és a Fejléc fül alsó részére egy összecsukható sávba került egy, az iratok megadására szolgáló táblázat. Természetesen a korábban meglévő szállítólevelekhez csatolt iratok nem vesznek el, csak immár az említett táblázatban találhatók meg.

 

Rendelés-nyilvántartás

Ajánlat és rendelés bevitelek

Rendelés-nyilvántartás bizonylatok válaszához eddig is lehetett iratot kapcsolni, ezt a lehetőséget bővítettük ki úgy, hogy válaszonként ne csak egy iratot, hanem többet is lehessen. Ezért a Válasz dátum mező melletti Iratiktatószám mező megszűnt és a Válasz fül alsó részére egy összecsukható sávba került egy, az iratok megadására szolgáló táblázat. Természetesen a korábban meglévő válaszokhoz csatolt iratok nem vesznek el, csak immár az említett táblázatban találhatók meg.

 

Komissió 

Komissió generálás

Előfordul, hogy a komissió során feldolgozandó rendelés fejléc megjegyzésében olyan információk vannak, ami a kiszedő raktáros számára fontosak. Ennek megjelenítésére fejlesztettünk a Komissió generálás funkció Komissiózandó bizonylatok táblázatba egy új oszlopot Rendelés megjegyzés néven. Alapértelmezetten nem látható, jobb egérgombbal kapcsolatható be. A kapcsolódó rendelésen található megjegyzés mező első 50 karakterét mutatja meg.

 

Termelés

sERPaMobil – Késztermék bevételezés

A legyártott termékek online bevételezését elősegítendő kifejlesztettük a sERPa Mobil felületére a Késztermék bevételezés funkciót.

A működés alapjául a Gyártási adat rögzítés / Késztermék bevételezés szolgál, de annál szűkebb funkcionalitást biztosít a mobil felület.

A funkció működéséről, a mezők megjelenítéséről és annak feltételeiről a súgóban olvasható bővebb információ.

Mesterkeverék gyártás*

Új kiegészítő funkciót fejlesztettünk Mesterkeverék gyártás néven azon ügyfelek számára, akik a termékelőállításhoz mesterkeveréket / aromacsomagot használnánk, de azt nem szeretnék félkésztermékként kezelni és készletre venni.

Az összetevők elkülönítésére az anyagtípus használatával van lehetőségünk, a mesterkeverék mező bejelölésével. A technológiai utasítás, munkalap műveletekben tételesen kell megadjuk a mesterkeverék összetevőit.

A program a művelet ismétlésszáma (sarzs száma) alapján határozza meg mennyi mesterkeverékre / aromacsomagra van szükség.

A működés a keverőgépekkel történő folyamatokhoz lett igazítva. Gép választást követően a program beajánlja az ütemezés szerint soron következő tételt. Ezt módosíthatjuk. A kiválasztott munkalapművelethez megjelenítjük a gyártás főbb adatait.

Miután megadtuk mennyi mesterkeveréket / aromacsomagot készítettünk el, a befejezés gombra kattintva menthetünk. Az adatokat a Gyártási adatok között tároljuk Mesterkeverék gyártás Rögzítés típussal.

A funkció használata jogosultsághoz kötött, amit a Gyártási adatok rögzítéséhez hasonlóan a termelés paraméterben tudunk megadni felhasználócsoport szinten.

A munkalap sorozatban tudjuk engedélyezni, hogy a Gyártási adatokba mentett rögzítések összesített eredménye a munkalapon megjelenítésre kerüljön.

*Ehhez a funkcióhoz külön licenccsomag megvásárlásával férhetnek hozzá Ügyfeleink.

Keverő*

Új kiegészítő funkciót fejlesztettünk Keverő néven azon ügyfelek számára, akik por alapú termékeket gyártanak keverőgépekkel. A folyamatot ehhez igazítottuk.

Indításkor a dolgozó kiválasztja melyik gépen dolgozik. Ez alapján a program betölti a gépen ütemezés szerint soron következő munkalapműveletet, amihez megjelenítjük a gyártás főbb adatait. Ha még nem dolgoztunk ezen a munkalapműveleten, akkor első lépésként el kell indítanunk a gyártást a Gyártás indítás gombra kattintva.

A dolgozó kiméri és beadagolja a gépbe az anyagokat. Ezt az Alapanyag sarzsonként táblázatban a Kiadva oszlopban tudja jelölni. Ha az összes tétel jelölésre került, akkor aktív lesz a Keverés befejezés gomb. Erre kattintva rögzítjük, hogy a keverés befejeződött és elkészült az aktuális sarzsmennyiség. Fontos: készlet mozgás nincs, a keverés rögzítése adminisztrációs célokat szolgál. Az anyag felhasználást automatizáltan kezeljük a Munkalap sorozatban beállítható Alapanyag felhasználás generálás szerint.

Amikor az utolsó keveréssel is végeztünk, akkor további keverés rögzítésre nincs lehetőség. Amennyiben anyagkihelyezést használunk, akkor a dolgozó leméri a megmaradt anyagokat és rögzíti a visszahelyezendő mennyiségeket az Alapanyag sarzsonként táblázatban. Az Alapanyag kész gombra kattintva tudja generálni erről a szállítóleveleket, majd a program betölti a soron következő munkalapműveletet.

A fentiekhez kapcsolódó adatokat a Gyártási adatok között tároljuk Munkalapművelet indításKeverés és Munkalapművelet alapanyagkész Rögzítés típussal.

A funkció használata jogosultsághoz kötött, amit a Gyártási adatok rögzítéséhez hasonlóan a termelés paraméterben tudunk megadni felhasználócsoport szinten.

A munkalap sorozatban tudjuk engedélyezni, hogy a Gyártási adatokba mentett rögzítések összesített eredménye a munkalapon megjelenítésre kerüljön.

*Ehhez a funkcióhoz külön licenccsomag megvásárlásával férhetnek hozzá Ügyfeleink.