Online számla adatszolgáltatás 2021 – OSA v3.0 tapasztalatok

Az elmúlt hetekben számos tapasztalat gyűlt össze Tanácsadó Szolgálatunknál a Partnereinkkel történő szoros együttműködés eredményeként az Online Számla adatszolgáltatás változásairól, az OSA v3.0 verzióra történő átállásról. Ezeket a tapasztalatokat, gyakori hibaüzeneteket rendszereztük az alábbiakban Partnereink munkájának megkönnyítésére.

Online számla adatszolgáltatás 2021 – OSA v3.0

Ügyfeleinknek küldött korábbi tájékoztatásunknak megfelelően a sERPa  integrált vállalatirányítási rendszerünk 3.0.110-es verziójától elérhetővé vált a 2021 januárjától életbe lépő szabályok szerinti online számla adatszolgáltatási lehetőség, az OSA v3.0.
Az OSA v3.0 verzióval minden olyan számláról, amire az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandóak, adatot kell szolgáltatni a NAV részére.
A sERPa integrált vállalatirányítási rendszerünk 3.0.110-es verzióban a megfelelő működéshez a Rendszerfunkciók / B2B partner funkcióban kell az Online Számla (OSA) szolgáltatást az új Éles v3.0 verzióra átállítani.
A sERPa 3.0.111-es verziójában a fenti beállítás automatikusan megtörténik.

Azon Partnereink, akik a sERPa integrált vállalatirányítási rendszerünk korábbi verzióját használják, az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése végett kérjük, frissítsék a programot!

OSA v3.0 tapasztalatok, gyakori hibaüzenetek

Az elmúlt néhány hét alatt sikerült több tapasztalatot is összegyűjtenünk a számlázáskor, adatszolgáltatáskor felmerülő gyakori problémákról, kérdésekről.
A tapasztalatok alapján további módosításokat hajtottunk végre, ellenőrzéseket építettünk sERPa ERP rendszerünkbe. Az ilyen jellegű módosításokat a Partnerközpontunkon elérhető OnlineSzamla3patch.sql tartalmazza, mely SQL Management Studioból futtatható. Természetesen ezeket a módosításokat a Partnerközpontunkon elérhető aktuális programverzió is tartalmazza, így amennyiben Önök a OnlineSzamla3patch.sql fájl publikálási dátumával megegyező vagy frissebb programverziót használnak, akkor nem szükséges az OnlineSzamla3patch.sql futtatása.

1. Országkód nincs helyesen kitöltve
1.1. A vevőszámla Online számla állapota Visszautasított, hibás.

Az Online számla adatszolgáltatás fülön a hibaleírásban az alábbi szöveg olvasható.
Hibaleírás: XML contains on line: [1] and column: [1,652] error: [cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘{„schemas.nav.gov.hu/OSA/3.0/base”:postalCode}’. One of ‘{„schemas.nav.gov.hu/OSA/3.0/base”:countryCode}’ is expected.]Ok: korábbi verziókban fordulhatott elő, hogy az Ország Alpha-2 kódjára, melyet a NAV ellenőriz a befogadáskor, nem futott le ellenőrzésünk a számla nyomtatáskor, így a számla visszautasított lett.
Megoldás:
Kérjük, ellenőrizzék az országok beállítását. Alapértelmezett beállítások mellett tartalmazniuk kell az Alpha-2 kódot. Fontos, hogy az ügyfeleknél olyan ország legyen beállítva, amely tartalmazza az Alpha-2 kódot.
A Partnerközpontból letölthető OnlineSzamla3patch.sql, mely SQL Management Studioból futtatható, segítséget nyújt a megoldásban. A futtatását követően, az adott számlát a Vevőszámla – Műveletek – Egyéb – Online Számla beküldése lehetőséggel szükséges újra beküldeni. Ebben az esetben az ügyfél országa „ZZ” ismeretlen területjelzést fog kapni az adatszolgáltatásban.

1.2. Nyomtatáskor „Hiányos címadatok!” üzenetet kapunk, a nyomtatás nem sikerül.

Ok: Az ügyfél országából hiányzik az Alpha-2 kód. Amennyiben az Országból az ALpha-2 hiányzik, a számla nyomtatása megakadályozásra kerül a fenti hibaüzenettel.
Megoldás: Amennyiben az ügyfél címadatai megfelelően ki vannak töltve, akkor kérjük, ellenőrizze ebben az esetben is az Ország funkcióban az Alpha-2 meglétét és az Ügyfélnél állítsa be a megfelelő, Alpha-2 kódot tartalmazó országot.
Abban az esetben, ha Önök a programba alapértelmezetten rögzített országokat esetleg kitörölték, kérjük a Partnerközpontból a Letöltések – Kiegészítő programok – Segédszkriptek állományt töltsék le és az ott megtalálható OrszagTorzsJavitas szkriptet futtassák le- sERPa SQL szkriptfuttatóban is lefuttatható.
Majd ezt követően természetesen az ügyfélnél meg kell adni a helyes országot.
Javasoljuk továbbá, hogy a nem megfelelő országokat állítsák nem használhatóra a további téves ügyfél rögzítések elkerülése végett!

Kérjük, amennyiben ezek után is azt tapasztalják, hogy szükséges új országot felvenni vagy korrigálni, vegyék fel a kapcsolatot ERP tanácsadóinkkal a support@serpa.hu e-mail címen, akik segítenek a pontos beállításban.

Alapértelmezett állapot:

2. A megadott számla sorszámmal már történt adatszolgáltatás

Az Online számla állapota: Visszautasított, hibás.

Az Online számla adatszolgáltatás fülön hibaleírásban az alábbi szöveg olvasható.
Hibaleírás: A megadott számla sorszámmal már történt adatszolgáltatás.
OK (a legtöbb esetben): A sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.110.-es verziójában készült a számla, de még az OSA 2.0-val került beküldésre.
Megoldás: kérjük, ellenőrizzék az OSA felületén a számla állapotát. Amennyiben ott látszik a számla, a Partnerközpontból letölthető OnlineSzamla3patch.sql, mely SQL Management Studioból futtatható, segítséget nyújt a megoldásban.
Futtatás után a Vevőszámla – Műveletek – Egyéb – Online Számla állapot lekérdezés Nyugtázott állapotot ad eredményül.

3. EU adószámok helyessége

Számla nyomtatás nem sikerül, „Hibás adószám” üzenet érkezik export számla kiállításnál.

Ok: Ennek az egyik legfőbb oka, hogy a megadott EU adószám hibás, például elütések, rossz karakterek (-,/ jelek) vannak az ügyfél EU adószámában.
A másik fő ok, hogy az EU adószám karakterszáma és helyessége nem felel meg az OSA adatszolgáltatás követelményeinek.
Megoldás: Az alábbi linken olvashatók, hogy mely országok adószámával szemben mik a strukturális elvárások: VIES (europa.eu)
Két ország van, ahol szóközt kell megadni az adószámban:
Franciaország: FRXX 999999999
Dánia: DK99 99 99 99
Ebben a két esetben azonban nem működik az ügyféltörzsbe beépített EU-adószám ellenőrzés, mivel tördelve kell megadni az adószámokat a megfelelő adatszolgáltatáshoz. Itt különösen fontos, hogy a fenti linken előzetes ellenőrzés történjen.

Kérjük, hogy „Hibás adószám” üzenet esetén szíveskedjenek ellenőrizni az adószámot a megadott linken (megfelelő karakterszám, ne legyen benne speciális karakter és szóköz csak a két említett esetben lehet).

2021-től Nagy-Britannia elhagyta az EU-vámunióját, így ettől kezdve harmadik országként kell kezelni a programban, külföldi adószámot kell kitölteni ( ez azonban nem kötelező, választható a kitöltése).

Észak-Írország esetében a XI jelölésű EU adószámok fogják felváltani a „GB”-s adószámokat, ezeknek a beküldése már működik a programban is.

4. Irányítószám ellenőrzése

A vevőszámla Online számla állapota: Visszautasított, hibás.

Az Online számla adatszolgáltatás fülön hibaleírásban az alábbi szöveg olvasható.
Hibaleírás: XML contains on line: [1] and column: [1,482] error: [cvc-pattern-valid: Value ’11’ is not facet-valid with respect to pattern ‘[A-Z0-9][A-Z0-9s-]{1,8}[A-Z0-9]’ for type ‘PostalCodeType’.]Ok: az adatszolgáltatás során a NAV az irányítószámok esetében is végez ellenőrzést és a nem megfelelő formátuma miatt is érkezhet OSA visszautasítás.
Megoldás: Kérjük, hogy belföldi vevő esetében ellenőrizzék a cím alapján az irányítószám helyességét és a helyes irányítószámot rögzítsék az ügyfeleknél.
Külföldi partnernél amennyiben nem megadható, nem ismert, vagy 4 karakter alatti az irányítószám, akkor 4 karakter hosszúságra szíveskedjenek azt feltölteni 0-val balról, vagy 4 darab 0 karaktert rögzíteni.
Ezzel az online adatszolgáltatás befogadása megoldódik.

A helyes adatok megadását követően a Partnerközpontból letölthető OnlineSzamla3patch.sql, mely SQL Management Studioból futtatható, segítséget nyújt a megoldásban. A futtatását követően, az adott számlát a Vevőszámla – Műveletek – Egyéb – Online Számla beküldése lehetőséggel szükséges újra beküldeni.

5. Külföldi cég vagy magánszemély részére belföldi értékesítés/szolgáltatásnyújtás

Több kérdés is érkezett hozzánk a külföldi vevő részére belföldi értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás számlázásával kapcsolatban. Így ebben is szeretnék segítséget nyújtani az alábbiakkal.

Harmadik országbeli vagy akár közösségen belüli cég számára belföldi értékesítés esetén nem kötelező adószámot rögzíteni a számlán.
Belföldi ügyletnek számít a „Normál” típusú Vevőszámla és az olyan Export számla, amelynek van áfa tartalma.

A számla kiállításának módja tehát:
1. Export típusú számlát kell rögzíteni, külföldi ügyféllel (akár cég, akár magánszemély), megfelelő ország megadással (magánszemély esetén nincs az országra vonatkozóan ellenőrzés, de cég esetén igen).

2. A tételben az Áfa analitika értéke Normál, Normál, Köz. belüli forgalom vagy Köz. kívüli forgalom az ügyféltől függően.

6. Online számla adatszolgáltatás ellenőrzés

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség továbbra is az áfa adóalanyokat terheli, ezért javasoljuk, hogy az adatszolgáltatások működését, teljesítését folyamatosan ellenőrizzék. Az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás az Online Számla rendszerbe beérkezett és a sikeres feldolgozást a rendszer visszaigazolta, azaz Nyugtázott vagy Nyugtázott, figyelmeztetéssel állapotot kapott.
Az ellenőrzések elvégzéséhez a sERPa_Alap Pénzügy Vevő Listák További listázási lehetőségek Online számla adatszolgáltatás ellenőrzés lista használható, mely automatikus üzenetben is elküldhető az érintett felhasználónak.

Emellett a vevőszámla funkcióban is könnyedén rá tudnak szűrni a számlák Online számla állapotára.