https://www.progen.hu/

Programhasználat

[faq-block]

Áfa bevallás átadásakor „Duplikált adószám” hibaüzenetet kapok, ez mit jelent?

Az ügyfél törzsben több ügyfélnél is azonos adószám szerepel. Az üzenet azt jelzi, hogy nem lehet eldönteni, hogy az adott adószámhoz milyen nevet társítsunk a bevallás xx65M-es lapjára. Ellenőrizzük, hogy véletlenül nem rögzítettünk-e több különböző ügyfélhez azonos adószámot, erre az ügyfél funkción belül van lehetőség adószám szűrésre. Ha a sERPában egy ügyfél többször is fel van véve, akkor egyet kivéve a többinél be kell jelölni a „Név tiltása tételes áfa bevallásban”, hogy a név ne adódjon át az áfa bevallásba, így az összes számla a be nem jelölt ügyfél neve alatt jelenik meg.

[/faq-block]

[faq-block]

Áfa bevallás átadásához be lehet állítani a belföldi részletező értékhatárt, hogy mekkora áfa érték felett kerüljenek a xx65M-es lapra a számlák?

Igen, az Adó / Struktúra / Áfa paraméterben van erre beállítási lehetőség. Itt érvényességi dátumtartománnyal meg tudjuk adni azt az összeget, amely áfa tartalom felett szerepeltetni kell a számlákat a bevallás xx65M-es lapján.

[/faq-block]

[faq-block]

Megváltozott az áfa bevallási gyakoriságunk, ezt hol tudom módosítani?

Az Adó / Struktúra / Áfa paraméterben van erre beállítási lehetőség. Ha például március 31-ig negyedévesek voltunk, majd április 1-től havi bevallásra vagyunk kötelezettek, akkor a meglévő időszakot zárjuk le március 31-el, majd vegyünk fel egy új időszakot április 1-jével és itt állítsuk be a havi gyakoriságot.

[/faq-block]

[faq-block]

A Beszámoló lekérdezés funkcióban nem aktív az Exportálás gomb, miért?

A beszámolót először le kell menteni, és fontos, hogy az „Adatok ezer egységben” pipát be kell jelölni a leválogatáskor, csak ebben az esetben tud a program export fájlt készíteni.

[/faq-block]

[faq-block]

Hogyan tudom beállítani, hogy a program számfejtsen / ne számfejtsen szakképzési hozzájárulást?

Erre 2 helyen van lehetőség a programban: a Főkönyv / Struktúra beállítások / Pénzügyi év funkció Általános fülén tudjuk jelölni, illetve munkakörönként is van lehetőség szabályozni a Bérszámfejtés / Struktúra beállítások / Munkakör funkcióban.

[/faq-block]

[faq-block]

Hogyan szerezhetem be a hivatalos nyilatkozatot a számlázó program NAV-hoz történő bejelentéséhez?

Érvényes terméktámogatással rendelkező ügyfeleink a Partner oldalra belépve a Letöltések\sERPa\Számlázó program bejelentése menüpontból tudja letölteni a részletes tájékoztatót.

[/faq-block]

[faq-block]

Hogyan lehet új pénzügyi évet létrehozni a sERPában?

Pénzügyi év függő kontírszám másolás funkcióval, amely a sERPa menüben a Rendszerfunkciókban található meg. A funkcióval korábbi pénzügyi évből átmásolhatjuk az újba – akár csak analitikánként is – a kontírozást meghatározó (pénzügyi év függő) főkönyvi számokat, főkönyvi (pénzügyi év) törzsadatokat.

[/faq-block]

[faq-block]

Hogyan lehet piszkozatként elmenteni egy bizonylatot?

A programban nincs szükség a piszkozatként való bizonylat rögzítésre, mert bármikor kitölthetők a bizonylatok másik bizonylatról. (Művelet\Kitöltés bizonylatról menüpontban.)

[/faq-block]

[faq-block]

Az előlegszámlát nem tudom nyomtatni. Nincs mit nyomtatni! – hibaüzenetet ír a program

Az előlegszámlában a teljesítés kelte a törvény szerint meg kell egyezzen a pénzügyi teljesítés keltével. Ezért az előleg számla csak akkor nyomtatható, ha pontosan ki van egyenlítve és ha több részletben van kiegyenlítve, akkor is a kiegyenlítéseknek ugyanazon a napon kell lenniük. Ha több napon lenne kiegyenlítés, akkor a számla nem felelne meg az áfatörvénynek.

[/faq-block]

[faq-block]

Nem tudom módosítani a bizonylatot hiába vagyok módosítás üzemmódban!

Mert rossz üzleti évben áll a felhasználó. (Az alsó információs sávon van lehetőség ellenőrizni.) Program\Pénzügyi év váltással tudja átváltani az üzleti évet.

[/faq-block]

[faq-block]

Miért nem tudom a számlában módosítani az egységárat?

  • A vevőszámla paraméterben az adott sorozathoz nincs engedélyezve. (Az engedélyezéshez kulcsfelhasználó szükséges.)
  • Le van tiltva a mező módosíthatósága mezőengedélyezés menüparaméterrel. (Az engedélyezéshez kulcsfelhasználó szükséges.)
  • A számlához kapcsolódik rendelés bizonylat, amelyben az ár típus rögzített.
  • A számla nyomtatott állapotú.

[/faq-block]

[faq-block]

Hogyan tudok a bizonylat bevitelekben váltani bruttó/nettó, egységár/érték mezők között?

  • A bevitelben Művelet\ Egységár/érték vagy a bruttó/nettó mezőkre kattintva.
  • A mezőre ráállva dupla kattintással van lehetőség váltani a beviteli mezők között.

[/faq-block]

[faq-block]

A banki árfolyamokat lehet automatikusan betöltetni a programmal?

Igen, automatikus üzenetet kell felvenni (el kell végezni a beállításokat előtte) Árfolyamletöltés (ütemezett) típussal. Kérje tanácsadója segítségét!

[/faq-block]

[faq-block]

Fordított áfás számlát nem tudok nyomtatni! „Nincs mit nyomtatni!” üzenetet ír a program.

Nincs kitöltve az ügyfél adószáma. A fordított áfás számlára ki kell nyomtatni az ügyfél adószámát.

[/faq-block]

[faq-block]

A szállítói számla könyvelési dátum mezőben másik pénzügyi évbe esik, hogy tudom áttenni a másik pénzügyi évben?

A dátumnak megfelelő pénzügyi évbe belépve a bizonylaton ki kell törölni a mezőt. Következő lépésként át kell lépni a jó pénzügyé evbe és ki kell tölteni a mezőt a jó dátummal.

[/faq-block]

[faq-block]

A főkönyvi kivonatnak van egyenlege zárás után. Miért?

A főkönyvi zárás naplójel sorrendben fut le. A javasolt sorrend: Az első a NYIT naplójel, az utolsóknak pedig a ZÁR naplójeleknek kell lenniük. (Abban az esetben lehet eltérni ettől a sorrendtől, ha valamelyik napló jelet nem szeretné a felhasználó zárni.)

[/faq-block]

[faq-block]

A devizás bankkivonaton rossz a kiadási árfolyam (pozitív egyenleg esetén) vagy a bevételi árfolyam (negatív egyenleg esetén). Miért?

Ezekben az esetekben a program mérlegelt átlag árfolyammal számol. Az árfolyam csak akkor pontos, ha a pontos könyv szerinti érték is szerepel az év eleji nyitó bizonylaton.

[/faq-block]

[faq-block]

Van-e arra lehetőség, hogy a véletlenül a programban belépve maradt kollegát a program automatikusan kiléptesse?

Igen van. Kliens programon (a felhasználó saját magának) vagy központilag felhasználónként is állítható, hogy a kollegákat a megadott inaktivitás után kiléptesse a program. Abban az esetben nem léptet ki, ha az inaktivitás bizonylat rögzítése közben történik.

[/faq-block]