sERPa bérszámfejtés

sERPa: Bérszámfejtés jogszabályi változások

A módosítást tartalmazó 3.0.92-es verzió Partnerközpontunkban elérhető.

A bérszámfejtés modult érintő változások:

2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó és az EKHO kifizetőt terhelő részének mértéke 17,5 %-ra csökken.

Önöknek nincsen semmilyen teendőjük, a frissítést követően 2019.07.01-től felvett számfejtésekben már az új adómértékkel történik a számfejtés.

Amennyiben a frissítést megelőzően, előre felvettek 2019.07.01. vagy annál későbbi dátummal számfejtést, akkor ezeknél a számfejtéseknél minden esetben újraszámfejtés szükséges, csak ebben az esetben számítja át a program az új százalékkal az érintett adatokat.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a 92-es programverzió nem tartalmazza a jogszabályi változással összefüggésben a 1908-as bevallást érintő módosításokat. Ennek a fejlesztése csak a NAV honlapján elérhető új, módosított 1908-as nyomtatvány megjelenése után lesz lehetséges.

Jogszabályi háttér:

2019. évi XLVIII. törvény a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról

2. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása
2. § Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 4. § (3) bekezdésében a „19,5 százalék” szövegrész helyébe a „17,5 százalék” szöveg lép.
4. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása
4. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
2. § (1) bekezdésében a „19,5 százaléka” szövegrészek helyébe a „17,5 százaléka” szöveg lép.
5. Záró rendelkezés
5. § Ez a törvény 2019. július 1-jén lép hatályba

 

2019.06.27.