Partnerközpontunkból letölthető a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszer aktuális 3.1.145-ös és a következő 3.1.146-os verziója, amely a novemberben kiadott járványügyi vészhelyzethez kapcsolódó  bérszámfejtés jogszabálykövetést tartalmazza.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bevezetjük a súgóban a Fejlesztések, javítások fejezetet, ahol a fejlesztés alatt álló és a korábbi verziókban végzett fejlesztéseket és hibajavításokat részletesen olvashatják. A könnyebb áttekinthetőség érdekében üzleti területekre bontva jelenítjük meg a változásokat, a bejegyzések alatt megjelöljük a programba kerülés pontos verziószámát is. A Fejlesztések, javítások fejezet bevezetésével abban szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani, hogy könnyen és gyorsan megtalálják az Önöket érdeklő üzleti területen végzett hibajavításokat, így a frissítésekor esetleg megváltozott működésről részletesen tájékozódhassanak.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszer aktuális 145-ös és a következő 146-os verzió bérszámfejtés területén túli kiemelt újdonságait, melyről korábbi cikkünkből tájékozódhatnak. Részletes információkat a fejlesztési ciklusokhoz tartozó összefoglaló súgó topikokban és a fentebb említett Fejlesztések, javítások fejezetben olvashatnak.

Pénzügy

Áfa bevallás
A max. 50 karakteresre nőtt alapbizonylatszám/számlaszám mező megjelenítése miatt a 65M lap és a szállítói egyenleglista a programban fekvő lett.

Az Áfa bevallás funkcióba belépéskor alapértelmezett lett a Részletezések blokkban a 65M=Tételes beállítás, ha Abev=Készül van beállítva.
Abev=Nem készül esetén a terminálon utoljára futtatott beállítás érvényesül. (Ezeket a beállításokat mezőparaméterezéssel felül lehet bírálni.)

Ha a 65M kapcsoló Tételes vagy Összesített, mellette beállítható, hogy ügyfelenként külön lap készüljön vagy az egyes ügyfelek adatai egymás után nyomtatódjanak.

NAV OSA 3.0:
Az OSA 2021. január 1-től érvényes módosulásait teljes körűen tartalmazó programverzióról emailben és programüzenetben is fogjuk Önöket értesíteni, a jelenlegi verzióban viszont már megkezdhetik a felkészülést a verzióváltásra az alábbiakban leírt fejlesztések segítségével:

• A magánszemélyek számláit 2021.01.01-től fel kell küldeni a NAV ONLINE rendszerébe, de a személyes adatait nem, ezért az mostantól az ügyféltörzs alapadatai között Magánszemély=Igen/Nem kapcsoló található. (A funkcióhoz kapcsolódó beállítás, hogy a magánszemélyeknek nem lehet csoportos, TAO, ill. EU adószámot bevinni a További adatokban.)
• Az ügyfélszűrésben az adóalanyiság beállítás művelet új értékeket kapott: Választható a Nem adóalany/nem magánszemély érték, ha a kijelölt ügyfelek például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző testületek. Ezek adatai átkerülnek a számlával a NAV ONLINE rendszerbe. A Nem adóalany/magánszemély-nek jelölt ügyfelek személyes adatai nem kerülnek bele a NAV ONLINE számla adataiba. A művelet kizárólag az adószámmal nem rendelkező ügyfelekre hat.
• Számlázás közben a program olyan ügyfelek esetén, akiknél az adóalanyiság/magánszemély beállítás nincs megadva, figyelmeztető üzenetet küld és a (a Saját cím/Pénzügy paraméterek beállításától függően) lehetőséget biztosít az adóalanyiság/magánszemély meghatározására.
• A Saját cím/Pénzügy paraméterek között található Adóalanyiság ellenőrzése kapcsoló a Van, “Nem adóalany”-ra  érték beállításával lehetőséget biztosít a számlázás közben a magányszemély meghatározására is.
• Pontosításra kerültek a NAV által kötelezően elvárt adómentes és hatályon kívüli áfatartalmú tételek NAV ONLINE rendszerbe átadott kódjai.
• A NAV számla importer vevő irányú betöltésénél meg kell adni egy magánszemély ügyfélkódot (pl. a KiskerVevő paraméterrel is használtat), mivel 2021-től a NAV-ról letölthetők lesznek olyan vevőszámlák is, melyek magánszemélynek lettek kibocsátva, így nem lesznek bennük ügyfél adatok.

A Nagy Machinátor NAV Számla Importer moduljának működéséről korábbi cikkünkben olvashat részletesen.

Számla fejléc nyomtatási változások
A kinyomtatott számlán ezentúl nem fog szerepelni az „Eredeti/Újranyomtatás” megjelölés és a „példányszám” felirat. Amennyiben mégis szeretné ezeket a jelöléseket használni, lehetőség van ezeket visszakapcsolnia Saját cím/Pénzügy paraméterek Számla nyomtatás blokkjában.

Jogszabályi háttér: A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról * szóló törvény 169. § (A számla kötelező adattartalma) szerint az „Eredeti/Újranyomtatás” megjelölés és a „példányszám” feltüntetése nem kötelező tartalmi eleme a számlának.

A feliratok feltüntetése sok esetben megnehezítheti a számlák reprodukálást (pl. nyomtatás elakadása), ezért a Nagy Machinátorban ezen feliratokat alapértelmezetten a 146-os verziótól kezdve nem tüntetjük fel a nyomtatott számlaképen.

Áfa dátum az áfás pénztártételben
A Pénztártörzs generálásban a főkönyvi számoknál új mező: Áfa elsz. f.szám. Amennyiben ez ki van töltve, a kiadás irányú, ÁFÁS számla típusú pénztártételekben megjelenik az Áfa könyv. dátuma mező, mely alapértékként a bizonylat dátumát kapja meg. Ha átírjuk másra, ezzel a dátummal megy fel az áfa bevallásba és az M nyomtatványra a tétel értéke, ill. a szállítószámlához hasonlóan ezzel a dátummal könyvelődik az áfa értéke a törzsben megadott főkönyvi számra és a bizonylat dátumával könyvelődik vissza a 4661-re.

Devizás számlák és előlegszámlák áfája
• Ha az export előleg típusú banktétel áfa tartalma eltér az előlegbekérő áfa tartalmától, nem lehet hozzákapcsolni a banktételhez a bekérőt.
• Nem lehet egy export előlegbekérőn belül többféle áfa tartalmat választani.
• Nem lehet egy devizás kimenő számlában többféle áfa tartalmat választani.
• Nem lehet olyan devizás előleget kapcsolni devizás végszámlához, melyben eltér az áfa tartalom a számla tételeinek áfa tartalmától.

Csoportos adószám ellenőrzés számlázásnál
Számlázás közben is történik figyelmeztetés, ha az ügyfél normál adószámának 9. karaktere “4”, de nincs neki megadva csoportos adószám, vagy ha a 9. karakter “5” (ez utóbbi nem lehet normál adószámban). A figyelmeztetés csak kibocsátásos számlasorozatoknál jelenik meg, mind az ügyfelet elhagyva, mind a számla lezárásakor.