Nagy Machinátor 3.1.153

Tájékoztatjuk, hogy elérhető a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszerünk aktuális 153-as és következő 154-es verziója.

Az alábbiakban összefoglaltuk a 153-54-es verziók fontosabb fejlesztéseit. Részletes információkat a fejlesztési ciklusokhoz tartozó összefoglaló súgó topikokban és a Fejlesztések, javítások fejezetben olvashatnak.

Pénzügy

Export távértékesítés külföldi áfakulccsal
2021.07.01-től jelentősen átalakultak a nem adóalanyoknak történő Közösségen belüli távértékesítés szabályai a magyar áfa törvény Európai Unió e-kereskedelemmel kapcsolatos szabályozásai alapján történő változásai mentén.
Ezek alapján a távértékesítő:
1. továbbra is bizonylatolhat és adózhat a célországban, amennyiben ott áfa regisztrációt hajt végre,
2. bizonyos összeghatár alatt maradhat a magyar Áfa törvény hatálya alatt, vagy
3. választhatja a célország szerinti adózást az egyablakos rendszeren (one-stop shop – „OSS”) keresztül, amely során az Áfát a célország szabályai szerint kell megfizetni, a számlát a célország Áfa kulcsával kell kiállítani.
A Machinátorban e harmadik esetre készítettünk támogatást, lehetőség nyílik a magyartól eltérő Áfa kulccsal (a célország Áfa kulcsával) közösségen belüli távértékesítéses számlát kiállítani.

Részletes működés az ERP rendszerünk súgójában olvasható.

Teljesítés dátuma az áfás pénztártételben
Az áfa bevallás M lapján a teljesítés kelte mezőbe az eredeti számla teljesítés dátumát kell feltüntetni. Költségszámla Áfás számla típusú pénztártételben való rögzítésekor ennek megadására eddig nem volt lehetőség.
A fejlesztés eredményeként, amennyiben a pénztártörzsben ki van töltve az Áfa átvezetési dátum, és így megjelenik az áfás költség pénztártételben az áfa dátum, akkor megjelenik a teljesítés dátuma is, amely alapértelmezés szerint megkapja az áfa dátum értékét, de át lehet írni másra. A mező szerepe, hogy az áfa bevallás M lapján a teljesítés kelte mezőbe ez a dátum kerül.

Alszámlák alapbizonylatának kiírása a kompenzációs bizonylaton
Új fejlesztésünkkel megoldottuk, hogy amennyiben szükséges a kompenzálásba bevont főszámlák alszámláinak alapbizonylat számát is megjelenítjük a VVSzlaSzám számla paraméter használatával.

NAV Számla Importer
NAV OSA betöltéssel is lehetséges felülírni az egyszer már betöltött számlákat, amelyet a Működési beállítások/Beállítások helyen szabályozhatunk.
Devizaszámlák egységára 4 tizedesjeggyel kerül feldolgozásra a korábbi 2 helyett.

Export számlában összegszerű engedmény
Az export számlában is megadható már összegszerű engedmény a százalékos engedmény mellett, természetesen a számla devizanemében.

Bérszámfejtés

A bérszámfejtés kapcsán elvégzett jogszabálykövetésről korábbi hírlevelünkben tájékoztattuk az érintett felhasználóinkat. Részletesen a Nagy Machinátor súgóban olvashatók a kapcsolódó módosítások.

Logisztika

Alapanyagigény megjelenése az áruforgalmi rendszerben
Abban az esetben, ha arra van szükség, hogy a késztermékgyártáshoz szükséges alapanyagigény megjelenjen az áruforgalmi rendszerben, az alábbiak szerint lehet eljárni:

• Gyártási utasítás felvétele
A késztermék raktárra vétel bizonylatot diszponált értékkel hozzák létre, ezzel jelzik, hogy gyártani fogják a terméket. Ebben az esetben a kapcsolódó alapanyag felhasználás bizonylat is diszponált értéket kap.
Paraméterezés:
Annak érdekében, hogy a rendelkezésre nem álló alapanyagok ne akasszák meg a bizonylatrögzítést, beállításra kerül az AlapAnyagEll=Nincs paraméter.

• Alapanyag rendelés
A fent leírt adatrögzítés után a készletben megjelenik Diszponált bizonylat formájában a szükséges alapanyag igénye, ami alapján az alapanyagot meg lehet rendelni a szállítótól: Szállítórendelés ajánlás
Paraméterezés:
A szállítórendeléshez az áruforgalom paraméterekben a Tényleges készlet értékében Normál+Diszponált értéket kell választani.

• Gyártás
A tényleges gyártás végrehajtását a raktárforgalmi bizonylatnak az ún. normálra állításával lehet végrehajtani. Ezt a műveletet a Kiszállítás funkcióval (Üzemmód=Kiszállítás) lehet elvégezni.
Alapvető igény, hogy a normálra állítás során jelezzen a program, ha valamelyik alapanyag beszerzése még nem történt meg. Az AlAnyDiszpEll paraméter ezt az ellenőrzést és jelzést hajtja végre.

Betárolási komissió, rendelésenként szállítólevél generálás
Gyakran előfordul, hogy egy szállítótól több rendelés érkezik egyszerre a raktárra, azonban a számlát a szállító rendelésenként küldi. A betárolási komissió funkció eddig, ha egy beszállítás több szállítórendelés alapján történt, a betárolás végrehajtása után egyetlen szállítólevelet generált. Az egyetlen szállítólevelet pedig ezt követően egyetlen szállítószámlával lehetett összekapcsolni.
A most elkészült fejlesztés segítségével lehetőséget biztosítunk annak beállítására, hogy annyi szállítólevelet generáljon a program, ahány szállítórendelés áruit hozták meg éppen.
A beállítást a Komissió paraméterek, Jóváhagyás fülén, a Generálás mező beállításával lehet végrehajtani.

Komissió / Betárolás/ Rekesz ajánlás
Módosításra került a rekesz ajánlás betárolás esetén.
A módosítással eleget tettünk annak az igénynek, hogy a program először azt a rekeszt ajánlja, ahol már van a termékből, és csak ezt követően azokat a rekeszeket, amelyek az adott termék tárolására dedikáltak.
A működéshez a következő beállítás szükséges: Komissió paraméterek Beviteli ablakában az Utasításkezelés fülön lehet beállítani az egyszerű algoritmust. A fentebb leírt igény teljesítéséhez a Rekeszben van azonos cikk: Először beállítás szükséges.

Átváltási mértékegységek használata
A rendelésfelvétele során arra volt igény, hogy tételrögzítés közben megadható átváltási táblázatban csak azok a mértékegységek jelenjenek meg, amelyeket erre a célra a cikktörzsben engedélyeztek.
Kapcsolódó paraméter: MeBontás

További fejlesztések

Lefúrás módosítási üzemmóddal a nyomtatási képen
A nyomtatási képen a lefúrás már módosítás üzemmóddal éri el a bizonylatokat (amennyiben a használt menüben van módosítási jog az adott akcióhoz).

Hatványozás és gyökvonás függvények a formázóban
Hatványozás és gyökvonás függvények kerültek a formázóba a numerikus függvények közé.

Előre utalás kezelése az UNAS-ban (CF_UNASW)
A betöltés képes kezelni a shopban létrehozott előre utalás fizetési módot. Amennyiben a kapott rendelés xml-ben a <Payment> blokkban a <Type>=transfer (Átutalás típus) ÉS a <Name>-ben benne van az „előre utalás” karaktersorozat (kis-nagy betű nincs megkülönböztetve), a betöltött rendelésben a fizetési mód Előre utalás lesz. Ehhez szükséges az is, hogy a rendelés sorozatban (amennyiben van ilyen) engedélyezve legyen ez a fizetési mód.