Nagy Machinátor 3.1.141

Partnerközpontunkból letölthető a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszerünk legújabb, 3.1.141-es verziója. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a verzió kiemelt újdonságait, részletes információkat a 141-es fejlesztési ciklust összefoglaló súgójában találhatják.

Bérszámfejtés

Az ERP rendszerünk 141-es verziója még nem tartalmazza a 2008-as módosított bevallást, mert az még nem elérhető a NAV honlapján. Erre vonatkozóan külön hírlevelet küldünk a későbbiekben.

Mint arról Ügyfeleink is értesülhettek a 225/2020. (V.22.) Kormány rendelet módosította a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontját, mely szerint 2020. december 31-ig nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

A Nagy Machinátor programbeállításokról további leírást az ügyviteli rendszerünk Bérszámfejtés moduljának számfejtési esetek súgó  fejezete tartalmaz.

Fontos változások 2020. július 1-től

• A szocho mértéke 2020.07.01-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökken.
• A kifizetőt terhelő EKHO mértéke 2020.07.01-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökken.

A 141-es verzióra való frissítéssel automatikusan bekerülnek a megfelelő százalékos vezérlések módosításai, nincs egyéb teendő.

 • Nyugdíjasokkal- Kiegészítő tevékenységet folytató személyekkel- összefüggő változások:
  Társadalombiztosítási járulék, Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, KIVA
  2020.07.01-től jogviszonytól függetlenül a nyugdíjas – kiegészítő tevékenységet folytató személy – nem fizet járulékot, valamint a kifizetőnek nincsen utána szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettsége, KIVÁ-s vállalkozás esetében a jövedelmük nem számít a KIVA adóalapba. További információkat a  súgóban olvashat.

Eüszolg. járulék lezárása

 • EKHO-t érintő változások:
  • Nyugdíjas magánszemélyt terhelő EKHO 9,5 %, ha az adóévben 183 napot meghaladóan nyugdíjas
  • Kifizetőt terhelő EKHO: a kifizető nem fizet EKHO-t a saját jogú nyugdíjas részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után (a 183 naptól függetlenül)
  A 141-es verzióra való frissítéssel bekerültek ERP rendszerünkbe a megfelelő jogcímek, amelyek közül a felhasználónak kell kiválasztania, hogy melyiket kell számfejtenie. További információkat olvashat a beállításról a súgóban.
 • Új járulék- Társadalombiztosítási járulék 18,5%
  Jogszabályi háttér: 2019. évi CXXII. törvény (Új Tbj.)
  • Új járulék: Levont társadalombiztosítási járulék 18,5%
  • Társas vállalkozó esetében a minimum adóalap a minimálbér/garantált bérminimum 100%-a
  • A felszolgálási díj társadalombiztosítási járulékalap lett.

Teendők a programban:
Az ERP rendszerünk 141-es verziójára való frissítéssel automatikusan bekerülnek a megfelelő jogcímek és százalékos vezérlés módosítások, így a csak központi jogcímeket használó Ügyfeleinknek, nincs egyéb teendőjük.
Amennyiben nem csak központi jogcímeken történik számfejtés, úgy az egyedileg felvett jogcímeket kötetenként kell az új tbj szabályaihoz igazítani az alábbiak alapján.

Az alábbi folyamattal biztosítható, hogy a már korábban személyekhez rögzített jogcímeket (ha pl. havonta típusú egyedi jogcím van felrögzítve valakihez) nem kell módosítani a személynél, nem kell újra felvenni júliustól! A folyamat végrehajtása után a már felvett jogcímek automatikusan az új szabályok szerint kerülnek számfejtésre. Egyedi jogcímek módosítását tartalmazó leírásunkról a Nagy Machinátor ügyviteli rendszer súgójában olvashat.

Általános

A NAV Online technikai felhasználó jelszavát is lehet már módosítani a NAV Online számla paraméterekben, nincs szükség a felhasználó törlésére és újrafelvételére.

Pénzügy

A NAV a 2.0-ás séma bevezetésével 2020.07.01-től változtatott a hibás adószámú vevőnek kibocsátott számla befogadási technikáján, így már nem hibás az adatküldés, csak figyelmeztető üzenet jön vissza. Ezért a Machinátor is engedélyezi az ilyen ügyfélnek felvett számla kinyomtatását és ezzel együtt a NAV felé történő adatküldést, csupán tájékoztatást ad arról, hogy az ügyfél adószáma a NAV szerint hibás.

 

A Saját cím/Pénzügy paraméterekben új mező
Adószám érvényesség ellenőrzés = Figyelmeztetéssel/Tiltással
A kibocsátás jellegű számlasorozatokban az ügyfél mezőt elhagyva figyelmeztet vagy tilt a program, ha az ügyfélnek az adószáma a NAV szerint hibás vagy nem létezik. Amennyiben figyelmeztetést állítunk be, a számla nyomtatásakor is megtörténik a figyelmeztetés, de a számla kinyomtatható. Tiltás esetén a rossz adószámú ügyfél nem választható be a számlába.

A kibocsátásos számlasorozatokban a program figyelmeztet, ha a Machinátor dátumánál későbbi kibocsátás keltet adunk meg. Ez a működés a Számla helyesbítés/sztornírozás akcióra is igaz.

 

65M lap készítési technikája
Az áfa bevallás a 2020.07.01. utáni időszak áfájának készítésekor figyelmen kívül hagyja a Főkönyv paraméterekben megadott 65M áfa alapja beállítást, mindenképpen a Számla előleggel csökkentett összeggel módon működik. A 2021-re érvényes beállításokban már nem is módosítható ez a mező.