NM: Jogszabálykövetés – Bérszámfejtés 3.1.145

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszer 145-ös verzióban elkészült bérszámfejtéshez kapcsolódó fejlesztéseket. Részletes információkat az ERP rendszerünk 145-ös verziójának újdonságait összefoglaló súgó topikban találhatnak.

A 145-ös verzió következő verzióként  november 5-től letölthető a Partnerközpontunkból.

Minimum járulékfizetés – korrekció számfejtése

Amennyiben egy hóközi számfejtés (pl. jutalom, vagy SID váltás) esetén a számfejtett összeg a minimum járulékalap alatti, akkor a program számfejteni fog járulékkiegészítést, amit a hó végi / másik SID-beli számfejtés korrigálni fog.
Erre azért van szükség, mert pl. egy jutalom számfejtéskor még nincs rögzítve havi adat, illetve nem tudjuk, hogy mennyi lesz a dolgozó hó végi bére. Ha a dolgozó a hónapban összeszámítva összesen több bért fog kapni, mint a minimum járulékalap, akkor a korrekció hó végén ki fogja igazítani a számfejtést és a hónapot egyben tekintve nem fog tb járulék kiegészítés számfejtésre kerülni, sem a bevallásba nem kerül átadásra.
Ilyen esetekben fontos, hogy amennyiben a hóközi / az első SID-be eső számfejtés módosul, a hó végi számfejtést is újra kell futtatni!

Részleteket a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszerünk súgójában olvashatnak.

Tartósan külföldön dolgozók minimális járulékfizetése – július 1-ei TBJ törvény jogszabálykövetése

Jogszabályi háttér: 2019. évi CXXII törvény:
27. § (1) Járulékalapot képező jövedelem

b) * az a) ponttól eltérően, ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik,
ba) az alapbér, de legalább a tárgyévet megelőző év július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset, vagy
bb) * a tevékenység ellenértékeként a tárgy hónapban megszerzett – munkaviszony esetében a tárgyhónapra elszámolt – jövedelem, ha az nem éri el a ba) alpont szerinti összeget.

A központi paraméterezés alapján a program automatikusan figyeli, hogy szükséges-e a minimum járulékalap kiegészítés számfejtése.

A kiegészítés a dolgozótól levont TB járulékra, és a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adóra és szakképzési hozzájárulásra vonatkozik.

Az ERP rendszerünk súgójában részletesen tájékozódhatnak a rögzítés menetéről és a számfejtésről.

Szabadság megváltás számfejtése

A verzióban egy olyan hiba került javításra, amely szerint bizonyos esetekben nem megfelelően került megajánlásra a megváltható szabadságos napok száma a kilépés dátumának beírása után. Jellemzően a hiba akkor jelentkezett, ha a dolgozó 30 napot meghaladóan fizetés nélküli szabadságon volt. Kérjük, ha ilyen hibát tapasztalnak, 145-ös verzióra frissítsenek!