sERPa: 3.0.108

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.108-as verziója! A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet az alább olvasható fejlesztési tájékoztatóból, vagy a jelentősebb módosításokat főbb modulonként kiemelve a 3.0.108-as sERPa Súgóból.

Kiemelt jelentősebb fejlesztések, jogszabálykövetések
Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe

Keretrendszer

Számos apróbb fejlesztést végeztünk azzal a céllal, hogy kényelmesebbé tegyük a sERPa használatát.

sERPaMonitor
A sERPaMonitor felhasználóbarátabbá tétele érdekében módosítottuk a tálcáról jobb kattintással megnyitható ablakot, illetve módosítottuk a telepítést. Részletes leírást a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer súgójában olvashatnak.

Automatikus üzenet típus
Bővítettük az Iratleíróról küldhető automatikus üzenetek makróit. Az üzenet most már tartalmazhatja az irat típusát, a megadott saját ügyintéző kódját és nevét, illetve a megjegyzést. Bővebb tájékoztatást az ERP rendszerünk súgójában olvashatnak.
Bankkivonat tételekről küldhető automatikus üzenet szövege is új makrókkal egészült ki, ezeknek köszönhetően a kiküldött levélbe beletehető lett a banki nap mező értéke (ez a Kivonat fejlécén található), illetve a Terhelt, vagy Jóváírt összeg. Részletes leírást a súgóban olvashatnak.

Termék
Elkészült a fejlesztés, melynek köszönhetően a Termék funkcióban az új verziótól lehetőség lesz a termékek mennyiségi egységére szűrni.

Ügyfél – Szűrés
Finomítottuk az ország szűrését a funkcióban. Az új verziótól az Ország mező mellett található lesz egy Szerepel logikai mező, mely igaz állapota esetén csak azon az ügyfelek jelennek meg, amelyeknél a kiválasztott ország szerepel, hamis esetén pedig azok, amelyeknél nem az az ország szerepel.

Ügyfél – Nyomtatási példányszám sáv
A felület átláthatóbbá tétele érdekében módosítottuk a funkció Logisztika sávját. A sáv mostantól a Nyomtatási példányszám nevet viseli, a tartalma pedig Átadás bizonylat példányszám, Szállítólevél példányszám valamint a További adatok sávból ide átkerült Számla példányszám.

Bérszámfejtés

Személy
Kifejlesztésre került, hogy jogutódlás vagy akár évközi programváltás esetén a korábbi adatokkal együtt nyomtatható legyen a Járulék igazolás, valamint az Igazolás álláskeresési járadékhoz
Az ehhez szükséges teendőkről bővebb leírást a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer súgójában olvashatnak.

TB kifizetőhely
Módosításra került a keresőképtelenségek pénzbeli ellátásainak számítása.
A számítások során a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2020.09.01-től érvényes munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék kiegészítés alapját is figyelembe vesszük. Először a 2020. decembertől kezdődő keresőképtelenségek esetében lesz majd rá szükség. Már a 108-as programverziótól is elérhető.

Foglalkoztatói igazolás
Új 3.3 verziószámú nyomtatványt tettek közzé. Az ezzel összefüggő információk az ERP rendszerünk súgójában olvashatóak.

Bérjegyzék
Új szabályozás került kifejlesztésre, hogy lehetőség legyen a személy (dolgozónk) privát, azaz otthoni e-mail címére küldeni a bérjegyzék listát. A párbeszédablakon adhatjuk meg ehhez a megfelelő elérhetőség típust. Elérhetőség típusa: [Hivatali, ha nincs akkor otthoni] / Csak hivatali / Csak otthoni.

Adó

Áfa bevallás összehasonlítás

Egy új funkciót készítettünk, amely a 65-ös bevallás önellenőrzése vagy helyesbítése esetén jelenthet segítséget felhasználóink számára.
A funkció neve 65-ös Áfa bevallás összehasonlítás, amellyel lehetőség van két azonos időszakú áfa bevallást összehasonlítani, illetve az eltérő sorokat és bizonylatokat azonosítani. A funkció három táblázatból áll, az első táblázatban a bevallás sorainak változásait lehet megtekinteni. A második táblázatban az első bevallás bizonylatai, míg a harmadik táblázatban a második bevallás bizonylatai találhatók. A könnyebb áttekinthetőség érdekében, mindhárom táblázatban pirossal jelöljük az eltéréseket. Részletes leírást a sERPa súgóban olvashatnak.

Tárgyi eszköz

Tárgyi eszköz nyilvántartása
Egy új listát készítettünk, amellyel a mérleg kiegészítő mellékletében található elrendezésben tekinthetők meg az immateriális javak és tárgyi eszközök értékeinek változása. A Tárgyi eszközök állományváltozása elnevezésű lista a Nyilvántartás lista értékeit jeleníti meg, viszont a tárgyi eszköz csoportok oszlopos elrendezésben jelennek meg, míg a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó események és értékváltozások sorokban tekinthetők meg. A lista csak Excel kimenetben érthető el.  Bővebb leírást az ERP rendszerünk súgójában olvashatnak.

Készlet

Mozgásnem
A Komissió modul sok összetett folyamatot valósít meg automatikusan az előre beállított szabályoknak megfelelően, de hibamentes működéséhez nagyon precíz paraméterezés szükséges.
Ezért a mozgásnemek mentésekor új ellenőrzést vezettünk be. Amely mozgásnem szerepel a komissió paraméterben, annál a komissió paraméterben lévő típusnak megfelelő rendelésszám bevitel kell szerepeljen (szállítórendelés vagy vevőrendelés vagy belsőrendelés) és az ehhez tartozó mezőtípus értéke Kötelező kitölteni értéken kell álljon. Ennek hiányában előfordulhatna, hogy annak ellenére, hogy kiszedik és feldolgozzák a komissió utasítást és el is készül a szállítólevél, a forrásul szolgáló rendelés nem teljesül, mert nem lesz kapcsolat közte és a szállítólevél tétel között.
Részletes leírás a súgóban az Ellenőrzés szakasznál.

Rendelés-nyilvántartás

Kitöltés bizonylatról és Kitöltés ajánlatról művelet
Mindkét művelet esetén, mostantól a Rendelés-nyilvántartás bizonylatokon is megjelenik a termékek kiszerelési mennyisége. Korábban ez a szolgáltatás ezeknél a bizonylatfajtáknál nem volt meg, csak termékválasztáskor jelent meg a kiszerelésben történő beviteli lehetőség.

Fedezet függő kedvezmény százalék művelet
Előfordul, hogy erős árverseny esetén az ajánlat, vagy rendelés rögzítésekor finomítani kell az árakon, ám nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy az elvárt fedezeti szint alá megyünk a kedvezmény adás következtében. Új fejlesztésünk ebben segít azzal, hogy egy bizonylat tételen elindítva megadhatunk egy ártáblát, és egy elvárt fedezet százalékot és ez alapján kikalkulálja a tételen adható maximális kedvezmény százalékot úgy, hogy még teljesüljön a fedezet elvárásunk. Arra is alkalmas, hogy a kedvezmény százalék megadása esetén megmutassa, hogy hány százalékos fedezetet fogunk így elérni.

Webáruház kapcsolat

ShopRenter – Adószám
Elkészítettünk egy olyan fejlesztést, mely megváltoztatja az interfész adószámkezelését.
Az új verziótól az alábbi feltételek szerint kerül a rendelésben szereplő adatok alapján felvételre az új cég típusú Ügyfél:
1. Kötőjelek eltávolítása után, amennyiben 11 számjegyű adószámot kapunk, akkor magyar adószámmal belföldi vevőként mentjük az Ügyfelet.
2. Amennyiben a fenti feltételnek nem felel meg, és az első két karakteres betű (ország kód), akkor az alapján külföldi vevőként vesszük fel, és az adószám az EU-Adószám mezőbe kerül mentésre, illetve az EU tag pipa igaz lesz.
3. További esetben, amikor fenti egyikének se felel meg, akkor Külföldi adószám mezőbe tesszük a kapott adatot, Külföldi vevő és az EU tag pipa hamis lesz, de 20 karakter felett csonkítjuk azt.

ShopRenter – Fuvar
Most elkészült fejlesztésünk segítségével a webshopból érkező rendeléseket fuvaronként tudjuk elkülöníteni. Ehhez a paraméterben létrehozott új táblázatot lehet használni, a Fuvarfüggő vevőrendeléseket, ahol megadhatjuk, hogy mely fuvar esetén melyik vevőrendelés sorozatra kerüljenek a bejövő rendelések felvételre. Amennyiben olyan rendelés érkezik, amiben nincs fuvar (shippingMethodName), vagy nincs felvéve a fent említett táblázatban, akkor az Alapértelmezett vevő rendelés sorozat mezőben megadott sorozatra vesszük fel a rendelést.

ShopRenter – Telephely
Módosítottuk az interfész Ügyfél telephely kezelését. Az új verziótól, amennyiben a shippingCompany mező nem üres, akkor az lesz a telephely neve, egyébként pedig a shippingFirstname+shippingLastname összefűzve. Ennek eredménye, hogy új telephelyek jöhetnek létre, illetve új telephelyek jönnek létre minden esetben, amelynél a shipping mezők bármelyike is eltér egy már létező telephely adataitól.

Termelés

Foglalás
Azon termelő cégeknek ajánljuk új fejlesztésünket, ahol a gyártás egyes tevékenységeit külső vállalkozásoknak adják ki. Mostantól a Foglalás funkció ütemezése kezeli a bérmunka műveleteket. Az ütemezés eredményét egy külön nézeten tekinthetjük meg.

Működés:
A Foglalásban az ütemezetlen feladatok között megjelennek a bérmunka műveletek.
A kiválasztott műveletnél az ütemezés ikonra kattintva a program, figyelembe véve a megelőző műveleteket a legkorábbi időpontra ütemez a határidőnaptárban.
Abban az esetben, ha a bérmunka műveletben igényelt szolgáltatáshoz visszaigazolt szállítórendelés kapcsolódik, akkor annak határideje szerint ütemezünk. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor az előre megadott átfutási időt és az érintett szállító nyitott rendelési alapján ütemezünk.

A bérmunka illesztés kiválasztásával szabályozhatjuk a bérmunkát követő művelet kezdési időpontját:
folytonos illesztés esetén, ha adottak a kezdési feltételek, akkor egyből kezdhető a következő művelet,
naphoz illesztés esetén, csak a teljesítést követő naptól kezdhető a következő művelet, ha adottak a kezdési feltételek.

Megjelenítés:
A bérmunka műveleteknek külön nézete van, amit az Erőforrás nézetek között tudunk kiválasztani a Bérmunka ikonra kattintva. A nézeten minden fül egy-egy típusú bérmunka műveletnek (pl. festés, galvanizálás) felel meg. A fülek sávjain a szállítók szerepelnek. A sávon belül ábrázoljuk a munkalap műveleteket az átfutási időnek megfelelően.
Ha még nem rendeltük meg az igényelt szolgáltatást és nem adtuk meg előzetesen ki a kooperációs partner, akkor a művelet a nem beosztott sávon jelenik meg. A sávok között nem lehetséges az áthúzás. A rendeléseket, visszaigazolásokat a Logisztika – Rendelésnyilvántartás modul funkcióival kezelhetjük.

Paraméterezés:
Eddig fix napban tudtuk megadni az átfutási időt a technológiai utasításban, ami onnan az előkalkulációba és a munkalapba került átvételre.
Ezt kibővítettük, és a fix nap mellett a késztermék mennyiségével arányos számítást is beállíthatunk. Az Előkalkulációban és a Munkalapon megadott késztermék mennyiség alapján számoljuk ki a teljes átfutási időt. A szállítási határidő és a teljes átfutási idő alapján számoljuk a bérmunka művelet tervezett kezdetét. Ez az a legkésőbbi időpont, amikor a szükséges anyagokat rendelkezésre kell bocsátani a határidőben történő teljesítéshez.