NM 3.1.183 és 3.1.184

Tájékoztatjuk, hogy Partnerközpontunkból mostantól aktuális programverzióként a 183-as verzió tölthető le, továbbá következő programverzióként megjelent a Nagy Machinátor Integrált Ügyviteli Rendszerünk legfrissebb 184-es verziója.

Az alábbiakban összefoglaltuk a 183-as és 184-es verzió fontosabb fejlesztéseit. Részletes információkat a fejlesztési ciklusokhoz tartozó összefoglaló súgó témakörökben és a Fejlesztések, javítások fejezetben olvashatnak.

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések

  Pénzügy

EPR adatszolgáltatás

2023 július 1-jén lépett hatályba a Kiterjesztett gyártói felelősség rendszere (EPR), melynek első adatszolgáltatása a 2023-as év 3. negyedévére 2023. október 20-ig esedékes. Az adatszolgáltatás elkészítésének támogatásához létrehoztuk a Machinátorban az EPR bevallás funkciót. A funkcióval rugalmas felületen lekérdezhetők, listázhatók az adott időszakban keletkező EPR díjak, valamint a bevallást segítő adatszolgáltatás XML fájl is elkészíthető, amellyel az adatszolgáltatást kézi bevallás helyett a programból lekérve és az OKIRkapu felületére feltöltve is teljesíthető.

EPR adatszolgáltatás
(nagyításhoz kattintson a képre)

Bővebben

Lejárt kintlévőség figyelése a kosaras értékesítésben

A Kosaras értékesítésben is működnek a VVÜgyfFigy és VVÜgyfTilt paraméterek, így megadható egy olyan számlaszűrés (pl. 3.000.000.002/Lejárt számlák), mely ha eredményt ad, a program figyelmeztetéssel enged csak tovább vagy akár le is tiltja a további műveletet.

 

  Bérszámfejtés

Átalányadózó egyéni vállalkozóval kapcsolatos változások

  • családi járulékkedvezmény göngyölésének változása, 2358-as bevallás változása: Az alábbi linken olvashatnak a teendőkről, amelyet a 3. negyedév számfejtése és bevallás helyessége érdekében végre kell hajtani Bővebben.
  • szünetelés jelölése, bevallása Bővebben.
  • SID váltás: átalakításra került a munkafolyamat abban az esetben, ha a vállalkozónak megváltozik a minimum járulékfizetési kötelezettsége (21-esről 26-os alkalmazásminőség kódra váltás, vagy 26-osról 21-esre pl.) Kérjük, hogy ennek rögzítésével kapcsolatban olvassák el a topicnak a megfelelő részét.

Mentesülés a munkavégzés alól a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában

A verziótól kezdve lehetőség van jelölni ha a dolgozó az Mt. 55.§ (1) j) pontja miatt mentesül a munkavégzés alól. Az Mt. 146.§ (1) b) alapján erre az időre a munkavállalót távolléti díj illeti meg. A távollétet a Havi adatokban kell rögzíteni, és J6185-ös jogcímen kerül számfejtésre. A számfejtett összeg a bevallásokban és összesítőkben is a megfelelő helyen megjelenik.

Örökbefogadás előkészítésére igénybevehető távollét rögzítése
(nagyításhoz kattintson a képre)

Munkavállalónak adott előleg több részletben való visszavonása

Lehetőség van a munkavállalónak kiadott előleget több részletben visszavonni. Ehhez külön jogcím készült. A használatáról az alábbi linken olvashatnak.

Levelezési cím és tartózkodási hely megadásának lehetősége a Személy törzsben

A verziótól kezdődően lehetőség van a Személytörzs / Alapadatok ablakban az állandó lakhelyen kívül megadni a levelezési címet és a tartózkodási helyet. A megadott adatok lekérdezhetőek a Bérszámfejtés szűrésben, valamint nyomtatásra kerülnek a Foglalkoztató igazolásra, a Munkaügyi karton listákra és az Munkanélküli járadék igényléséhez szükséges igazolásra is.

Levelezési cím és tartózkodási hely megadásának lehetősége a Személy törzsben
(nagyításhoz kattintson a képre)

Szakképzési munkaszerződés havibér számfejtés

Amennyiben a szakképzési munkaszerződéssel felvett dolgozó szabadságát a két új típussal vettük fel: Tanuló (23.07.01-től) vagy Képzésben résztvevő, akkor nem J8050-en számfejtette a program az alapbért. Javításra került.

2308-as bevallás 364-es és 642-es sor

A 364d és a 642c sorokba a program korábban átadott egy 0-át, ami hibajelzést okozott. A verzióban javításra került.

Áthozott szabadság értékének megadása 

Az áthozott szabadság értéke eddig is szerkeszthető volt, de a verziótól kezdve negatív előjellel is fel lehet venni az értékét, amely alapján a szabadságos napok vagy órák csökkentésre kerülnek.

 

  Logisztika

Engedményrendszer rugalmas kezelése

Értékesítés során az adott ügyfélnek járó kedvezmény felülbírálására fejlesztettük ki a következő lehetőséget. A Kosár funkcióban a vevő kiválasztása után a program felajánlja az adott értékesítéshez használt engedményrendszer kiválasztását.

Engedményrendszer kezelése
(nagyításhoz kattintson a képre)

Bővebben

Szállítórendelés szétválogatása

A szállítórendelés ajánlás funkció alapértelmezett működés esetén annyi szállítórendelést generál, ahány szállító meg lett adva a rendelendő tételekben. Vannak viszont olyan szállítók, akik előírják, hogy termékcsoportonként külön-külön rendelés legyen feléjük leadva.

Ennek az igénynek a támogatására is alkalmas a szállítórendelés ajánlás funkció. Amennyiben a termékek egy szabadon definiált cikkbesorolás szerint csoportosításra kerültek a cikktörzsben, a generálás képes külön rendeléseket generálni. Az alábbi képen az látható, hogy bár mindkét tétel ugyanattól a szállítótól lesz megrendelve, mégis két szállítórendelés lett generálva.

Szállítórendelés szétválogatása
(nagyításhoz kattintson a képre)

Bővebben

Szállítólevél ellenőrzés módosulása a web alapú Machinátorban

Ha egy rendelésről készült szállítólevél ellenőrzése történik a web alapú Machinátorban, és nem a teljes mennyiség kerül elfogadásra, a program kérdést tesz fel: Mi legyen a fennmaradó mennyiséggel? Választható, hogy a maradék mennyiségek páratlan állapotba kerülnek az eredeti rendelés tételen (Törölhető – páratlanba kerül), ill. választható, hogy a nem elfogadott mennyiségekkel új tétel jön létre a rendelésen az eredeti állapottal, azaz nyitott marad a mennyiség, de új tételben (Nyitott marad – új tételbe kerül).

Szállítólevél ellenőrzés módosulása a web alapú Machinátorban
(nagyításhoz kattintson a képre)

Vevővisszáru kezelése

Vevővisszáru kezelésében ezentúl a következő követelményeknek tud megfelelni a program:

Amennyiben a vevő visszahozza a terméket lehetőséget teremt a program az eredeti eladás bizonylat kiválasztására.

  • Az eladás bizonylat kiválasztása során látható, hogy történt-e korábban visszáruzás abból az eladásból.
    egy számlához (szállítólevélhez) több eladás alapján lehet visszáruzni.
  • A számlán tételenként megjelenik az eredeti számlaszám.
  • a visszáru nyilvántartási árát (készletre vétel árát) és az eladási árát az eladás bizonylat alapján automatikusan számolja a program.

Bizonylatrögzítés során a vevővisszáru elszámolás
(nagyításhoz kattintson a képre)

Bővebben

Szállítórendelés és a termelés kapcsolata

A szállítórendelés ajánlás funkcióban kifejlesztésre került, hogy
a rendelendő mennyiséget külső adatforrás alapján is fel lehet tölteni.
az alapanyag rendelés figyelembe tudja venni a gyártó üzemegység készletét. – > Bővebben
Ezekkel a fejlesztésekkel egy újabb lépéssel járultunk hozzá a termelés és a logisztikai rendszer összekapcsolásához. Az alábbiakban a folyamat főbb pontjait ismertetjük. A szállítórendelés ajánlás  funkció lehetőséget teremt a termelés és a logisztikai rendszer összekapcsolására.

Gyártási utasítás

A funkcióban az egyes termelő egység felé gyártási utasítást lehet generálni. A gyártási utasítás lényegében egy szállítórendelésnek fog megfelelni, ami rögtön megjelenik a termelési egység bővített készlet lekérdezésében. Amennyiben a gyártás ütemezését valamilyen külső eszközben hajtják végre, lehetőség van a gyártandó mennyiséget külső adatforrás alapján feltölteni a rendszerbe.

Alapanyag igény megrendelése

A gyártási utasításhoz kapcsolódóan, a normajegyzék alapján alapanyag megrendelést lehet leadni a termelési egységet kiszolgáló alapanyag raktár(ak) felé. Az alapanyag rendelés belső rendelést fog jelenteni, amelyet a termelési egység kiszolgálási terve alapján generál a program. – > Bővebben

Alapanyag igény kiszolgálása

A belső rendelés vevőrendelésként fog megjelenni az alapanyag raktár felé támasztott igények között. A belső rendelés kiszolgálását a raktárirányítási rendszer lehetőségeit felhasználva komissió utasítás végrehajtásával lehet elvégezni. Az utasítás feldolgozása és kiszolgálása során figyelembe lehet venni az egyes alapanyag csoportok tulajdonságait.

Az alábbi esettanulmányok kapcsolódhatnak az előbbi folyamathoz:

Gyártás végrehajtása

A gyártás lejelentését a termelés követés funkcióiban lehet elvégezni.

Automatikus szállítórendelés a Kosárban

A Kosár funkció alkalmas a következő folyamat végrehajtására. A kosár lezárása után automatikusan megvizsgálja a program, hogy mennyit lehet lefoglalni a rendelésből,
majd ha szükséges akkor szállítórendelést is le lehet adni az árura. -> További információ

Utasítás generálás visszaigazolt állapot alapján

A kitárolási utasítás generálásának eddig alapfeltétele volt, hogy megtörténjen előtte a rendelés logikai foglalása (más szóval a termék áruforgalmi diszponálása.) Mostantól igény esetén úgy is beállítható a rendszer, hogy a visszaigazolt állapotú rendelés tételekre is elindítható a kitárolási utasítás generálása.

Ebben az esetben a program először automatikusan végre fogja hajtani a logikai foglalást (diszponálást), és csak utána fut rá a komissió generálásra. Amennyiben nem  tudja végrehajtani a diszponálást a program, az azt jelenti, hogy a fizikai foglalás sem tudna megtörténni.

Ahhoz, hogy a Kitárolás előtt lefusson a Diszponálás, továbbá, hogy megtörténjen az áru foglalása, az alábbi beállítás szükséges a vevőrendelés sorozatban. Beállítása esetén a Kitárolási terv generálása előtt lefut a diszponálás

Utasítás generálás visszaigazolt állapot alapján
(nagyításhoz kattintson a képre)

Bővebben