https://www.progen.hu/

NM: Bérszámfejtés 2021. februári változások

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a minimálbérhez és szakképzési hozzájárulás változáshoz kapcsolódó, 148-as verzióban elkészült fejlesztéseket. A Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszer 148-as verziója február 09-től következő verzióként letölthető a Partnerközpontunkból. Kérjük, hogy a helyes számfejtés és bevallás érdekében e verziót használják, és ha szükséges a már számfejtett dolgozókat számfejtésék újra!

Szakképzési hozzájárulás kedvezmény a vészhelyzet ideje alatt

Háttér információ:
A 22/2021. (I. 2 8.) Korm. rendelet:
(3) Az Szkt. 106. § (1) bekezdésétől eltérően 2021. január 1-jétől a szakképzési hozzájárulás alapja – a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdése szerinti jövedelemnek az Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összege és a Szocho tv. 1. § (5) bekezdésében meghatározott jövedelem kivételével – a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.
Fentiek értelmében többek között a béren kívüli (SZÉP kártya) és egyes meghatározott juttatások (pl. telefon és reprezentációs költség) után nem kell a vészhelyzet ideje alatt szakképzési hozzájárulást fizetni.

Program működés:
A 148-as verzió legalább február 5-ei vagy későbbi frissítésével ezek a jogcímek nem tartalmazzák a szakképzési hozzájárulás százalékos vezérléseket (S3114 vagy S 3116), amelyet a vészhelyzet lejárta után majd számfejteni kell. Amennyiben erre vonatkozó számfejtést már futtatott, újra kell a januárt számfejtenie, mivel a fenti jogszabály visszamenőlegesen érvényes.

Szakképzési hozzájárulás fizetés kötelezettség szociális hozzájárulási adókedvezmény esetén

Háttér információ:
Az új Szakképzési törvény (2019. évi LXXX. törvény) nem tér ki egyértelműen arra az esetre, hogy keletkezik-e szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség amennyiben a dolgozónál szociális hozzájárulási adókedvezmény kerül igénybevételre.
A NAV információs füzetéből, valamint a 2108-as bevallás felépítéséből indirekt módon az következik, hogy január 1-től nem lehet ezen szociális hozzájárulási adókedvezmények mellé szakképzési hozzájárulás kedvezményt is igénybe venni.

Program működés:
Ennek megfelelően a február 8-ai vagy későbbi frissítéssel végzett számfejtéseknél már a program a fentiek szerint működik. Amennyiben a felhasználó továbbra is szeretne szakképzési hozzájárulás kedvezményt számfejteni a szocho kedvezmények mellé, úgy minden érintett kötetben az alábbi helyen az alapértéket meg kell változtatni! Értelemszerűen a korábbi számfejtéseket újra kell futtatni a megfelelő beállítással.

Ágazati kedvezmények meghosszabbítása

Háttér információ:
A 32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet módosította a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szövegét, így a vészhelyzet alatt az ágazati kedvezmények februárra is érvényesíthetők.

Program működés:
A programban az érintett személyekhez egyedi kedvezményként kell legenerálni egyénileg vagy csoportosan. A beállításhoz segítséget a súgóban találnak.

Minimálbér változás

Háttér információ:
A minimálbér és a garantált bérminimum összegének meghatározása február 1-től hatályos a jogszabály értelmében.
Ez azt jelenti, hogy januárra 161.000 / 210.600 Ft a legkisebb fizetendő bér, míg februártól kötelező megemelni 167.400 / 219.000 Ft-ra.
(Ennek elvégzéséhez javasoljuk csoportos béremelés szűrésműveletünket, amellyel egy gombnyomással a cég összes érintett alkalmazottjának bére megemelhető. Erről részletesen a súgóban olvashat.)
Ezzel párhuzamosan azonban több olyan jogszabály hely van, amely bizonyos összegeket, megállapításokat, összehasonlítási alapokat a tárgyév első napján érvényes vagy a tárgyhó első napján érvényes minimálbérhez köti.

Program működés:
Jelen helyzetben szakmán belül is nagy bizonytalanság övezi a különböző minimálbér megállapítási összegeket.
A mai napig megjelent NAV információk, és a jogszabályok alapján az alábbi működést valósítottuk meg a programban:
A Számfejtés paraméterek / Dátumfüggő paraméterek menüpontban lehetőség van befolyásolni, hogy egyes eljárások tekintetében mikor érvényes minimálbérrel számoljon a program. Év elején érvényes / Hó elején érvényes / Megadott dátumon érvényes
Január hónap tekintetében külön paramétertábla készült, mivel a NAV tájékoztatása szerint a szocho kedvezmények és KIVA kedvezmények tekintetében már januárban a februártól érvényes minimálbérrel kell számolni.

A paramétertáblák alapbeállítása a következő:

Január:

Februártól:

Amennyiben a felhasználó az alapbeállítástól el szeretne térni, a „Saját beállítás” oszlopot kell módosítania, majd az értintett számfejtéseket újra futtatni.

Költségvetéssel szembeni kötelezettség lista, 2108-as és 2158-as bevallás

Elkészült, a február 9-ei vagy későbbi verzióban elérhető.

A fenti változásokkal kapcsolatban rövid összefoglalót a súgóban olvashatnak.