sERPa 3.0.100

Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy az SQL szerver 2012 adatbáziskezelő és a Windows 7 operációs rendszer támogatása a következő 101-es ciklustól megszűnik!

Kiemelt jelentősebb fejlesztések, jogszabálykövetések

Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

Főkönyv:

Audit Lista: Költséghely-Költségviselő könyvelés esetén előfordulhat, hogy hibásan és hiányosan kerülnek kontírozásra bizonylatok, ezek egyszerűbb megtalálását segíti az Audit lista módosított algoritmusa. Működését a főkönyv struktúra beállítás pénzügyi év funkciójában található Költséghely-Költségviselő könyvelés mező értékének módosításával szabályozhatjuk. Az Audit lista funkció ennek a beállításnak megfelelően figyeli a Belsőszámla, Szállítószámla, Pénztábizonylat (kiadás irány) és a Kivonat (terhelés irány) funkcióban rögzített bizonylatok költségnem és költséghely főkönyvi szám könyvelésének kitöltését. Elsődleges költségnem könyvelés típus választása esetén a program a Költségnem főkönyvi szám kitöltését figyeli és hibásnak jelzi a bizonylatot, amennyiben ez üres vagy 5* főkönyvi számmal van kitöltve és a Költséghely főkönyvi szám mező nincs kitöltve. Elsődleges költséghely-költségviselő típus választása esetén a program a Költséghely főkönyvi szám mező kitöltését figyeli és hibásnak jelzi a bizonylatot, amennyiben ez üres vagy 6*+7* főkönyvi számmal van kitöltve és a Költségnem főkönyvi szám mező nincs kitöltve. További információkat szerződött Partnereink a  sERPa Súgóban találnak.

Szállító analitika:

Szállító számla: Annak érdekében, hogy a felhasználó maga dönthesse el, hogy egy helyesbítő, sztornó, vagy negatív tételű számlát az áfa bevallás mely sorában akar szerepeltetni, visszakerült a programba a „Korábbi időszak helyesbítése áfa analitika 2”. Amennyiben a fent említett áfa analitika 2 kerül kiválasztásra a szállítószámlában, bankkivonaton, vagy pénztárbizonylatban szállító típusnál, akkor az a tétel a bevallás 31. sorába kerül. A fejlesztéssel egyidőben elkészült a helyesbítő és sztornó számlák tételeinek áfa analitika ajánlása, a következő módon: Amennyiben egy bevallási időszakba esnek az eredeti számlával, úgy megöröklik az eredeti számla áfa analitikáját, viszont amikor más bevallási időszakba kerülnek, akkor a negatív tételeknél az áfa analitika 2 mezőbe a Korábbi időszak helyesbítése érték kerül. A lehetőség a 98-as verziótól kezdődően érhető el.

Szállító számla: Több ellenőrzés készült, hogy az aktuális jogszabályoknak megfelelően ne engedjünk 2020.01.01., vagy későbbi áfa dátumú számlát befogadni EVA adószámmal rendelkező ügyfélnek, vagy kiállítani, ha a saját adószámunk EVA típusú.

– Figyelmeztető ablak jelenik meg, ha szállítószámlánál, bankkivonatnál, vagy pénztárbizonylatnál a szállító típusú egyszerű számláknál olyan ügyfelet választunk ki, akinél a beállított adószám 9. karakterében 3-as szerepel. A figyelmeztető ablakból át lehet lépni az ügyfél funkcióba és javítani az ügyfél adószámát.

– Rögzítéskor is bekerült egy ellenőrzés, így – ha EVA típusú adószám található a kiválasztott ügyfélnél – akkor nem engedjük a szállító típusú számlákat menteni.

– Amennyiben mi vagyunk EVÁs adóalanyok, akkor a vevőszámla, vagy vevő típusú egyszerű számla bankkivonatban vagy pénztárbizonylatban nyomtatásánál a program figyelmeztet, hogy nem lehet kinyomtatni a számlát, mivel az adott időszakban megszűnt az EVA adózás.

– Az áfa bevallást is javítottuk az aktuális jogszabályoknak megfelelően, melyet az általános konstans funkcióban lehet bekapcsolni, vagy kikapcsolni.

Adó:

Áfa bevitel megjelenítés: Annak érdekében, hogy ne lehessen hibás, az áfa bevallásba be nem kerülő áfaanalitikával bizonylatot rögzíteni, elkészült egy ellenőrzés. Az ellenőrzés azt figyeli, hogy az Áfa bevallás definíció funkcióban vevőre és szállítóra külön milyen áfa analitika 1,2,3 és kulcs kombinációk vannak felvéve. Ha ettől eltérőt szeretnénk egy bizonylaton rögzíteni, akkor azt a program megakadályozza.

Online Számla Teszt: Annak érdekében, hogy NAV által előírt online adatszolgáltatás 2.0-ás verziójára az átállás hatékonyan és gördülékenyen menjen, elkészítettük sERPa 3.0.100-as verziójában a NAV OSA 2.0 teszt leírása alapján az OSA 2.0-ás teszt verziót. A Rendszerfunkciók / B2B partner funkcióban van lehetőség egy új tételt felrögzíteni, Online Számla (OSA) szolgáltatás típussal, ahol a szükséges Technikai felhasználói adatokkal, a Szerver típusa mezőben megadható a Teszt szerver, azaz a Teszt v2.0. Fontos, hogy a tesztelést az Online Számla Teszt környezetben regisztrált technikai felhasználói adatokkal lehet elvégezni.

Rendelés-nyilvántartás:

Szállítói akciók művelet a Szállító- és belsőrendelés generálásban: A funkciót használó Ügyfeleinknek készítettük el azt a fejlesztést, mely a Szállítói akciós árak lehetőséggel bővítette a használható műveletek listáját. Az új művelettel a kiválasztott Szállító által az aktív termékre adott (és a programban rögzített) aktuális és jövőbeni érvényességű akciós árakat lehet látni. Ezzel lehetővé válik egy költséghatékonyabb beszerzési folyamat felépítése.

Szállítórendelés generálásban Ajánlott mennyiségre szűrés: Szállítórendelés-generálás funkciót használó Ügyfeleinknek fejlesztettük ki az eredményképernyőre azt az új mezőt, melynek segítségével átláthatóbban, gyorsabban tudnak szállítók felé rendeléseket felvenni. A fejlesztés eredménye egy olyan három állású gomb, aminek állításával az eredményben szereplő termékeket lehet szűrni az ajánlott mennyiség alapján. „Hamis” esetén csak azok jelennek meg, amelyek Ajánlott mennyisége nulla, „Igaz” esetén csak azok jelennek meg, amelyek Ajánlott mennyisége nem nulla, „?” esetén pedig az eredeti működés lép életbe, tehát az Ajánlott mennyiség mező értékétől függetlenül jelennek meg a termékek.

sERPa Mobil:

Gyártási szám kezelés finomítása a Bevételezés funkcióban: Gyártási számos termékekkel dolgozó ügyfeleink számára készült el több hasznos változtatás a funkcióban. Mostantól generált gyártási számos termékekkel is dolgozik a funkció és a lejárat mező is megadható lett. A szállítórendelésben megadott elvárt lejáratot több lapon is megmutatjuk, és ha van megadva ilyen érték, akkor nem lehet ettől eltérő lejáratot rögzíteni a gyártási számhoz. A gyorsabb, kényelmesebb bevitel érdekében mennyiséggel gyári számos termékeknél oda-vissza ajánlódnak a mennyiségek. Ha a tételben van megadva mennyiség, akkor a gyártási szám bevitele után beajánljuk ezt az értéket a gyártási szám mennyiséghez. Ha a tételben a mennyiség 0 és a gyártási számban kitöltésre kerül, akkor visszaírjuk a tételbe ezt a mennyiséget, tehát most már elég egy helyen mennyiséget rögzíteni.

Termelés:

Irat iktatás termelés munkalapra: A termelés modul Munkalap funkciójában kifejlesztettük a drag’n drop iratiktatást. Az iktatáshoz használt iratgyűjtőt meg lehet adni munkalap sorozatonként, de az Általános paraméterben is megadható egy általános iratgyűjtő. Akkor kerülnek a felvett iratok az általános iratgyűjtőbe, ha a munkalap sorozaton nem adtunk meg iratgyűjtőt. A felvételre kerülő irat bizonyos mezőinek kitöltési algoritmusa és további információk a súgóban találhatók.

Előkalkuláció: Módosítottuk az ajánlati ár számítását az előkalkuláció bevitelben, hogy nyomtatáshoz egyértelműen elkülönüljenek a költségek és az ajánlati ár számításához használt értékek. Rögzítéskor a lezárás kiszámolja és menti az eredményeket ajánlati devizában akkor is, ha azokat nem jelenítjük meg a felületen.

Az előkalkuláció lista párbeszédablakára, a megjelenítés sávra felkerült egy új mező: ‘Ajánlati ár’.
– Ha nem jelöljük be, akkor az előkalkulált költségek kerülnek a listára az előkalkulált önköltséggel bezárólag.
– Ha bejelöljük, akkor a listán az előkalkulált önköltségen felüli tételek (pótlékok) is megjelenítésre kerülnek, amelyekkel kikalkuláltuk az ajánlati (eladási) árat.