sERPa 3.0.120

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.120-as verziója! A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a Partnerközpontból letölthető Módosítási tájékoztatóból, a módosításokat főbb modulonként kiemelve a 3.0.120-as sERPa Súgóból.

A sERPa 3.0.120-as verziója még együttműködik az SQL Server 2014 adatbáziskezelővel. A 3.0.121-es verzió telepítésekor figyelmeztetés fog megjelenni a nem megfelelő SQL Server miatt. Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy korábbi értesítéseinknek megfelelően 2021 novemberétől változni fognak a sERPa vállalatirányítási rendszerünk működésének rendszerkövetelményei: megszűnik az SQL Server 2014 adatbáziskezelő sERPa támogatása!

A sERPa 3.0.122-es verziójával azonban már nem is lehet elvégezni a telepítést, amennyiben nem történt meg az adatbáziskezelő frissítése. Javasoljuk a mielőbbi frissítést az újabb verziók valamelyikére – SQL Server 2019, SQL Server 2017 vagy SQL Server 2016. A változásról részletesen korábbi cikkünkből tájékozódhatnak.

Tájékoztatjuk kedves Partnereinket, hogy a sERPa Integrált Vállalatirányítási Rendszer súgója a 121-es verziótól megújul, kizárólag online működésben lesz elérhető, az offline súgó frissítése megszűnik.

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések
Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe

Bérszámfejtés

Keresőképtelenség
Kifejlesztésre került a Keresőképtelenségek felvételekor a Foglalkoztatói igazolás, Saját korábbi számfejtések/Jogutódlás típusú igazolások automatikus beajánlása. Abban az esetben történik meg a beajánlás, ha a személy adott jogviszonyához tartozó legutolsó felrögzített keresőképtelenségben be volt rögzítve ilyen típusú igazolás. Ezzel elkerülhető, hogy a folyamatos biztosítási időt befolyásoló igazolás rögzítése véletlenül elmarad.

Pénzügy

Egyéb fizetési eszköz automatikus felvétele
Bővült a Vevőszámla paraméter/Automatikus felvétel funkció egy új paraméterezési lehetőséggel az „Automatikus felvétel” checkbox-szal. A mező alapértéke hamis. Amennyiben ez a mező igaz akkor a Vevő rendelés funkcióban a Fizetési mód paraméternél megadott fizetési eszköz a számlagenerálásnál automatikusnak azt az értéket fogja felvenni, amit a Vevőszámla paraméterezésnél megadtunk. Az Egyéb fizetési eszköz paramétereinél, ha a Főkönyvi szám mező ki van töltve a számlázásnál automatikusan felvételre kerül a főkönyvi szám is.
Az új fejlesztés használható a Kiadás, a Számla generálás több szállítólevélről, valamint a Számlázás funkcióban.

Automatikus vevőszámla generálás, automatikus számla nyomtatás
Két új automatikus üzenetet készítettünk: Vevő – Vevőszámla generálás szállítólevélből és Vevő – Automatikus e-számla készítés.
A két új üzenet típussal lehetőség van meghatározott mozgásnemű szállítólevélből felhasználói beavatkozás nélkül egy megadott sorozatra vevőszámlát generálni. Amennyiben a vevőszámla e-számla beállítású, akkor az is meghatározható, hogy mely sorozatú e-számlákat szükséges automatikusan nyomtatni a programból.

ÁFA bevallás törlés és figyelmeztetés
Egy új ellenőrzést készítettünk az Áfa paraméterben található Áfabevallási időszak mező módosításakor. Az ellenőrzés célja, hogy a bevallás gyakoriság módosításakor – amennyiben szükséges – felhasználói közreműködéssel törlésre kerüljenek az Áfa paraméterben meghatározott érvényességen belül eső, azonos bevallási időszakra szóló le nem zárt bevallások.

NAV Számla Importer

Tételek összevonása
A NAV Számla Importer modulban elkészült új fejlesztésünk nagyban segíti azoknak a Partnereinknek a munkáját, akik bizonyos számlákat nem tételesen, hanem valamilyen összevonás szerint szeretnének lerögzíteni. A számla fejadatainál található az új Számla tétel összevonás mező, melyben kiválaszthatjuk, hogy szeretnénk-e összevonást vagy sem. Igen esetén, Áfa analitika vagy Áfa analitika és főkönyvi szám szerint tudjuk összevonni az egyező tételeket. Az összevonást a program rögzítéskor végzi el, de a Számlatételek táblázat jobb sarkában egy nyomógomb segítségével ellenőrizhető, hogy mely tételekre vonjuk össze a számlát. A működésről részleteket a sERPa súgóban találnak.

Szállítólevél tétel mennyiségének módosítása több szállítólevél esetén
Megújítottuk a szállítólevél összekapcsolásának működését a modulban, mely eredményeként a további tételek gomb megnyomására egy új ablak nyílik meg. Az új ablakban lehetőségünk van a szűrés segítségével egy szállítólevél tétel halmazt leválogatni, majd ezek után kézzel kiválaszthatjuk a legalsó táblázatba, hogy mely tételeket, milyen mennyiségben szeretnénk ténylegesen az elkészülő számla tételéhez kapcsolni.

Logisztika

Készlet
EKÁER
Minden EKÁER-t használó ügyfelünk számára segítséget jelent, hogy mostantól az EKÁER Paraméter Általános fülén megadhatjuk azt az e-mail címet, amire értesítést szeretnénk kapni, ha az EKÁER szerverrel történő kommunikáció sikertelen volt, vagy hibaüzenetet küldött a hívásunkra. Így az illetékes időben értesül a problémáról és utánajárva helyesbíteni tudja azt. Szükség esetén több e-mail cím is beállítható pontosvesszővel [;] elválasztva.

Rendelés-nyilvántartás

Kiadás
Elsősorban sok alacsony tételszámú vevőrendelést kezelő partnereink számára jelent segítséget a funkcióban elkészült új Kiadandók további adatainak módosítása művelet. A művelet lehetővé teszi a Kiadandóként kiválasztott rendelésen egy meghatározott További adat típushoz tartozó szöveg módosítását. Jellemzően arra lehet jól használni, ha egy raktáros egyszerre több rendelésről szeretné jelezni, hogy azok kiszedése már folyamatban van, a kollégák ezeket már ne válasszák ki maguknak. További részleteket a művelet súgójában olvashatnak.

Áttárolás paraméter és Kétlépéses áttárolás generálás AUT
Egymástól távoli telephelyeken lévő raktárak között árut mozgató ügyfeleinknek számára hasznos új fejlesztésünk. Különösen, akiknél rendszeresen előfordul, hogy nem az indulás napján érkezik az áru a célraktárba, és a két raktárban más-más raktáros felel a készletért. Továbbá azoknak, akik raktárirányítási rendszerek, vagy külső logisztikai szolgáltatók interfészeit használva szeretnének több raktár közötti árumozgatásra utasítást adni, ám az interfész belsőrendeléseket nem, de szállító- és vevőrendeléseket képes kezelni.
A koncepció lényegét az jelenti, hogy a megszokott belsőrendelések célraktárának áru igényét egy szállító-, míg a forrásraktár felé megnyilvánuló áru kiadási igényt egy ehhez kapcsolódó vevőrendelés párosára bontva kezeljük.
Ennek kezeléshez készült egy Áttárolás paraméter nevű funkció, ahol egy táblázatban meg lehet adni, hogy milyen szállítórendelés felvételekor milyen vevőrendelést generáljon a program. Ez a két rendelés lesz hivatott két külön bizonylaton kezelni azt, hogy mi ment ki az egyik raktárból és mi került be a másik raktárba. Ahhoz, hogy a felvett szállítórendelés vevőrendelés párját elkészítse a program, a most elkészült Kétlépéses áttárolás generálás automatikus üzenet típus beüzemelése szintén szükséges.
A beállítások példákkal illusztrált részletes leírása az új funkciók súgójában található.

Kiskereskedelem

Számlázás
A funkciót használó Partnereink régi igényének eleget téve, a vásárolandó termékek válogatására biztosít nagyobb teret a képernyőn új fejlesztés csomagunk, melynek részeként összecsukható lett a Vásárolt cikkek sáv is. Továbbá az Adatok sáv összecsukásakor, a sáv fejlécére kiírjuk a benne található fontosabb adatokat. Ebbe a sávba került egy új mező is, Tömeg összesen, melyben elsősorban a termékekhez megadott bruttó tömeget összesítjük a vásárolt mennyiségekkel felszorozva, de ha a bruttó tömeg nincs megadva, akkor ez a mező helyette a nettó tömeggel számol. A már korábban meglévő Bruttó tömeg összesen mező csak a bruttó tömeget veszi figyelembe, ezzel az új mezővel azonban azok is tömegadathoz juthatnak, akik a bruttó tömeg mezőt nem töltik ki a terméknél a programban.