Elektronikus számla (NAV felé hash kódú pdf)

A digitalizáció bevezetésével elsődleges cél mind a vállalkozások, mind a könyvelést végző szakemberek számára a hatékonyság növelése, a tervezhetőség, átláthatóság megteremtése. A NAV által előírt adatszolgáltatási kötelezettség és az ehhez kapcsolódó lehetőségek dinamikus fejlődést kínálnak a digitális, papírmentes ügymenet kialakításához.

Az elektronikus számlázás terjedésének lényeges akadályaként voltak azonosíthatóak az elektronikus számla digitális archiválásával kapcsolatos szabályozás értelmezésével, a gyakorlatban előforduló megoldások megfelelőségével kapcsolatos bizonytalanságok.

A NAV online számla adatszolgáltatáshoz kapcsolódó lehetőségeket kihasználva, új, hasznos funkcióval bővült az E-számla modulunk, mellyel harmadik féltől függetlenül végezhetjük az e-számlázást. A 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet megteremtette annak lehetőségét is, hogy az elektronikus számlák archiválását az adatszolgáltatásba épített és az elektronikus számla adattartalmát védő hash-kóddal is lehet teljesíteni, más, e jogszabályban felsorolt módszerek mellett. Ennek feltétele, hogy a számlakibocsátó adóalany az online számla adatszolgáltatása során a NAV Online Számla rendszerbe továbbítsa az elektronikus számla hash kódját.

Gyakorlati alkalmazás

A sERPa Integrált Vállalatirányítási Rendszer Elektronikus számla (NAV felé hash kóddal küldött pdf) megoldás használatával a számlázási folyamatban az eladó oldalán létrejön egy elektronikus számla dokumentum (például: egy elektronikus aláírással és időpecséttel nem ellátott PDF fájl), melyre a megfelelő lenyomatképző algoritmusok egyikével az eladó rendszere hash-kódot képez. Ezt a hexadecimális számot a számláról adott adatszolgáltatás részeként közli a NAV-val. Eladó oldalon a kibocsátott, vevő oldalon az eladótól kapott elektronikus számlát megfelelő adathordozón őrizni kell.

Fontos követelmény, hogy az adatszolgáltatás a NAV által befogadott (feldolgozott) legyen, valamint, hogy az elektronikus számla dokumentum és a hash kód együttes megőrzése valósuljon meg. Ha a NAV által befogadott (feldolgozott) online számla adatszolgáltatásban megfelelő hash kód szerepelt, akkor ezt a megoldás (mint archiválást) a számlakibocsátó és a számlabefogadó is alkalmazható.

Ha egy adóhatósági ellenőrzés közben az elektronikus számla hitelességét és sértetlenségét igazolni szükséges, akkor erre megfelelő módszer az őrzött állományon az eladó által az adatszolgáltatásban megjelölt algoritmussal képzett hash-érték, valamint az eladó/vevő által őrzött állomány adott algoritmussal képzett hash-értékének egyezősége. Ha tehát az ellenőrzés közben az adott algoritmussal megképzett hash-érték azonos azzal, amit az eladó a számla kiállításakor megadott, akkor bizonyítottnak tekinthető az elektronikus számla Áfa tv-ben megkövetelt hitelessége (ténylegesen az eladó adta ki) és sértetlensége (keletkezése óta az adattartalmán nem módosítottak).

Mi a hash kód?

A hash kód egy betűkből és számokból álló karaktersorozat, melynek képzése során egy kriptográfiai algoritmus segítségével valamilyen beviteli adatból visszafejthetetlen kimeneti adatot állítunk elő. Beviteli (vagy forrás) adat bármi lehet (egy szöveg vagy PDF fájl például), a kimeneti adat pedig maga a hash kód. A hash kód a forrás (PDF fájl) alapján teljesen egyedi, akár egy ujjlenyomat, így a hash kód egyértelműen azonosítja magát azt a forrást, amiből képezték.

Ez a hash kód akárhányszor és bármilyen számítógépen előállítható (képezhető), és ugyanazon fájlból mindig ugyanazt a hash kódot fogjuk eredményül kapni. Azonban bármilyen változtatást végzünk az eredeti fájl tartalmán, akkor már teljesen más lesz a belőle képezhető hash, ezzel biztosítható a tartalom sérthetetlensége.

A hash kód fontos tulajdonsága, hogy visszafejthetetlen, vagyis hiába ismerjük valaminek a hash kódját, abból nem lehet előállítani azt az adatot (pl. a PDF fájlt), amiből képezték, így biztonságos, nem lehet vele visszaélni. Másik lényeges jellemző, hogy a hash kód adott hosszúságú (kódolási algoritmustól függően változó ez a hossz), így könnyen továbbítható vagy beépíthető pl. a NAV Online Számla adatszolgáltatásba.

 

Részletes információkért keresse Tanácsadóinkat!