https://www.progen.hu/

sERPa 3.0.127

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.127-es verziója. A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a 3.0.127-es sERPa Súgóból.

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések


Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

Bérszámfejtés

Levont EKHO SZJA részének kontírozása
EKHO szerint adózó dolgozót foglalkoztató ügyfeleink figyelmébe ajánljuk az alábbi fejlesztést. A levont EKHO SZJA részének a könyvelését elkülönítettük a nyugdíjas és nem nyugdíjas munkavállalók esetében, mert ezen levonásból két külön adónemre keletkezik adófizetési kötelezettség. Új Követel bér főkönyvi számot hoztunk létre a nyugdíjasok esetében történő levont EKHO SZJA részére 2022-től: Levont EKHO SZJA része kötelezettség nyugdíj. A nem nyugdíjas munkavállalók esetében maradt az eredeti „régi” bér főkönyvi szám. Az új bér főkönyvi számra a főkönyvi szám beállítását a Bérszámfejtés paraméter Főkönyvi számok fülén van lehetőség megtenni. Amennyiben nem szeretnék külön könyvelni, akkor nincsen semmilyen teendőjük, a frissítéssel automatikusan kitöltésre kerül az új bér főkönyvi számhoz is a régi bér főkönyvi számhoz beállított főkönyvi szám.

Munkaviszony + szakképzési munkaszerződés jogviszony
A munkaviszony és a szakképzési munkaszerződés ötvözésére létrehoztunk egy új jogcímet, mely munkaviszony jogviszony esetén használható: Szakképzési munkaszerződés alapján járó bér mv. A jogcím adózását tekintve úgy viselkedik, mint a szakképzési munkaszerződés jogviszony, azaz csak 18,5% társadalombiztosítási járulék kerül levonásra belőle, kifizetői közteher sincsen utána.

Ha a személy törzsben a Díjazásnál a „sima” havi bérrel párhuzamosan, szintén havi bérként vesszük fel, azonban kiválasztjuk hozzá a „Szakképzési munkaszerződés alapján járó bér mv” jogcímet, akkor a számfejtésben havi bérként fog viselkedni, azaz hóközi kilépés, belépés esetén ez a jogcím is ugyanúgy arányosításra kerül, mint a „sima” havi bér. A fizetett távollétek, pl. szabadság számításánál, valamint a túlóra és pótlékok (pl. éjszakai, műszak) számításánál az új jogcím is ezek számítási alapját képezi.

Bérköltség összesítő
Új Bérköltség összesítőt hoztunk létre, mely a 2022. évi aktualitásokkal a Bér összesítő funkcióban érhető el „Bérköltség összesítő” néven. A „régi” Bérköltség összesítő listát elindítva 2022. évi dátumtartományt megadva az alábbi figyelmeztetést adja a program: A 2022-es évtől kezdődően kérjük, használja az új bérköltség összesítőt a Bér összesítő funkcióban!

Ennek köszönhetően lehetővé tettük, hogy fejlesztőink által elkészített bér összesítők a frissítéssel automatikusan kikerülhessenek az ügyfeleinkhez. Az ilyen bér összesítők csak fejlesztők által módosíthatók, azonban felhasználóknak lehetőségük van lemásolni és így bővíteni vagy akár csökkenteni az adattartalmát. Bővebb leírás a súgóban olvasható.

Pénzügy

Import szolgáltatás áfa és az EU import áfa könyvelése Átalakítottuk az import típusú gazdasági események főkönyvi feladásának paraméterezhetőségét. A pénzügyi évben található Import fizetendő áfa, Import visszaigényelhető áfa, Import arányosítással visszaigényelhető áfa és az Import áfa ellenszámla mezőket megdupláztunk és készítettünk belőlük közösségen belüli és közösségen kívüli relációjú mezőket. Így az import típusú szállítószámlák, pénztárbizonylatok, kivonatok és vámhatározatok esetén lehetőség van a fejlesztést követően külön-külön nyilvántartani a közösségen belüli és kívüli áfa főkönyvi számokat.

Kata 40%-os adóalap igazolás
Elkészítettük a Kata 40%-os adóalap igazolást. A Kata tv 13. § (3) bekezdés szerint a vállalkozásoknak a 3 millió Ft-ot meghaladó bevételnek minősülő összeg után 40%-os különadót kell fizetni. Erről a tárgyévet követő év január 31-ig igazolást kell kiadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell Kifizető és a Kisadózó vállalkozás adatait, az adó alapját és az adó összegét, amit a program elkészít.

Intrastat módosítások
Módosítottuk Vevő- és szállítószámla esetén a Származási ország mező megjelenítését. A mező megjelenését az Ügyletkód funkcióban található Származási ország mező beállítása szabályozza a Szállítólevél funkciónál megszokott módon. A módosításról részletesebben a súgóban olvashatunk.

OSS – nem csak a fő ÁFA kulcsok kezelése
A Besorolási szám funkcióban elkészítettük az OSS nevű táblázatot. A táblázatban megadhatók országonkénti bontásban, időintervallummal a nem standard ÁFA kulcsok. Ez a tábla kifejezetten csak OSS analitika esetén érvényes. Amennyiben nem kerül kitöltésre, akkor az EU-ban lévő standard VAT rate táblázat, vagyis az alapértelmezett ÁFA kulcs lép érvénybe.

Módosító számla ügyletkapcsolattal
Az ügylet kapcsolat fejlesztését kiegészítendő készítettünk el egy új mezőt „Kapcsolódó ügyletek” néven a Vevőszámla funkció Fejlécén. A mezőben az ügylethez tartozó számlabokor utolsó számláját láthatjuk. A mező rendelkezik egy gombbal (3 pont látható), mely megnyomásakor egy táblázat nyílik meg, ebben a táblázatban lehet látni az ügylethez tartozó összes számlát és azok egymáshoz való kapcsolatát (helyesbítés, módosítás, storno).

Számla megjegyzés továbbfejlesztése
Elkészítettük az Egyéb megjegyzés nyomtatás nevű táblázatot a vevőszámla paraméter, nyomtatás részen. Megadhatunk benne ügyfél és termék kategóriára vonatkozó megjegyzést vagy megjegyzéseket. Választani lehet, hogy tételenként vagy egyben nyomtassuk és a sablon elejére vagy végére kerüljön. Ha több megjegyzés van, akkor új bekezdésben fog rákerülni.

Készlet

Szállítólevél importba könyvelési dimenziók
A SzLevelImport.sql segédscriptben kifejlesztettük, hogy az opcionális Költséghely kód, Témaszám kód, Pozíciószám kód oszlopokban szereplő könyvelési dimenziókat is importálja a készülő szállítólevélbe. Ezen kívül fejlesztettünk a tétel összevonás logikáján is. Amennyiben az importálandó Excelben ugyan az a mennyiséggel megadható gyártási szám többször is szerepel és az egyéb körülmények (alábontások, könyvelési dimenziók fejben, tételben) megengedik, hogy ezek egy tételbe kerüljenek, akkor a script összevonja őket egy gyártási szám tétellé ugyanazon szállítólevél tétel alá. Bővebb információ a fejlesztésről a Szállítólevél import segédscript súgójában olvasható.

Komissió feldolgozás Alulteljesítés kezelés
A komissió feldolgozás során keletkező szállítólevelek felvételi algoritmusán módosítottunk. A mostani fejlesztés csak a Komissió utasítás és az Áttárolás utasítás feldolgozásakor, Alulteljesítés kiszedés eredmény esetén okozhat változást. Eddig nem vizsgáltuk azt, hogy a termék úgynevezett „mérős”-e (ha a termékben az Egalizált pipa értéke hamis, akkor mérős) és nem figyeltük a rendelésteljesítés tűrés % mezőben megadott értéket sem. Mostantól csak akkor pipáljuk ki a szállítólevélben a Teljesítés mennyiségeltérés esetén is pipát alulteljesítés esetén, ha ennek feltételei adottak.

Fontos változás továbbá, hogy mostantól akkor is megtörténik a rendelés lezárása, ha a kiszedett mennyiség nulla, így nem készül szállítólevél. Ilyen esetben Elutasítás válaszeseménnyel zárjuk le a tételt. A részletek a súgóban a fent vázolt esetek a vonatkozó bekezdésekben olvashatók.

Készlet és nyilvántartási ár számítási alapbeállítások változása
A sERPában a készlet és nyilvántartási ár számítása dinamikus. Tehát minden szállítólevél tételhez kapcsolódóan a szállítólevél kartonban elmentjük azokat az adatokat, amelyek alapján ki lehet számítani a készlet értékét és mennyiségét. Ha visszamenőleg rögzítünk egy szállítólevelet (vagy visszamenőleg osztunk rá pl. egy fuvardíjat egy beszerzésre), akkor értelemszerűen ez visszamenőleg befolyásolja a készlet értékét. Korábban azt javasoltuk, hogy a Későbbi bizonylatok lezárása menüparamétert Igenre állítva legyen az az alapértelmezés, hogy a visszamenőleges módosításkor rögtön történjen meg a későbbi szállítólevelek nyilvántartási árának újraszámolása. Azonban a program fejlődésével változtattunk az alapértelmezett beállításon Nincs értékre. Nincs értékkel javasoljuk használni bekapcsolt Készlet – Nyilvántartási ár újraszámolás AUT- mellett. Így a visszamenőleges módosítások mentése gyorsabb lesz, a készletérték pedig az AUT ütemezett (lehetőleg minden éjszakai) futása során a megfelelő értékre áll.

A Készletbeállítás menüparaméter esetén hasonló módon változtattunk az alapértelmezett működésen Nem értékre. És Nem értékkel is javasoljuk használni bekapcsolt Készlet – Nyilvántartási ár újraszámolás AUT mellett. Bővebb információ a menüparaméterek működéséről a fent jelölt súgókban olvasható.

Rendelés-nyilvántartás

Szállítói árajánlat import mennyiségi engedmények beemelése
Kifejlesztettük, hogy a Szállítói árajánlat import funkcióban lehetséges legyen mennyiségi kedvezményt is importálni. Egy adott terméket többször is felvihetünk amennyiben a „Csak mennyiségi engedmény import” jelölőnégyzet Igen értéken áll. Ilyenkor az érvényes szállítói ajánlatba beemeljük az egyes sorokban megadott mennyiségi engedményeket. További információ az importálás folyamatáról, feltételeiről a súgóban olvasható.

Webáruház

NetGo interfész – több mint 5 termékfa átadása
A NetGo típusú webáruházban a Webáruház paraméterben kibővítettük a termékfa küldés beállításait. A Küldés típusa legördülő mezős beállítás két értéket vehet fel. Számozott: ebben az esetben, csak az első 5 darab termékfa kerül kiküldésre. Felsorolt: lehetőség van 5-nél több termékfa kiküldésére is egy terméknél. Bővebb információ a súgó oldalon található.