Óramű

sERPa 3.0.92

A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a honlapon található fejlesztési tájékoztatóból, vagy a jelentősebb módosításokat főbb modulonként kiemelve az internetről is elérhető 3.0.92 sERPa Súgóból.

Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa rendszermenüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

Jogszabálykövetések és fontosabb fejlesztések

Partnerközpont:

Új felhasználó jelszó követelmény: A Partnerközpontot használó ügyfeleink részére elkészítettük azt a bővítést a partnerközpont paraméterben, amely lehetővé teszi a belépéshez használt jelszó követelményeinek beállítását. Megmondhatjuk, hogy legalább hány és milyen karakterek kellenek az elfogadott jelszóhoz a dolgozó módosításakor vagy elfelejtett jelszó esetén az új jelszó megadásakor. További információkat itt olvashat.

Bérszámfejtés:

Jogszabály követés: 2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó és az EKHO kifizetőt terhelő részének mértéke 17,5 %-ra csökkent. Erről külön hírlevélben tájékoztattuk Partnereinket.

TB kifizetőhely:

Átalakítottuk néhány, az ellátásokkal kapcsolatos havi lista párbeszédablakát. A cél az volt, hogy közérthetőbb és egységes szemléletmódot tükröző legyen valamennyi párbeszédablak. Általánosságban elmondható, hogy az alább felsorolt listák párbeszédablaka mindig az aktuális év és hónap megadásával kezdődik, ezzel téve egyértelművé, hogy mely időszak ellátásait fogja a funkció listázni.

A változást érintő listák:

  • Folyósított ellátások elszámolása EB19
  • Segélyezési pénztárnapló
  • Egészségbiztosítási statisztikai jelentés
  • EB. pénzbeli ell. és bal.tp. fizetési jegyzék KPE240

További részletek a Súgóban olvashatóak.

Adó:

Helyesbítő számla áfájának rögzítése

Fontos átalakítás történt a Szállítószámla bevitelben, amely a helyesbítő számlákat rögzítő felhasználók munkáját érinti. A helyesbítő számla negatív előjelű sorainak rögzítését könnyítettünk úgy, hogy az ÁFA kulcsban már nem lehet a „Korábbi időszak helyesbítése” analitikát kiválasztani. Helyesbítés során a program a negatív előjelű tételbe automatikusan átveszi a helyesbített számla áfa kulcsát. Az előzmény nélküli, úgynevezett jóváíró számlák tételeiben szintén „normál” áfa kulcsot kell választani. Az ÁFA bevallás lista fogja ellenőrizni, hogy a helyesbített és helyesbítő számlák az érvényes ÁFA paraméterben rögzített bevallási gyakoriságnak megfelelően külön bevallási időszakra szólnak-e.

Vevőanalitika:

Kifizetett előlegbekérők lekérdezés

Számlázással foglalkozó felhasználóink igénye volt egy olyan lekérdezés, amelyből tájékozódhatnak a Vevők számára kiállított előlegbekérőkre érkezett befizetésekről.

A funkció segítségével a következő információk érhetők el:

  • melyek azok az előlegbekérők, amelyeket a vevők már kifizetettek, de előlegszámla még nem lett kiállítva hozzájuk;
  • melyek azok az előlegbekérők, amelyeket a vevők részben vagy egyáltalán nem fizettek ki;
  • melyek azok az előlegbekérők, amelyeket a vevők több részletben fizetnek ki és több előlegszámla kiállítási kötelezettség keletkezik.

A lekérdezés bővebb leírása a Súgóban a Vevő modul / Számlázható előlegbekérők útvonalon található.

Sztornózás

A sztornó vevőszámla felvételénél a Dátumok az eredeti számláról ajánlott értékek lettek. Ez azt jelenti, hogy a sztornó számla létrehozásakor az esedékesség és teljesítés kelte dátum automatikusan a sztornózott számla dátumai alapján kerülnek kitöltésre.

Számlagenerálás számla előkészítésből

Számla előkészítés funkcióban található számla generálás műveletbe bekerült két automatikusan lefutó ellenőrzés.
Az ellenőrzések hatására a program meg fogja akadályozni az olyan számlák elkészítését, amelyek

  • lezárt időszakra vonatkoznak
  • vagy azok Kelte dátuma korábbi lenne, mint a számlasorozatban található legutolsó számláé.

Részletek a Súgóban (Vevő / Számla előkészítés / Számla generálás).

Szállító analitika:

Elhatárolás számlaérkeztetésben

Felhasználói igény alapján ezentúl már a számlaérkeztetés során is lehetőséget fog biztosítani a program az elhatárolások rögzítésére. A számlaérkeztetés jóváhagyása után az itt rögzített adatok a szállítószámlára is átfognak kerülni. Üzembe helyezés: A szállítószámla paraméter funkció sorozatain kell az elhatárolás megadását bekapcsolni.

Készletek:

Új mező a Szállítólevél bizonylat értesítés automatikus üzenetben

Szállítólevél Bizonylat értesítés automatikus üzenetet használó Ügyfeleink részére kibővítettük a levél szövegében lévő táblázatot az engedménnyel csökkentett nettó egységár mezővel. Az új mező tartalmazza az engedmények figyelembevételével kiszámolt nettó értékből visszaosztott egységárat, így a címzettek láthatják, hogy a szállítólevélen lévő tétel értéke alapján mennyi az engedményes nettó egységár. Részletek ezen a linken.

Termék besorolás adatok a készlet- és bővítettkészlet lekérdezés funkciókban

Kifejlesztettünk egy új műveletet azoknak az ügyeleinknek, akik szeretnék a készlet és bővítettkészlet funkciókban a kijelölt termék besorolás adatait lekérdezni. Az új művelettel lehetőség nyílik arra, hogy a terméktörzsbe való átlépés nélkül meg tudjuk nézni, hogy a termékünk milyen kategóriákba van besorolva. Így a raktáros, beszerző, vagy akár az értékesítő kolléga is hasznos információkhoz juthat szinte azonnal. A művelet figyelembe veszi a termékkategóriánál beállított felhasználói csoportok jogosultságát is, így az esetleges érzékeny információk elrejthetők az avatatlan szemek elől. További részletek itt elérhetők.

Reláció szűrés EKÁER bizonylaton

Kibővítettük az EKÁER bizonylat funkció szűrési lehetőségeit. Az új mezők lehetővé teszik, hogy a három típus (Belföldről belföldre (D), Belföldről közösségbe (E) illetve Közösségből belföldre (I)) közül a számunkra éppen releváns relációjú bizonylatokra szűrjünk. Ennek segítségével gyorsabban, hatékonyabban találhatjuk meg a keresett bizonylatokat, vagy zárhatjuk ki a nem kívánt típusokat. További részletes információk a Szűrés leírásában.

Készlet gyorsítótár

Nagyszámú szállítólevél tételt rögzítő ügyfeleink számára nyújt hathatós segítséget új fejlesztésünk. Aki termékenként akár évente több tíz- vagy százezer készletmozgást rögzít, a Készlet göngyölítési dátum beállítás ellenére is eljuthat olyan magas rekordszámhoz, ami már a göngyölítés dátumtól történő készlet számítást is lassúvá teheti. Számukra dolgoztuk ki a Készlet gyorsítótár megoldást, ami hasonlóan működik, mint a készlet göngyölítés, de annál dinamikusabb és remekül kiegészíti azt. Részletek a Súgóban olvashatóak.

Rendelés-nyilvántartás:

Bizonylat volumen engedmény

Kereskedelemmel foglalkozó ügyfeleink marketing eszköztárát bővítheti új fejlesztésünk, amely lehetővé teszi, hogy ha egy bizonylaton több, azonos besorolású termékből egy megadott mennyiségnél többet vásárol a vevőnk, akkor az együttes mennyiségnek megfelelően, sávonként más százalékos engedményben részesüljön. Ezzel arra ösztönözhetjük vevőinket, hogy minél többet vásároljanak egyszerre a volumen engedménybe vont termékcsaládból.

A fejlesztés része a Bizonylat volumen összesítő ablakocska is, amely színjelölésekkel hívja fel a figyelmet, ha közel járunk a következő engedmény sáv határához, így a bizonylat rögzítése közben figyelmeztethetjük a vevőt, hogy ha még egy kevéssel megemeli a mennyiséget, akkor kedvezőbb árat kaphat. Az alábbi képen sárgával emeli ki a program az elérhető engedményt és az ahhoz még hiányzó mennyiséget.

Forrás szűrés a Kiadás funkcióban

A Kiadás funkcióban ezentúl lehetőség nyílik a rendeléseket forrás alapján leválogatni. Ennek köszönthetően például el lehet érni, hogy a szállítólevelek készítése során először a webáruházból jött rendelések kiadása élvezzen prioritást, majd ezt követően foglalkozzon csak a raktár az üzletkötők által leadott rendelések teljesítésével. További információ a Kiadás párbeszédablak részletes leírásában elérhető.

Komissió:

Szabad készlet megjelenítése a Komissió generálásban

Elsősorban a hosszabb szállítási határidővel dolgozó, Komissió modult használó ügyfeleinknek szánjuk új fejlesztésünket. Főleg náluk fordul elő, hogy a komissió bizonylat generálásakor döntést kell hozniuk arról, hogy mely rendelés tételeket kívánják most komissiózni és melyeket nem, szabályozva ezzel a készlet foglalást. Ebben segít, hogy mostantól a generáló képernyőn megjelenhet a szabad készlet adat is.

Kért szállítási határidők a Komissió bizonylat nyomtatási képén

Papír alapú komissiót használó ügyfeleink gyakori igénye, hogy a kinyomtatott utasításon szerepeljen a kapcsolódó rendelés tételek kért szállítási határideje, ami segít a komissió feladatok priorizálásában. Továbbá a kiszedett áruk csoportosítása is könnyebb így annak megfelelően, hogy mikori szállításba fognak kerülni. Ezt az igényt elégíti ki új fejlesztésünk, amelynek köszönhetően új „Kért szállítási határidő” adatmezőt tudunk kitenni a Komissió utasítás listaképre.