Óramű

sERPa 3.82 fejlesztési ciklus

A jogszabálykövetésekről, fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a honlapon található fejlesztési tájékoztatóból, vagy a jelentősebb módosításokat főbb modulonként kiemelve az internetről is elérhető sERPa 3.82 program Súgójából.

A sERPa 3.82 fejlesztési tájékoztatóból kiemelt programmódosítások

Adó:

– Összesítő jelentés partnerenként: Elkészült a lista és az áfa bevallás, amely csak azokat a vevőszámlákat hozza, amelyek az online számla adatszolgáltatás (OSA) kötelező használata előtt lettek felvéve a sERPában. (Tehát július előttiek és az áfájuk meghaladja, vagy eléri a 100000 forintot, valamint az áfa dátuma beleesik az áfabevallás időszakába.)

Bankkivonat paraméter:

– Túlfizetett számlák ellenőrzése: A paraméternél beállított „Igaz” érték esetén kivonat mentés után automatikusan lefut a „Túlfizetett számlák ellenőrzése” művelet. Ha van túlfizetett számla a kivonaton, akkor mentés után módosítás üzemmódba tér vissza a program. Több kivonatra, vagy több napra történő importáláskor az automatikus ellenőrzés nem tud működni, mert az itt kért ellenőrzés a több bizonylat háttérben történő felvételét megszakítaná.

Vevő:

– Vevőszámla lista: A 2018.07.01. utáni, nem nyomtatott számla figyelmeztetésére szolgál. Nyomtatáskor ellenőrzi a program, hogy van-e olyan korábbi dátumú számla adott sorozaton, amely nyomtatható és a számla kelte (SzamlaDatum) a megfigyelt időszakban van, de a számla még nem nyomtatott. Ha van ilyen számla, akkor nem engedi kinyomtatni!

– Fizetési felszólítás levél: Elkészült a fizetési felszólításban, hogy ne csak a lejárt esedékességű számlákra lehessen küldeni, hanem fizetési emlékeztető kiküldésére is alkalmas legyen, azaz olyan számlák is szerepeljenek a generálásban, amelyek esedékessége a jövőben fog lejárni. Ehhez a paraméterben a lejárat korát mínusz x naptól kell beállítani.

Szállító:

– Költségszétosztás több szállítólevélre: Szállító számla és számlaérkeztetés funkciókban a „Költségszétosztás több szállítólevélre” műveletbe beillesztettük az újrakalkulálás lehetőségét. Ennek érdekében, ha a művelet elindításakor vannak már szállítólevelek a költségszétosztás fülön, akkor azok módosíthatóan beemelésre kerülnek a művelet táblázatába. A művelet párbeszédablakára új mező került: Meglévő értékek. Ennek működéséről a Súgó vonatkozó részében tudhat meg többet.

Rendelés nyilvántartás:

– Nyitott rendelés: Új szűrési lehetőség került kifejlesztésre, „Saját ügyintéző” néven. Ha meg van adva, csak azok a nyitott rendelések kerülnek az eredménybe, amelyeken a megadott saját ügyintéző szerepel. A saját ügyintéző az eredményképernyőn egy új oszlopban megjelenik.

– Vevőrendelés állapot követés: Új szűrések készültek a funkcióba: „Ügyfél és termék besorolás”, valamint „Raktár és Hivatkozási szám” rész, továbbá mostantól lehetőség nyílik automatikus leválogatásra is.

– Ár mező: Új szűrési lehetőséget fejlesztettünk „Ár mező” néven. Az újítás a sERPa 3.82-es verziójától kezdve azokon a rendelés nyilvántartás bizonylatokon érhető el, ahol van ár bevitel. Bővebb tájékoztatást weblapunk cikkében talál a témáról!

Iratkezelés:

– Csoportos PDF irat iktatás: Új műveletet fejlesztettünk, „Függőleges elrendezés” néven. (Alapértelmezetten nincs bekapcsolva.) Bekapcsolása esetén a felület függőlegesen két részre válik: Jobb oldalra kerül a PDF betekintő ablak és a fájlok listája, a többi mező pedig a bal oldalon helyezkedik el.