https://www.progen.hu/

sERPa: 3.0.107

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.107-es verziója! A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet az alább olvasható fejlesztési tájékoztatóból, vagy a jelentősebb módosításokat főbb modulonként kiemelve a 3.0.107-es sERPa Súgóból.

Kiemelt jelentősebb fejlesztések, jogszabálykövetések
Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe

Bérszámfejtés

Minimum társadalombiztosítási járulékalap számítás
2020.09.01-től érvényes minimum járulék számítása elérhető a 3.0.107.21679-es programverziótól.

Fontos! A 2008-as bevallás változása miatt szükséges lesz a bevallás elkészítése előtt ismételten frissíteni a programot! Kérjük, figyeljék üzeneteinket, híreinket!
A fenti verzióra akkor szükségszerű frissíteni, ha Önöknél alkalmazni kell a minimum járulék számítást.

Minimum járulék számítás
A minimum társadalombiztosítási járulékalap kiszámítása során, ha a dolgozó társadalombiztosítási járulékalapja kevesebb, mint a jogszabályban meghatározott összeg – teljes hónap esetén a minimálbér 30%-a, azaz 48.300 Ft -, akkor egy technikai jogcím segítségével megállapítjuk a különbözetet. Ez, a „Technikai jogcím a minimum járulék számításhoz” elnevezésű jogcím, a számfejtésekben, a Költségmegosztás fülön látható.

A jogcímben található összegből kerül kiszámításra a munkáltatót terhelő Társadalombiztosítási járulék kiegészítés, valamint a szociális hozzájárulási adó és KIVA is.

Fontos tudni, hogy hóközi számfejtések esetében nem történik meg a minimum számítás, csak a hóvégi számfejtésekben, természetesen a hóközieket is figyelembe véve. Ennek az az oka, hogy bizonyos ellátások esetén, pl. GYED esetén, a hóvégi számfejtésből derül ki, hogy a minimum számítási szabályt kell-e alkalmazni.

Szeptember hónapban hóközi kilépők
Fontos! Amennyiben a hónap közben kilépett dolgozó számfejtése érintett a minimum járulékalap számításában, akkor kérjük, ezen számfejtéseket számfejtsék újra! A munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék kiegészítés, valamint a minimum járulékalap után fizetendő szociális hozzájárulási adó (KIVÁ-s vállalkozás esetében a KIVA) ennek hatására kerül kiszámításra.

CSED-en lévő dolgozók minimum járulékalap számítása
Az új Tbj-ben sajnos nem találunk arra vonatkozó rendelkezést, hogy a csecsemőgondozási díjban részesülő munkavállalók esetében ne kellene alkalmazni a 27.§ (2) bekezdésben leírt minimum járulékalapra vonatkozó számítást. Azonban lehetőséget biztosítunk arra vonatkozóan, hogy a minimum járulékalap számítása ne történjen meg a CSED-en lévő dolgozók esetében.
Ahhoz, hogy CSED esetén ne történjen minimum járulékalap számítás (a GYED-hez hasonló módon), és így ne keletkezzen munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék kiegészítés sem, a Bérszámfejtés paraméterben a Konstans fülön fel kell venni az új, „Minimum járulék kiegészítés CSED esetén” elnevezésű bér konstanst, dátum megadásával és az Érték mezőbe egy 0 beírásával.
Alapértelmezés szerint az Érték 1-re van állítva a programban, így alapértelmezetten megtörténik a minimum járulékalap számítás CSED-en lévő dolgozók esetében is.

A minimum társadalombiztosítási járulékalap számítással kapcsolatos részletes leírás a súgóban olvasható.

TB kifizetőhely Igazolás funkció
A keresőképtelenségek számításához használt Igazolás funkcióban módosítottunk az egyszerűbb használhatóság érdekében.
Létrehoztunk egy új Bizonylatszám mezőt, melynek segítségével könnyebb azonosítani az igazolásokat a Keresőképtelenség funkcióban történő kiválasztásukkor. A már nem szükséges mezőket felvétel üzemmódban nem lehet látni, 2021-es bizonylatok esetében pedig már módosításkor sem lesznek láthatóak.
Bővebb leírást az ERP rendszerünk súgójában olvashatnak.

Adó

Csoportos Áfa bevallás
Cégcsoportok, kapcsolt vállalkozásokat kezelő ügyfeleink munkáját támogatva a programban mostantól lehetőség van csoportos áfa bevallást készíteni.

A csoportos bevallás készítésének folyamata:
A felhasználónak először az Áfa csoport tag funkcióban kell felvennie az csoportban szereplő cégek adatait, beleértve a csoportképviselő adatait is. Majd a Csoportos bevallás import segítségével a megadott beállításoknak megfelelően be kell importálnia a csoport tagok és a csoport képviselő ÁFA bevallásainak XML fájljait. Fontos, hogy a program a fájlok adatainak helyességét és mennyiségét összeveti az Áfa csoport tag funkcióban megadott tagok számával és adataival. Amennyiben eltérés tapasztalható a kettő között, abban az esetben az importálás nem megy végbe és a bevallást nem lehet megtekinteni. A sikeres importálás követően a 65-ös bevallás funkcióban a csoportos pipa segítségével lehet lekérdezni az elkészült bevallást, itt lehetősége van a felhasználónak ellenőrizni a bevallás sorait összesítetten, majd az ÁNYK XML Export művelettel átadni az ÁNYK részére.
További részletek a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer súgójában olvasható.

Készlet

Árképzés
Azok számára, akik beszerzési vagy nyilvántartási árból képzik áraikat, egy roppant izgalmas fejlesztés készült el. Lehetővé vált konkrét raktárra korlátozni az árképzés alapját, illetve megadhatjuk azt is, hogy az utolsó hány beszerzés számítson (ekkor átlagol a program – ezzel tompítva az esetleges ár ingadozásokat) és ez akár kombinálható egy fix dátumnál későbbi beszerzésekre korlátozással és/vagy, a futtatás napjától számított visszamenőleges napok számának megadásával.
Részletesebb leírás az Árképzés szabályról a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer súgójában található.

Terméktörzs
A használati igényeknek megfelelően, mostantól, a használható beszerzéskor / értékesítéskor pipák állásától függetlenül az ezekhez tartozó füleket (Beszerzés, Szállítói árajánlat, Vevő- és áruházi ár) mindig mutatjuk. Új ellenőrzést tettünk a funkcióba, amikor Termékcsoportot változtatunk és így akarjuk rögzíteni a terméket, a program figyelmeztet, hogy ezzel Megváltozhat a nyilvántartási ár számítás és a főkönyvi feladás eddigi módja. Továbbá elszámoló áras termékeknél nem engedünk felvenni, módosítani, vagy törölni a lezárt időszakba eső elszámoló ár sorokat.

Rendelés-nyilvántartás

Diszponálás
Rendeléseiket tömegesen, a Diszponálás funkció segítségével kezelő partnereink munkájának megkönnyítésére megvalósítottuk, hogy a funkció eredményképernyőjén a Diszponálandó, és a Teljes rendelés oszlopok kezeljék a kezdőérték menü paramétert.
Így ha az a cél, hogy amit lehet, azt gyorsan diszponáljunk, akkor igenre állítjuk a pipát (1), míg ha egyesével szeretnénk döntést hozni a tételek diszponálásáról, akkor kezdőérték gyanánt Nem-et (0) állíthatunk be.
A paraméter kiválasztását követően az értéknek az alábbi módon adhatjuk meg az egyet, vagy nullát: DiszponalasForm.chDiszponalando=1;DiszponalasForm.chDiszponalas=1.

További adalékok találhatók a Diszponálás funkció súgójában.

Kiskereskedelem

Számlázás
Rögzített árat használó és kiskereskedelemmel foglalkozó partnereink számára jelent könnyebbséget, hogy a Rögzített ár módosítás menüparaméter hatókörét kiterjesztettük a Kiskereskedelem számlázás funkcióra is.
A menüparaméter azt szabályozza, hogy ha a tételhez kapcsolódó vevőrendelésen az Ár típus = Rögzített, akkor a tétel ára módosítható legyen-e. Két érték adható meg a paraméterhez. Alapértelmezetten Tiltott, azaz nem módosítható az ilyen tételek ára, Engedélyezett értéket beállítva azonban ez megtehető, így Számlázáskor, amennyiben Engedélyezett a paraméter értéke, lehetőségünk van a rendeléskor megadott ártól eltérő áron kiállítani a számlát és szállítólevelet. Ez esetben a Rögzített ár hatása annyi, hogy rendelésről kitöltve a számlát, nem fut le új ármeghatározás, hanem átemeljük a rendelésen megadott árakat, azonban ez a számlán kézzel módosítható.

sERPa Mobil

Egyszerűsített komissió
PDA segítségével komissiózó ügyfeleinknek jelenthet segítséget új fejlesztésünk, mellyel a komissiózás végén generált szállítólevelek rögtön ki is nyomtathatók PDF formátumban. Így, ha a leadó helyen, ahol a kiszedett árut elhelyezi a komissiózó raktáros, található egy nyomtató, amire a PDA-ról nyomtatást tud kezdeményezni a felhasználó, akkor a szállítólevelet rögtön a kiszedett rakat azonosítására is fel lehet használni. Ehhez a most kifejlesztett Mobil – szállítólevél nyomtatás menüparamétert kell Igen értékkel beállítani a funkcióhoz.
A működés részletes leírása az ERP rendszerünk menüparaméter súgójában található.