sERPa 4.0.136

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 4.0.136-os verziója. A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a 4.0.136-os sERPa Súgóból.

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések

Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

 

  Bérszámfejtés

EFO közteher 100 Ft-ra kerekítése

Módosításra került, hogy az adókötelezettségben a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számla – 239-es adónem – esetében 1000 Ft helyett 100 Ft-ra történjen a kerekítés. A fejlesztés a 4.0.136.42716-os programverziótól érhető el.

Pénzügy

Beszámoló lefúrás

Új lehetőséggel bővítettük a Beszámoló lekérdezés funkciót. Az új, Kapcsolódó főkönyvi számok megjelenítése a beszámolóban található mérlegsorok részletezésének megjelenítésére van hatással. Ha a mező igaz, akkor csak azok a főkönyvi számok jelennek egy adott mérlegsorra vonatkozóan a Főkönyvi számok táblázatban, amelyek értékeiből az érintett mérlegsor összesített értéke egyértelműen számszerűsíthető.

NAV számla importer

A NAV Számla importerrel kapcsolatban az alábbi fejlesztésekkel segítjük a felhasználók munkáját:

A Szállító oldalon amennyiben az „Azonos alapbizonylat” menüparaméter „Tiltott” értékkel kerül beállításra,  nem kerül leválogatásra az a számla, amely esetében a számlaszám/adószám ellenőrzés Pénztár vagy Kivonat funkcióban rögzített Egyszerűsített számlát talál (Ügyféltörzzsel).

Gyűjtőszámla importálásakor a tételenkénti teljesítés dátuma megjelenik a Számla tételek táblázat / Gyűjtő szla teljesítési dátum mezőben. Devizás gyűjtőszámla esetén, a számlán szereplő Áthárított áfa összege is beolvasásra kerül a Számla fejadatok / Áthárított áfa mezőjébe.

A NAV számla importer (Vevőszámla, Szállítószámla, Számlaérkeztetés) funkcióhoz elkészítettük az irat iktatásának lehetőségét. A működéshez szükséges a Vevőszámla, Szállítószámla paraméterben megadni egy iratgyűjtőt, ahová az iktatást szeretnénk végezni. A beállítás hatására az Eredmény felületen, a Kapcsolódó iratok táblázatban lehetőség van iratot csatolni, vagy drag&drop módszerrel behúzni.

Webáruház

NetGo – referencia ár adat megjelenítés

Szállítólevél bizonylatokhoz eddig is lehetett iratot kapcsolni, ezt a lehetőséget bővítettük ki úgy, hogy ne csak egy iratot, hanem többet is lehessen. Ezért az Átváltás dátum mező utáni Iratiktatószám mező megszűnt és a Fejléc fül alsó részére egy összecsukható sávba került egy, az iratok megadására szolgáló táblázat. Természetesen a korábban meglévő szállítólevelekhez csatolt iratok nem vesznek el, csak immár az említett táblázatban találhatók meg.

Új lehetőséggel segítjük a NetGo webáruház interfészt használó ügyfeleinket, hogy az árfeltüntetéssel kapcsolatos szabályozásnak megfelelő adatokat a webáruházba is átadhassák.

Elkészítettük, hogy a kiküldendő termékek ártábla ára mellett kiküldjük a terméknél meghatározott kg, liter, méter mennyiségi egységekhez tartozó referencia egységárat is. Két beállítást szükséges elvégezni:

1. A webáruház paraméterben a Bővített ártábla listában kipipálható a referencia ár külön ártáblánként.

2. A Termék funkció További adatok / Átváltás táblázatában található egy jelölőnégyzet Referencia ár mennyiségi egység néven.

A két jelölőnégyzet bejelölésével a termék XML-ben megjelenik a reference_unit és a reference_price_gross.

Helyesbítő és sztornó számla megosztás/elhatárolás átvétele

A Vevőszámla, Szállítószámla, Számlaérkeztetés funkciókhoz elkészítettük a Helyesbítő és sztornó számla megosztások, elhatárolások átvételének lehetőségét. Létrehoztunk egy Elhatárolások átvétele jelölőnégyzetet, illetve tétel soronként Megosztás és Elhatárolás jelölőnégyzeteket, amikkel átadhatóak a megosztások, elhatárolások.  Ha az Elhatárolások átvétele jelölőnégyzetben van pipa, akkor a mennyiség módosításának hatására arányosítjuk az elhatárolt összegeket a pozitív tételeken.

Ha a Nettó vagy Bruttó egységár változik, akkor az eredeti helyesbített számláról veszi át a program az összegeket. Amennyiben a bizonylaton szerepel megosztás és/vagy elhatárolás, abban az esetben a negatív irányú tételeken automatikusan megtörténik a megosztások és elhatárolások átemelése a helyesbítő számlára, negatív előjellel.

EMCS interfész

A sERPa a 4.0.136.42253-as verziótól kezdve támogatja a 2023. február 13-án bevezetett EMCS (Excise Movement and Control System – Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) 4. fázisát. A legfontosabb újdonság az adózott vállalatközi (B2B) árumozgások elektronikus adminisztrációja, így a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba kereskedelmi céllal csak elektronikus egyszerűsített kísérőokmánnyal, vagyis e-EKO-val szállítható. A paraméterezés módosítása után a program az újonnan 4. fázisban beküldött dokumentumokat is képes feldolgozni, ezzel az elektronikusan beküldött egyszerűsített kísérőokmányt letöltjük, feldolgozzuk és az e-TKO funkcióban megtekinthető, visszaigazolható.

PDF számlakép – besorolási szám

A vevőszámla PDF számlaképhez elkészítettük, hogy a Besorolási szám oszlop levehető legyen. A Vevőszámla paraméter / Nyomtatás / Tétel / Besorolási szám nyomtatás mezőben a Nincs értéket szükséges kiválasztani. Továbbá elkészítettük, hogy egysoros lista esetén, ha nincs megadva termék engedmény összeg vagy százalék, akkor Egységár oszlopot írunk, egyébként továbbra is Eng. cs. ár (Engedménnyel csökkentett egységár) szerepel az oszlop nevében.

Vevőszámla import szkript – folyószámla nélküli ügyfél

A Vevőszámla import szkript módosításra került, hogy folyószámla nélküli számlatípussal is lehessen vele számlát betölteni. Ha az Excel import fájlban az „Ügyfél Kód” mező üres, „Folyószámla nélküli” típussal kerül létrehozásra a vevőszámla. Az „Ügyfél név” kötelezően töltendő mező ebben az esetben.

sERPa Mobil

Egyszerűsített komissió – Kiszedéskori megjegyzés

Előfordulhat, hogy a Komissió utasítást kiszedő raktáros olyasmit tapasztal a munkája során, amit jelezni szeretne a keletkező szállítólevelet feldolgozó kollégának. Például kisebb sérülés van a kiszedett terméken stb. Erre ad lehetőséget a sERPaMobil Egyszerűsített komissió funkcióban fejlesztett új funkcionalitás.

Működéséhez az szükséges, hogy a komissió paraméterben meg legyen adva egy megjegyzés tulajdonság, melynek hatására az Egyszerűsített komissió / Termékellenőrzés képernyőjén egy új mezőben lehetővé válik a raktáros számára, hogy megjegyzést írjon be egy utasítás tételhez. A feldolgozás után generált szállítólevél tétel tulajdonságába fog bekerülni a raktáros megjegyzése.

Készlet

Elavult időfüggő árak törlése AUT

A napi üzleti folyamatok következtében az idő múlásával a termékekhez nagy mennyiségű időfüggő ár és ezekhez kapcsolódó mennyiségi engedmény keletkezhet, melyek egy idő után elavult adatokká válnak. Ezek törlését végzi el ez az új „Készlet- Elavult időfüggő árak törlése” automatikus üzenet típus.

Az Automatikus üzenet típus fülön a futtatás gyakorisága állítható be, a További adatok fülön pedig meghatározhatjuk, hogy a futtatás időpontjánál mennyivel korábban lezárt árakat kell törölnie a programnak és mennyi ideig futhat.