sERPa 4.0.138

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 4.0.138-as verziója. A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a 4.0.138-as sERPa Súgóból.

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések

 

  Bérszámfejtés

KSH jelentés lekérdezés – 1117 Munkaerőköltség-felvétel változása

A 2022-es évre vonatkozóan történt néhány változás az adatszolgáltatásban.

A KSH útmutatója alapján az alábbiak:

  • A Szép kártyát ezentúl nem kell több részre osztani, a teljes összeget az egyéb munkajövedelem és személyi jellegű kifizetések alatt kell feltüntetni (kérdőív 2. táblája).
  • 2022. január elsején megszűnt a szakképzési hozzájárulás, ezért a sorok törlésre kerültek.
  • Az egyéb képzési, továbbképzési költségek pedig bekerültek a további munkaerőköltség elemek alá (4. tábla 5. sor).

A szükséges módosításokat a programban megtettük, a KSH jelentés lekérdezés funkcióban az újonnan létrehozott „Munkaerőköltség-felvétel (2022-től)” megnevezésű adatszolgáltatásban találhatók meg a változások. A korábbi évekre vonatkozóan az adatszolgáltatást „Munkaerőköltség-felvétel (2021-ig)” néven van lehetőség lekérni.

Munkarend – Home office beállítása

Kifejlesztésre került, hogy a „Munkarend szerinti munkanap (távmunkavégzés)” a Munkarendben is beállítható legyen az új „Távmunkavégzéses nap” nap típussal. Beállítása esetén a „Munkanap” nap típushoz hasonlóan, a „Távmunkavégzéses nap” is ajánlásra kerül a Jelenléti ív funkcióba, vagy közvetlenül a Számfejtés naptár felületére a „Munkarend szerinti munkanap (távmunkavégzés)” jelenléti ív kóddal.

Pénzügy

Új Témaelszámolás lekérdezés

A Témaelszámolás I. lista kiváltására egy új, korszerűbb technológiával készült funkciót hoztunk létre: Témaelszámolás lekérdezés néven. A funkció segítségével a párbeszédablak beállításainak megfelelően, a megadott könyvelési dimenzió szerinti bontásban tételesen kerülnek megjelenítésre a könyveléseink.

Vevőszámla – automatizmusok kézi indítása

A Vevőszámla funkció / Műveletek / Egyéb menüben kifejlesztésre került az Automatizmusok kézi indítása művelet, amelynek segítségével lehetőségünk van manuálisan indítani Automatikus üzenet típusokat (AUT). A fejlesztéssel a következő felsorolt automatikus üzenet típusok manuálisan indíthatóak a műveletből:

•    Vevőszámla (Vevő) – PDF számlakép elkészítése,
•    Vevőszámla (Vevő),
•    Vevőszámla küldése B2B partnernek,
•    Vevőszámla (Vevő) – automatikus e-mail küldés.

NAV számla importer (OSA) – Automatikus feldolgozás beállítása

A szállítószámla oldali NAV számla importer funkció új beállítási lehetőséggel bővült, mely a szállítószámlák feldolgozását gyorsítja. A Főoldalon az Automatikus feldolgozás paraméter beállításával szabályozható, hogy a leválogatás eredményeként megjelenő számlák közül mely típusú számlák kerüljenek automatikusan feldolgozásra.

Év végi lépések a beszámolóhoz

Átvezettük a programban a 2229-es társasági adóbevalláshoz kapcsolódó jogszabályi változásokat. A módosítást követően a Beszámoló lekérdezés funkcióban az Export gomb segítségével át tudjuk adni a funkció mérleg és eredménykimutatás sorainak értékeit az ÁNYK részére.

A Cash flow kimutatást is módosítottuk a 2022-es évre vonatkozó jogszabályi feltételek szerint, a módosítást követően a 2000. évi C. törvény a 7. számú mellékletében található tagolás szerint kerülnek megjelenítésre a sorok a programban.

A beszámolókészítés folyamatáról részletes leírást találnak a Beszámolókészítés súgó oldalon.

. Logisztika

Vevőrendelés generálás – szűrés idegenazonosító kódra is

A funkció párbeszédablakának szűrés sávjába került egy Idegenazonosító mező. Ha ki van töltve, akkor az Eredményképernyőn egy új oszlopban megjelenítjük a termékekhez ehhez az idegenazonosítóhoz felvett első idegenkód értéket és a Cikk kód szűrés mezőben gépelve erre az idegenkódra is szűri a program a Termékek táblázatban megjelenő sorokat.

Termékcsomag – csak kitöltő sablonként    

A Termékcsomag funkcióba került egy új pipa: Csak sablon. Igaz értéke esetén a termékcsomagot alkotó termékekhez ár nem adható meg, mert a későbbiekben ezeket a termékcsomagokat csak a tételek gyorsabb felvételére fogjuk használni és ahol ez megtörténik, ott a csomagot alkotó termékekre egyesével le fog futni az aktuális árazás. A következő funkciók Kitöltés bizonylatról műveleteibe is bekerült a Csak sablon pipa, mellyel dönteni kell arról, hogy milyen beállítású termékcsomagról fogjuk kezdeményezni a tételek kitöltését:

A Rendelés-nyilvántartás bizonylatok és a Szállítólevél funkció Kitöltés bizonylatról művelete termékcsomag típus esetén kapott egy új táblázatot is, melyben a kiválasztott termékcsomagok alkotóelemei és azokhoz tartozó egyéb hasznos adatok láthatók.

A bizonylatok beviteleiben a tételben a termékcsomag mezőbe „csak sablon” beállítású termékcsomag nem választható ki.

Vevő rendelés, Vevőrendelés generálás – Ajánlatra figyelmeztetés

Előzetes ajánlat kiadást használó ügyfeleink számára lehet hasznos, ha a vevőrendeléskor figyelmeztet a program, hogy az adott ügyfélnek van élő ajánlata. Felmerült az igény, hogy csak akkor figyelmeztessünk, ha az adott ügyfélnek a rendelésen kiválasztott termékre van élő ajánlata. Ezért módosítottuk az Ajánlatra figyelmeztetés menüparamétert (a Vevőrendelés generálás funkcióban is lehetséges mostantól ennek a paraméternek a használata), hogy ügyfél vagy ügyfél + termék alapján ellenőrizzen. Találat esetén egy felugró ablakban kapunk tájékoztatást, hogy van élő ajánlat és az ajánlat(ok) részleteit is megjelenítjük, ahonnan kapcsolódó funkcióval el tudunk ugrani az érintett ajánlatba. A fejlesztésről bővebben a menüparaméter súgójában olvasható információ.

E-mail paraméter bizonylatszám és hivatkozási szám feltüntetése

Az E-mail paraméter funkcióban kifejlesztettük, hogy azokban az esetekben, amelyeknél a Funkció mezőben Áruforgalom bizonylat van megadva, a tárgy mezőben meg lehessen adni a #Bizonylatszam# és #HivatkozasiSzam# makrókat. A fejlesztéssel egyszerűbbé válik a munkafolyamat azokban az esetekben, amikor az elküldött e-mailre az ügyfél válaszol, mivel könnyebben beazonosítható a rendelés.

E-mail paraméter – Rendelés – Bizonylat küldés e-mailben

Kifejlesztettük rendelések esetén a típusonkénti e-mail üzenetek küldését, amelyek tárgyát, szövegét az E-mail paraméter funkcióban tudjuk meghatározni, ezáltal azt is, hogy az egyes típusok esetén milyen tárgyat, szöveget szeretnénk a címzettnek küldeni. Korábban minden áruforgalom bizonylathoz csak egy e-mail paramétert lehetett megadni és nem lehetett szabályozni, hogy az egyes típusoknál milyen üzenetet szeretnénk küldeni. A beállítási lehetőségekről, feltételekről a Súgóban olvasható bővebb információ.

Szállítólevél – Szerviz berendezés generálás

Szerviz modult használó ügyfeleink munkáját segítheti, hogy egy termék értékesítésekor a program képes az értékesített tételről szerviz berendezést generálni. Ehhez fejlesztettünk egy új Készlet – Szállítólevél – szervizberendezés generálás automatikus üzenet típust, amely abban az esetben, ha a szállítólevél megfelel az automatikus üzenet feltételeinek, akkor a benne található tételek alapján szerviz berendezéseseket generál, valamint erről képes a sERPa-ban üzenetet küldeni vagy a beállított felhasználóknak e-mailt küldeni. A folyamat csak a szállítólevél felvételekor zajlik le! Abban az esetben, ha valamiért mégsem generálódna szerviz berendezés, úgy a Szállítólevél funkcióban az Automatizmusok kézi indítása művelettel a generálás kézzel is futtatható.

Készlet göngyölítési dátum beállítás – Újradiszponálás

Kifejlesztettük a fenti funkcióban, hogy abban az esetben, ha a göngyölítés kezdődátuma előtti időpontban felvett és diszponált, de még nem teljesített rendelések vannak, a program a göngyölítés előtti dátummal törölje a diszponálást, majd a folyamat után vegye fel azt a kezdődátummal. Mindezt azért teszi a program, hogy biztosak legyünk abban, hogy a göngyölítés dátumán nem alakul ki negatív szabadkészlet.

Szállítólevél – vonalkód felvétele a cikkhez

“Be” irányú szállítólevélnél vonalkód olvasáskor, ha a program nem találta meg a terméket, akkor eddig is lehetőség volt a termékhez az adott vonalkódot elmenteni, azonban ez a működés nem volt felkészítve a GS1 databar vonalkódok felolvasására. Ezekben az esetekben nem a teljes karaktersort kell elmenteni, ezért pontosítottuk az ablak működését. A Vonalkód keresés súgójában részletezve van, hogy mely esetekben menthető el a vonalkód és amikor menthető, akkor mi is lesz elmentve. Például a 014049191087007 karaktersorból a 01 a GS1 EAN szegmense, azt nem kell elmenteni, a program csak a 4049191087007 értéket fogja letárolni a termékhez.

Rendelés-nyilvántartás – iratkapcsolatnál típus megadási lehetőség

A modul iratkapcsolattal rendelkező funkcióiban az irat táblázatokba került egy típus oszlop, melyben az egyes kapcsolt iratok jellegét lehet beállítani. Programfrissítéskor az Általános fülön már meglévő iratok alapértelmezésként Megrendelés típussal lesznek kiegészítve, a Válasz fülön pedig Visszaigazolás típussal. Ezzel párhuzamosan a válasz fülre is kifejlesztettük a “Drag&drop” módszerrel történő iktatás lehetőségét.

sERPa Mobil

Szerviz munkalap esemény – Anyagrendelés

A sERPaMobil új Szerviz munkalap esemény – Anyagrendelés funkciójának segítségével lehetőségünk van mostantól egyszerűsített anyagrendelés eseményt felvenni mobilról is. A munkalap kiválasztása után – ügyfél vagy akár gyártási szám alapján – megadhatunk egy társ technikust, ha szükséges, és megjegyzést adhatunk meg, akár paraméterben előre megadott sablon alapján, valamint fényképet is rögzíthetünk az eseményhez.

******

Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.