sERPa áfabevallás

Ahogy arról a frissítési értesítőnkben is olvashattak, az áfabevallás lekérdezése teljesen megújult. Ennek köszönhetően a 2065-ös áfa és az A60-as közösségi forgalom bevallása új funkciókban érhetőek el. Célunk a fejlesztéssel az Önök munkájának egyszerűsítése volt az áfabevallás átláthatóbb, gyorsabb működésének biztosításával.

Mivel a 2020-as általános forgalmi adó bevallása és ÁNYK programba történő átadása már kizárólag az új funkciókban érhető el, így feltétlenül fontos a program frissítése. A Partnerközpontunkon keresztül elérhető 3.0.99.16179 verziótól kezdve találhatóak meg az új funkciók, melyek automatikusan átmásolásra kerülnek azon felhasználói menükbe, melyekben a korábbi áfabevallás funkció elérhető.

Az új funkciók használatához kérjük, olvassák el az alábbi leírást! Amennyiben az áfabevallás készítését nem Ön végzi, úgy kérjük, hogy legyen kedves az érintett kollégáját értesíteni a levelünkben foglalt információkról!

A 65-ös áfabevallás

Előzetes beállítások:

Áfaparaméterek: Kezdő lépésként a felhasználónak ki kell töltenie az Áfa paraméter funkciót. Nem szükséges új érvényességű paramétert kitölteni, elegendő a jelenleg (2020-ban) is érvényes paramétert módosítani.

Az érvényes paraméterben kijelölt adatokat kell az eddigieken túl megadni, azaz a ’Saját adat’ mezőben a használt saját adat paramétert, az ’Ügyintéző’ mezőben az ÁFA bevallás beadására jogosult ügyintézőt, és a ’Bankszámla’ mezőben a bevallásban szerepeltetendő bankszámlaszámot.

Amennyiben a paraméterben a ’Saját adat’ nincs beállítva, a bevallást nem lehet átadni az ÁNYK-nak. Az ügyintéző telefonszáma a Személy törzsben, a hivatali telefonszámnál megadott adatok alapján kerül átadásra az ÁNYK-ba.

Bevallás generálás:

A 65-ös Áfa bevallás funkció bemenő paraméterében az ‘Új bevallás’ lehetőséget kell választanunk, majd meg kell adnunk a bevallás évét. Ezután a ‘Bevallás’ mezőben ki kell választanunk azt az időszakot, amikorra bevallást szeretnénk készíteni. Ebben a mezőben az adott évben található összes időszak közül tudunk választani. Az időszak ajánlása az adott évben érvényes, az Áfa paraméterben megadott áfabevallási időszak szerint fog történni (Havi, Negyedéves, Éves). A megfelelő paraméterek kiválasztása után az ‘Eredmény megtekintése’ nyomógombra kell kattintanunk, ami után elkészül a bevallás.

 

Bevallás áttekintése:

Az eredményhalmaz-lekérdezés hasonlít a 65-ös áfabevallás felépítéséhez.

1. A 65A fülön találhatók a cégadatok, amelyeket az Áfa bevallás főlapján szükséges megadnunk. A program ezeket az adatok az Áfa paraméteben megadott ‘Saját adat’ alapján generálja.

2. A 65A-01-(01-02-03) lapon találhatók a bevallás sorai (1-től 95-ig), ez a fül a 65A bevallás első három lapjának azon sorait jeleníti meg, amelyekbe az adott időszakban a felhasználó rögzített bizonylatot.

3. A 65A-01-05, 65A-07 és a 65A-08 füleken a fordított adózás alá tartozó termékek beszerzésének és értékesítésének részletező sorai és nyilatkozatai találhatók. Fordított adózás alá tartozó termékek értékesítése és beszerzése során az ÁNYK-nak átadott bevallásban abban az esetben kerül kitöltésre a C és D oszlop a 07, 08 lapokon, amennyiben a terméktörzsben az adott termékhez rögzítve van megfelelő vámtarifaszám. A sERPában rögzített vámtarifaszám minden esetben átadásra kerül, a helyességének ellenőrzése az ÁNYK-ban végezhető el. Amennyiben hibás érték került átadásra, a felhasználónak a 65-ös bevallás megfelelő lapján van lehetősége módosítani az adatokat a megfelelő vámtarifaszámra.

4. A 65M-02 és a 65M-02-K füleken tekinthetők meg a 100.000 Ft áfatartalmat meghaladó számlák részletező és módosító lapjai.

Bevallás ellenőrzése:

A bevallás ellenőrzéséhez a ’Műveletek’ fülön található lehetőségek között találjuk meg a szükséges műveletek, melyekről alább olvashatunk.

A 65A-01-(01-02-03) lapon található sorokat a ‘Bizonylatok’ művelettel lehet megtekinteni. Először rá kell kattintanunk arra a sorra, amelynek a bizonylatait ellenőrizni szeretnénk, majd a ‘Bizonylatok’ műveletre kell kattintanunk.

A megjelenő ablakban láthatók az adott sorhoz tartozó bizonylatok, a nettó érték és áfa érték oszlopokat összesíthetjük, továbbá a megjelenő eredmény Excel táblába is kihelyezhető.

Bizonylatok javítása:

Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy például rossz sorba került egy számla, akkor azt az eredeti bizonylaton az Áfa analitikák módosításával van lehetőségünk javítani.

A megfelelő analitikák kiválasztásához az „Áfa bevallás definíció” funkció szolgál segítségül, ahol megtekinthető, hogy melyik sorokhoz milyen Áfa analitika kombinációk tartoznak. Ebben a funkcióban a felhasználónak nincs lehetősége módosítani, csak lekérdezési jogosultsággal rendelkezik.

Bevallás lekérdezése:

Amennyiben már korábban elkészített bevallást szeretnénk lekérdezni, akkor a bemenő paraméterekben üresen kell hagynunk az ‘Új bevallás’ rubrikát és meg kell adnunk az évet. Ezután a ‘Bevallás’ mezőben csak azok közül a bevallások közül tudunk választani, amit a program korábban már legenerált. A megfelelő paraméterek kiválasztása után az ‘Eredmény megtekintése’ nyomógombra kell kattintanunk, ami után elkészül a bevallás.

Bevallás újraszámítása:

A javítást követően le kell kérdeznünk a korábban elmentett bevallást és a ‘Kalkulálás’ művelettel újra kell számítanunk az értékeket. A művelet felülírja a korábban elmentett adatokat és nem vonható vissza. Amennyiben bemenő paraméterekben az ‘Új bevallás’ lehetőséget választjuk és nem a mentett bevallást kalkuláljuk újra, akkor az új bevallással felülírjuk a korábban elmentett bevallás értékeit.

ÁNYK átadás:

Az ÁNYK XML export művelettel adhatjuk át a bevallást az ÁNYK-nak. A művelet elindítása után eldönthetjük, hogy az export során elinduljon az ÁNYK vagy csak legenerálódjon a fájl az általunk megadott könyvtárba.

Bevallás lezárása:

Ha mindent rendben találtunk a bevallásban és beküldtük az adóhatóság felé, akkor a ‘Bevallás lezárása’ művelettel kell véglegesítenünk. Ezt a műveletet nem lehet visszavonni, alkalmazása után a ‘Kalkulálás’ művelet sem használható a kiválasztott bevalláson. Ha egy adott időszakra már készítettünk bevallást, akkor csak abban az esetben tudunk új bevallást készíteni ugyanerre az időszakra, hogyha az elsőt lezárjuk ezzel a művelettel. Lezárás nélkül az új bevallás paraméter kiválasztásával az időszakon belül legutolsó bevallás értékeit fogja a program újrakalkulálni.

Történet megtekintése:

Ezzel a művelettel ellenőrizhető, hogy ki és mikor készítette, kalkulálta újra és zárta le az adott bevallást.

Új bevallás verzió készítése:

Amennyiben helyesbíteni vagy önellenőrizni szeretnénk a bevallást, lehetőségünk van a lezárás után ugyanerre az időszakra új bevallást készíteni. Minden bevallásnak saját verziószáma van, ezzel lehet őket megkülönböztetni. A bemenő paraméterekben az ‘Új bevallás’ lehetőséget kell kiválasztanunk, majd meg kell adnunk az évet és a ‘Bevallás’ mezőben ki kell választanunk a megfelelő időszakot.

A60-as közösségi forgalom

Az A60-as nyomtatvány funkciója hasonlóan működik a 65-ös bevalláshoz. A funkció pontos leírása megtalálható a sERPa Súgóban. (Az Adó/Áfa-2020/A60-as közösségi forgalom elérési útvonalon.) Annyi eltérés tapasztalható a két funkció között, hogy a Műveletek/Lekérdezésen belül a Bizonylatok művelet négy részből áll (01-től 04-ig), amely az A60-as nyomtatvány négy lapját jelöli. Összesítetten nem ellenőrizhetők a bizonylatok, csak kategóriánként. (Termékbeszerzés, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, szolgáltatás igénybevétel.)