NM – 3.1.177

Tájékoztatjuk, hogy Partnerközpontunkból mostantól aktuális programverzióként a 177-es verzió tölthető le, továbbá következő programverzióként megjelent a Nagy Machinátor Integrált Ügyviteli Rendszerünk legfrissebb 178as verziója. 

Az alábbiakban összefoglaltuk a 177es verzió fontosabb fejlesztéseit. Részletes információkat a fejlesztési ciklusokhoz tartozó összefoglaló súgó témakörökben és a Fejlesztések, javítások fejezetben olvashatnak.  

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések

  Általános

Több e-mail cím megadási lehetősége e-számla.hu küldésnél 

Az Ügyféltörzs/Fizetési feltételekbőlelérhető E-számla paraméterekben Típus=www.e-szamla.hu esetén megadható a fiók email címén kívül (mely kizárólag   az ID lekérdezésére használható) 3 (vagy több) további email cím is a következő mezőkben :

Itt megadott (megjelenő Fix email cím mezőben megadandó). A program minden megadott címre elküldi az e-számla értesítőt és a számlaképet. 

Napló fájlok törlési beállítása  

Beállítható a MAIN.CFG-ben aDIARYKEEPDAYSparaméter (a PARAMETERS blokkba), mellyel napban meghatározható, hogy a DIARY mappában található napló fájlok mennyi ideig maradjanak elérhetők. A kapcsoló alapértelmezése 1825 nap, azaz 5 év, ha nincs megadva, a program az 5 évnél régebbi fájlokat törli. 

Naplótörlés megadása a main.cfg-ben

NAV OSA napló fájljainak időszakon túli törlése 

Lehetőség van egy nap-érték megadására, mellyel szabályozható, hogy a NAV OSA log fájljai (a rendszerdátumhoz képest) hány napig maradjanak elérhetőek. A beállítást aSaját cím/NAV Online számla paraméterebenlehet megadni a Log fájlok megőrzése mezőben. Az alapértelmezés a 730 nap, azaz 2 év.  

NAV OSA log fájlok megőrzési ideje a Saját címben

Pénzügy

Adattörlő címke használata a kimenő számlázásban 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023. január 1-jétől részt vesz a tartós adathordozón tárolt adatok végleges hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges adattörlő kóddal kapcsolatos eljárásban. A kereskedő köteles adatot szolgáltatni a NAV-nak a fogyasztónak átadott adattörlő kódokról és az átadás dátumáról. Az ezzel kapcsolatos általános információkat külön NAV tájékoztató tartalmazza, ami itt érhető el. Ezentúl a NAV felé kell az adattörlő kódokat küldeni. 

A vevő számlatételben (tétel módosításban) lehetőség van adattörlő címkéket megadni. A címkék megadása nem kötelező, de ha egy számlatételhez megadunk törlőkódot, abból annyi mennyiséget kell megadni, amennyi a tétel mennyisége. A címkék (egy cégen belül) egyediek, ezért a program figyeli, hogy a megadott kód nincs-e már felvéve más (vagy az éppen most kezelt) számla tételéhez. A törlőkódok megjeleníthetőek a hagyományos és a formázott számlaképeken és átadásra kerülnek a NAV OSA xml fájlokban is, a tételeknél az <additionalLineData> blokkban. 

A Bolti értékesítés funkcióbanTörlésCkBesmenüparaméterrel megadható az a cikkbesorolás tételkód, melybe tartozó cikkeknél automatikusan megjelenik a törléskód beviteli ablak. 

Adattörlő kód megadása a vevőszámlában

Egyszerűsített számlák automatikus letöltése a NAV Számla Importerben 

Egyszerűsített számlák esetén a NAV által visszaadott elsődleges, összesített lekérdezés nem tartalmazza a számla Nettó, Áfa és Bruttó végösszegét, ezért a NAV Számla Importer első ablakában, ahol a NAV adatbázisban szereplő számlákat látjuk, ezek az értékek 0-val szerepeltek.  

Hogy ezek az értékek megjelenhessenek, a Machinátor a NAv adatbázisban szereplő számlák megjelenítésekor letölti a teljes számla XML-t az egyszerűsített számlák esetén, amellyel így megjeleníthetővé válnak a fenti értékek, azonban ez a folyamat az egyszerűsített számlák mennyiségétől függően lassabb lehet. 

Amennyiben nincs szükség az első ablakban a számla végösszegek megjelenítésére egyszerűsített számláknál, a NAV Számla Importer Működési beállításokban szereplő paraméterrel ez kikapcsolásra kerülhet: 

Új kapcsoló: Egyszerűsített számlák megjelenítése a gridben=Végösszeggel (lassú lehet) vagy Végösszeg nélkül. Előbbi értékkel (korábbi működés). 

Bérszámfejtés

Bérjegyzék felirata 

A verziótól kezdve lehetőség van a Bérjegyzék lekérésekor megadni, ha a személy nevén kívül valamilyen feliratot szeretnénk a lap tetejére. Pl: Bérjegyzék, Bérelszámolási lap. A kívánt szöveget az alábbi helyen kell beírni, kilépés után is megjegyzi a program. Alapértelmezetten a mező üres, vagyis nem kerül felirat a Bérjegyzékre. 

Bérjegyzék felirata

Egyszerűsített foglalkoztatás igazolás 

Változott az igazolás adattartalma, részleteket a Fejlesztések, javítások menüpontban a 177-es verzó módosításaiban olvashatnak. 

Külföldi kiküldetés napidíja – fuvarozók 

A Kormány 96/2023. (III. 29.) Korm. rendelete módosította a 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletet, így a fuvarozók esetében az igazolás nélkül költségként elszámolható napi összeg 85 euróra emelkedett. 

A rendelet 2023. március 30-tól hatályos. 

A helyes működéshez felhasználói beállítás külön nem szükséges, azonban a havi adatokban kiküldetésként a két összeg közötti átfedő időszak nem rögzíthető. Amennyiben pl. 03.27 – 03.31. volt kiküldetés, azt ebben a hónapban két soron 03.27 – 03.29. és 03.30 – 03.31. megbontásban kell felrögzíteni. 

Belföldi kiküldetés napidíja fuvarozók 

Kormány 96/2023. (III. 29.) Korm. rendelete módosította a 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletet: 

„A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-ában a „háromezer forint” szövegrész helyébe a „kilencezer forint” szöveg lép.” 

A rendelet 2023. március 30-ától hatályos. 

A belföldi napidíj jogcímeket (J1991 és J1992) ennek megfelelően kell 2023.03.30-ától felvenni. 

Logisztika

Egyszerűsített kitárolás 

Egyszerűsített kitárolásról akkor beszélünk, amikor aKitárolási alapfolyamatban részletezett Komissiózás, Ellenőrzés, Jóváhagyás műveleteket nem hajtják végre a programban. 

Ebben az esetben 

– a komissió utasítás generálása után az Feldolgozás műveletben eldöntik, hogy mit kell kiszedni a raktárról és 

– az áru konkrét fizikai kiszedését végrehajtottnak tekintik, (és ezzel rögtön elkészül a szállítólevél). 

Kitárolás alapfolyamat 

.

Ez a működés nagyban hasonlít aSzállítólevél generálás funkcióban megismertekkel, azzal a különbséggel, hogy ebben a módszerben 

az utasításgenerálás során alkalmazni tudja a program a Kitárolási terv funkcióban tárolt kiszedési stratégiát, továbbá 

– az utasítás feldolgozás során használni tudja aKitárolási rekeszajánlás algoritmust. 

Ezek alapján azoknak ajánljuk az egyszerűsített kitárolás használatát, akiknél 

– a napi kiszállítás megszervezését több tényező is befolyásolja (Pl.: több fuvarkört kell egyszerre szervezni, amiben van nagyker kiszállítás, bizományosi ügyfélkiszállítás, és még saját boltoknak is kiszállítás), 

– és/vagy az áru jellegéből adódóan a kiszedést egy algoritmussal kell megtámogatni (Pl.: Szavatossági idő termékek kiszedése, vagy egyedi tulajdonságokkal rendelkező termékek kiszedése) 

– de arra nincs igény, hogy a raktári dolgozók a programban adminisztrálják, hogy konkrétan mit szedtek ki. 

Bővebben 

Vevőrendelés tétel bontás részteljesítés esetén

Kitárolási utasítás generálása során a program a Diszponált állapotú vevőrendelés-tételek alapján készít utasítást.

A Komissió utasításban a vevőrendelés tételének sorszáma eltárolódik és nyomon lehet követni, hogy a fizikailag foglalt áruval milyen mi történt.

Ha egy rendeléstétel már szerepel egy utasításban, abból még egyszer nem lehet utasítást generálni, ezzel akadályozva meg a többszöri kiszedését a rendelésnek

Az előzőkben elmondtak alapján, ha az utasítás csak részben teljesül, a szállítólevél generálásával párhuzamosan a rendeléstételt szét tudja bontja a program.

Az Egyszerűsített kitárolás funkcióban tételesen ad lehetőséget a program az utasítás részteljesítésére, és annak eldöntésére, hogy mi legyen a rendelésből fennmaradt résszel. Igény esetén stornózásra kerül (páratlan állapotba), vagy marad diszponált.

Bővebben

Időpont foglalás a rendelés tételben

A rendelés tételeknél megadható, hogy az igazolt szállítási napon pontosan mikor történik a kiszállítás. A már foglalt időpontokat a naptárnézet segítségével láthatjuk, így az adott szállítást megfelelően ütemezhetjük a már lekötött szállítások ismeretében. 

A Rendelés sorozatok Műveletei között megadható az Időpont foglalás, melynek hatására a rendelés tételben az Igazolt szállítás dátuma után megjelenik egy óra-perc, egy Rakodási idő óra-perc, egy Térkép gomb és egy Foglalás gomb. Utóbbira kattintva a naptár nézetben megjelenik a dátum után megadott óra-perccel kezdve és a rakodási időt beleszámítva egy foglalás, ill. a naptárnézetben is tudunk (más) időpontot foglalni a jobb kattintós kimenő “Időpont foglalás” pontjával, ami visszaíródik a dátum utáni óra-percbe. 

Időpont foglalás a rendelés tételben

Bővebb információk, paraméterezések a rendelésben használható Naptárnézetről itt. 

Egyéb

Kintlévőség kezelés figyelése a WEB alapú Machinátorban 

A WEB alapú Nagy Machinátor paraméterezésében bekapcsolható a kintlévőségkezelés figyelése. Az egyes funkciókban az Ügyfél keresés paraméterekben, ill. (ahol van) a Fizetési mód paraméterekben bekapcsolható a Kintlévőség ellenőrzés. Ha az ügyfél paraméterekben kapcsoljuk be, már az ügyfél választásánál kiértékelődik azÜgyféltörzs/Fizetési feltételekben megadott Kintlévőség határa/Megengedett lejárt kintlévőség (a Figyelmeztetés határa nem!), ha a Fizetési mód paraméterekben, akkor csak a fizetési mód kiválasztása után. A működés befolyásolható a webszerviz paraméterekben megadható Globális (menü) paraméterekkel. 

Web paraméterekben rendelések szétválasztása 

A Web paraméterekWebáruház rendelés kezelés blokkjában (bekapcsolt automatikus raktárforgalom generálás mellett) lehetőség van megadni kötetenként azt a vevő/szállító rendelés szűrést, ami alapján a program eldönti, hogy az éppen beérkező rendelésből kell-e szállítólevelet generálni. Ha nincs megadva semmi, minden beérkezett rendelésből generálódik szállítólevél. Mivel a Webáruház rendeléskezelés paraméterezés minden olyan kötetre érvényes, mely meg van adva az Elérhető kötetek mezőben, ha ezek közül az egyik kötetben nem szeretnénk automatikus szállítólevél generálást, abban a kötetben létre kell hozni egy olyan rendelés szűrést, aminek biztosan nincs eredménye. 

Rendelések szétválasztása a WEB paraméterekben